Statusy oraz ramy czasowe dla Autorespondera w Dyskusjach Allegro

Wstęp

Autoresponder to wiadomość o domyślnej treści, wysyłana automatycznie w odpowiedzi do pierwszej wiadomości kupującego (a więc przy zakładaniu dyskusji do zamówienia) w serwisie Allegro. Wiadomość ta jest przesyłana z naszego panelu administracyjnego, bezpośrednio do prowadzonego wątku w Allegro. Uruchomienie Autorespondera pozwala na szybką reakcję Sprzedawcy w nowo złożonym wątku, dzięki czemu Sprzedawca nie tylko nie traci punktów w ocenie jakości obsługi sprzedaży, a otrzymuje dodatkowe punkty za szybką odpowiedź!

Statusy i ramy czasowe dla dyskusji Allegro

Informacje o statusach dyskusji z Allegro w panelu administracyjnym Allegro/ Dyskusje aktualizują się co 5 min. Natomiast automat służący do wysyłki Autorespondera w dyskusji, co 15 minut sprawdza czy ma wiadomość do wysłania na podstawie statusów otrzymanych z Allegro. Wiadomość Autorespondera wysyłana jest do 60 minut od momentu otrzymania w dyskusji pierwszej wiadomości kupującego (w nowej dyskusji lub ponownie otwartej dyskusji), gwarantując utrzymanie przez Sprzedawcę najwyższej jakości usług.

 1. Klient otwiera dyskusje – opcja ta dostępna jest w serwisie Allegro, w szczegółach zakupu u dołu strony
 2. Do 5 minut informacja o nowej dyskusji wyświetla się w Panelu Administracyjnym z wartością „Kupujący (nowa)” w kolumnie „Ostatnia wiadomość od
 3. Autoresponder sprawdza pośród otrzymanych danych z API Allegro czy ma wiadomość do wysłania w dyskusji
 4. Gdy ją wykrya, automatycznie wysyła wiadomość o domyślnej treści, bezpośrednio w dyskusji Allegro, do 60 minut od momentu otrzymania pierwszej wiadomości w nowej lub ponownie otworzonej dyskusji.

  Wskazówka
  Uwaga: w przypadku, gdy na nową wiadomość odpowie Sprzedawca przed wysyłką Autorespodera, wiadomość automatyczna nie jest wysyłana w dyskusji.
 5. W momencie wysyłki Autorespondera, na wskazany w szablonie adres e-mail wysyłane jest powiadomienie o wysyłce Autorespondera w dyskusji Allegro (Ustawienia/ Treści/ E-mail i SMS/ Marketplace/ Autoresponder w Dyskusji Allegro, kafel „Do”)
 6. Do 5 minut tabela z dyskusjami aktualizuje się o nowe statusy w Panelu Administracyjnym
  Wskazówka
  Uwaga: Dyskusje, w których ostatnia wiadomość została wysłana przez Autoresponder wyróżnione są kolorem szarym na liście dyskusji, celem poinformowania Sprzedawcy, że wątki te oczekują na jego weryfikację oraz odpowiedź.

 7. Kolejne wiadomości od Kupującego na liście dyskusji wyświetlane są ze statusem „Kupujący” w kolumnie „Ostatnia wiadomość od” i w odpowiedzi do nich, Autoresponder nie wysyła wiadomości automatycznej (w kolejnych wiadomościach Kupującego czas na odpowiedź Sprzedawcy nie jest liczony przez Allegro do oceny jakości obsługi)
  Na liście dyskusji w panelu administracyjnym, w kolumnie „Status dyskusji” wyświetlane są wartości spójne z wyświetlanymi w serwisie Allegro. Natomiast, aby nie gromadzić nadmiarowych danych, które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie e-Sklepu, na liście wyświetlamy Dyskusje nie starsze niż 14 dni od otrzymania ostatniego statusu „rozwiązana” lub „nierozwiązana” oraz 30 dni dla dyskusji ze statusem „trwająca”. Pozostałe dyskusje usuwane są z panelu administracyjnego, ale wciąż są dostępne w serwisie Allegro.

 

Czy ten artykuł był pomocny?