Zmiany w zakresie wymagalności adresu e-mail do kuponu rabatowego w szablonie Topaz

Zmiany w zakresie wymagalności adresu e-mail do kuponu rabatowego w szablonie Topaz

Z tego artykułu dowiesz się, jak wprowadzić zmiany w zakresie wymagalności adresu e-mail do kuponu rabatowego w Twoim szablonie Topaz. Dzięki wprowadzonym zmianom, adres e-mail będzie wymagany tylko dla kuponów subsksrybentów.

Wskazówka
UWAGA! Do poprawnego działania wszystkich funkcji wymagana jest wersja sklepu 2020.2 lub nowsza!
Wskazówka
Podczas kopiowania fraz do wyszukania z niniejszego artykułu, mogą wystąpić problemy ze znakami -, _, ’, „. Jeśli nie jesteś w stanie odnaleźć poszczególnych fraz w kodzie, spróbuj przepisać te znaki ręcznie, lub zamiast kopiować frazy do wyszukania z artykułu, przepisać je.
Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i css. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować
1. Przejdź do katalogu staticElements -> cart i otwórz plik cart.html. Wyszukaj w nim frazę js-close-coupon. Cała znaleziona linia powinna wyglądać w ten sposób:

Tuż nad nią, dodaj poniższy kod:

2. Przejdź do katalogu js i otwórz plik layout0.js. Odszukaj linię z frazą $.post(obj.url, data, function (result) {. Tuż pod nią wstaw następujący kod:

W celu upewnienia się, sprawdź, czy następna linia po wstawionym przez Ciebie kodzie wygląda następująco: if (result.action.Result) {.

3. Otwórz plik base_layout.html znajdujący się w głównym katalogu z plikami szablonu Topaz. Wyszukaj frazę __translations. Pod znalezioną linią wstaw następujący fragment kodu:

4. Ostatnim krokiem jest dodanie jednego tłumaczenia. W tym celu otwórz Panel Administracyjny, a następnie Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Tłumaczenia. Kliknij przycisk z napisem Dodaj. W polu Id wprowadź DiscountEmail a w polu tekst Dla wybranego kuponu wymagane jest podanie e-mail. Zatwierdź przyciskiem Dodaj.

W ten sposób zmodyfikowałeś swój szablon Topaz pod względem zmian w zakresie wymagalności adresu e-mail do kuponu rabatowego. Pamiętaj, że aby powyższe zmiany działały poprawnie, wymagany jest sklep w wersji 2020.2 i nowszej!

Czy ten artykuł był pomocny?