Zawężanie filtrów

Zawężanie filtrów

W tym artykule dowiesz się jak dodać możliwość zawężanie filtrów w swoim szablonie.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i css. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować

Uwaga
Zapis nazwa_folderu/nazwa_pliku.rozszerzenie oznacza, że aby znaleźć dany plik należy udać się do folderu o nazwie podanej przed ukośnikiem. Przykładowo: order/thx.html oznacza plik thx.html w folderze order

Agat

Pierwszym krokiem jest otwarcie pliku category-page.html. Przy użyciu narzędzia wyszukiwania wyszukaj frazę {% assign long = value.Text | Size %}. Usuń następujący kod, znajdujący się pod wyszukaną linijką:

Następnie w to samo miejsce wklej kod:

Teraz przejdź do pliku scss/mobile1.scss i wklej na końcu następujący kod:

Bursztyn

Otwórz plik categories.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę <div class=”switch”> a następnie usuń następujący kod :

W miejsce usuniętego kodu wklej następujący:

Kolejnym krokiem jest otwarcie pliku scss/main.scss. Na jego końcu wklej następujący kod:

Opal

Otwórz plik categories.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę <div class=”switch”> a następnie usuń następujący kod :

W miejsce usuniętego kodu wklej następujący:

Kolejnym krokiem jest otwarcie pliku scss/main.scss. Na jego końcu wklej następujący kod:

Szafir

Otwórz plik product-filters.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę <input name=”{{ value.Field | H }}” type=”checkbox” {% if value.Selected -%} checked {% endif -%} {% if value.Count == 0 -%} disabled {% endif -%} value=”{{ value.Value | H }}” />, a następnie zamień znalezioną linijkę na nastepujacą:

Następnie wyszukaj {% if value.Field != colorFilterName -%}, a następnie usuń kod:

W to miejsce wklej następujący kod:

Kolejnym krokiem jest otwarcie pliku scss/globals/_globals1.scss. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę [type=”checkbox”], [type=”radio”] { a następnie bezpośrednio pod nią wklej następujący kod:

Następnie otwórz plik js/init-ui1.js. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę for (var i in newFilterValues) i usuń następujący kod:

W miejsce usuniętego kodu należy wkleić następujący:

Topaz

Otwórz plik elements/products-list/products-1.html ( lub elements/products-list/products-2.html  w zależności od wybranego modułu). Następnie za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę <li class=”filter-group-wrapper”> i usuń następujący kod:

W to miejsce wklej następujący kod:

Następnie otwórz plik scss/elements/products-list/products-1-g.scss ( lub scss/elements/products-list/products-2-g.scss w zależności od wybranego modułu ). Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę  .filter {, a poniżej wklej następujący kod:

Czy ten artykuł był pomocny?