Strona producentów w szablonie Szafir

Strona producentów w szablonie Szafir

W tym artykule dowiesz się jak dodać stronę producentów w swoim szablonie.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i css. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować i kompilować

Uwaga
Zapis nazwa_folderu/nazwa_pliku.rozszerzenie oznacza, że aby znaleźć dany plik należy udać się do folderu o nazwie podanej przed ukośnikiem. Przykładowo: order/thx.html oznacza plik thx.html w folderze order

Nową stronę dodamy w panelu administracyjnym w obszarze Wygląd sklepu/ Strony. W sekcji Użytkownika skorzystaj z przycisku Dodaj. Wypełnij pola z nazwą, linkiem i tytułem strony i zatwierdź przyciskiem Dodaj.

dodawanie nowej strony

Nowa strona zostaje dodana jako nieaktywna. W celu jej aktywowania wystarczy kliknąć na jej kafelek i zmienić przełącznik opcji Aktywna na TAK.

Teraz zajmiemy się dodaniem pliku strony.

Przejdź do obszaru Wygląd sklepu/ Ustawienia, następnie użyj przycisku Więcej i wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. Przejdź na zakładkę Strony. Dla nowo dodanej strony w kolumnie Plik należy wpisać nazwę pliku który będziemy tworzyć z końcówką html, przykładowo: manufacturers.html.

Wprowadzone zmiany zachowaj za pomocą przycisku Zapisz.

Następnie proszę dodać tłumaczenia. W sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Tłumaczenia po kliknięciu w przycisk Dodaj należy wpisać Id tłumaczenia oraz Tekst, który będzie się wyświetlał w e-Sklepie. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

  • Id: ShowProducts — Tekst: Pokaż produkty
  • Id: ShowMore — Tekst: Pokaż więcej

W głównym folderze szablonu Szafir stwórz plik o nazwie manufacturers.html. Do pliku wklej następujący kod:

Na końcu pliku scss/globals/_globals2.scss wklej taki kod:

A na końcu pliku (przed ostatnią klamrą) scss/globals/_globals-m.scss wklej taki kod:

Następnie przechodzimy do pliku js/init-ui2.js, a na jego końcu doklejamy następujący kod:

Czy ten artykuł był pomocny?