Jak w kilku krokach skonfigurować Autoresponder w Allegro?

Wstęp

Allegro w swoim serwisie prowadzi platformy komunikacyjne umożliwiające bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą, należą do nich:

  • Dyskusje – Kupujący może taki wątek założyć celem wyjaśnienia problemu dotyczącego ich zamówienia (w przypadku długiego czasu bez odpowiedzi Sprzedawcy, do konwersacji włączy się Allegro),
  • Centrum wiadomości – jest to czat w serwisie Allegro, do którego trafiają m.in wiadomości przesłane z poziomu oferty po kliknięciu w link „Zadaj pytanie”, dzięki której Kupujący może pytać Sprzedawcę o ofertę, w której obecnie się znajduje (odpowiedzi na wiadomości przesłane za pomocą „Zadaj pytanie” wliczane są do oceny jakości obsługi sprzedaży).

Sprzedawca ma 24 godziny na odpowiedź w nowym wątku (w przypadku dyskusji w nowym lub ponownie otwartej dyskusji), aby nie stracić punktów, które wpłyną na obniżenie oceny jakości obsługi Sprzedawcy. Aby temu zapobiec oraz wesprzeć prowadzenie sprzedaży w serwisie Allegro, wdrożyliśmy nową funkcjonalność jaką jest Autoresponder.

Autoresponder w Allegro to wiadomość o domyślnej treści, wysyłana automatycznie w odpowiedzi do pierwszej wiadomości kupującego w serwisie Allegro w obszarze Dyskusje oraz na wiadomości przesłane za pomocą opcji „Zadaj pytanie” (Centrum wiadomości). Wiadomość ta jest przesyłana z naszego panelu administracyjnego, bezpośrednio do prowadzonego wątku w Allegro. Uruchomienie Autorespondera pozwala na szybką reakcję Sprzedawcy w nowo złożonych wątkach, nie tracąc przy tym punktów w ocenie jakości obsługi sprzedaży.

Jak aktywować Autoresponder w Allegro?

W pierwszej kolejności musisz mieć podłączone i aktywne w e-Sklepie konto Allegro. Następnie, aby uruchomić automatyczną wysyłkę wiadomości automatycznych, przejdź w panelu administracyjnym do zakładki Integracje/ Allegro, do edycji sekcji Oferty:

  • Włącz Dyskusje Allegro – aktywacja parametru rozpoczyna pobieranie informacji o Dyskusjach prowadzonych w serwisie Allegro do e-Sklepu, do zakładki Marketplace/Allegro/ Dyskusje,
  • Włącz Centrum wiadomości – aktywacja parametru rozpoczyna pobieranie do e-Sklepu informacji o wiadomościach wysłanych z poziomu „Zadaj pytanie” na ofercie, które trafiają do Centrum wiadomości w serwisie Allegro. Informacje o wątkach pobierane są do zakładki Marketplace/Allegro/ Centrum wiadomości.
  • Włącz Autoresponder w Allegro – aktywacja parametru uruchamia wysyłkę wiadomości automatycznej w Dyskusjach prowadzonych w serwisie Allegro i/lub w Centrum Wiadomości.
Wskazówka
Usługa Autorespondera dostępna jest wyłącznie w przypadku, gdy aktywny jest przynajmniej jeden z dostępnych obszarów, w którym wysyłane są automatyczne odpowiedzi (Dyskusje i/lub Centrum wiadomości). W przypadku, gdy Dyskusje Allegro oraz Centrum wiadomości są wyłączone, parametr aktywujący Autorespondera nie będzie możliwy do włączenia.

Po aktywowaniu powyższych parametrów, w zakładce Marketplace/Allegro na liście Dyskusji / Centrum wiadomości, z serwisu Allegro przesłane zostaną informacje odnośnie korespondencji z Klientami. Informacje i statusy na liście aktualizują się co 5 min.

W przypadku, gdy na liście nie będzie wyświetlany numer oferty oznacza to,z e 

Jak skonfigurować treść Autorespondera?

Konfiguracja Autorespondera dostępna jest w zakładce Ustawienia/Treści formalne/Wysyłka e-mail i SMS w sekcji Marketplace, w kaflu Autoresponder Allegro.

Do konfiguracji treści możesz przejść także z poziomu ustawień konta Allegro przez kliknięcie w link „według szablonu” w komunikacie:

Treść wiadomości Autorespondera przechowywana oraz wysyłana jest z panelu administracyjnego e-Sklepu, bezpośrednio do prowadzonego wątku w serwisie Allegro, do 60 min od otrzymania pierwszej wiadomości od kupującego. W momencie wysyłki Autorespondera w Allegro do Sprzedawcy na adres e-Sklepu wysyłana jest ta sama wiadomość, stanowiąca powiadomienie, że Autoresponder został wysłany i dana dyskusja oczekuje na odpowiedź Sprzedawcy. W przypadku aktywacji obszarów Dyskusje oraz Centrum wiadomości, Autoresponder wysyła taką samą treść dla obu konwersacji.

Po przejściu do edycji szablonu Autorespondera, użytkownik może modyfikować treść wiadomości zmieniając jej standardową wartość na własną.

W tym widoku dostępna jest również możliwość ustawienia nadawcy wiadomości. Opcja ta dostępna jest przez kliknięcie w kafel „od”, który rozwija „Informacje o nadawcy”. Natomiast pod kaflem „do” znajduje się opcja „Wyślij powiadomienie na adres e-mail”, w której można skonfigurować na jaki dodatkowy adres e-mail (poza domyślnym e-Sklepu) zostanie wysłane powiadomienie o wysyłce Autorespondera.

W edycji dostępne są również standardowe dla Treści w e-Sklepie opcje: Wyślij próbnie – pozwalająca na przetestowanie e-mailowego powiadomienia oraz Przywróć domyślną treść – przywraca domyślną (standardową) treść Autorespondera.

Wprowadzone w edycji szablonu zmiany, należy zapisać.

Uwaga
Aktualnie po stronie e-Sklepu nie ma możliwości odpowiadania na wiadomości w dyskusji Allegro lub Centrum wiadomości. Celem prowadzenia konwersacji z Kupującym, kliknij w link znajdujący się na liście („Przejdź do dyskusji”/ „Przejdź do wiadomości”) i przejdź bezpośrednio do prowadzonego wątku w serwisie Allegro.

Lista Dyskusji z Allegro

Lista dyskusji zawiera informacje przydatne dla Sprzedawcy. Znajdują się na niej m.in. link kierujący bezpośrednio do dyskusji w Allegro, numer oferty Allegro, login kupującego, daty utworzenia zamówienia, rozpoczęcia dyskusji oraz utworzenia ostatniej wiadomości, informacje dot. zamówienia i inne.

Dyskusje wyświetlane na liście są aktualizowane na bieżąco i przechowywane przez 30 dni od ostatniej wiadomości w dyskusji dla statusu „W toku” oraz 14 dni od ostatniej wiadomości dla statusów „Rozwiązane” i „Nierozwiązane”.

Lista Centrum Wiadomości w Allegro

Na liście tej wyświetlane są informacje o wiadomościach pochodzących z Centrum wiadomości, w tym wątki założone przez Kupujących, którzy skorzystali z opcji „Zadaj pytanie” na ofercie. Na pytania te możesz odpowiedzieć wchodząc w Centrum wiadomości lub klikając w link „Przejdź do wiadomości”, który przeniesie Cię bezpośrednio do wątku w Allegro.

W przypadku, gdy na liście wyświetlany będzie wątek, w którym nie wyświetlany jest numer oferty w pierwszej kolumnie, oznacza to, że w ostatniej wiadomości Kupującego nie jest podlinkowana żadna oferta (może to być kolejna wiadomość w wątku lub wiadomość przesłana z poziomu czatu).

Autoresponder do 60 minut wysyła automatyczną odpowiedź na pierwszą wiadomość, w wątku rozpoczętym z poziomu opcji „Zadaj pytanie”.

 

Czy ten artykuł był pomocny?