Slajder producentów w szablonie Topaz

Slajder producentów w szablonie Topaz

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby obsługiwał slajder producentów.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i css. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować.

W Panelu Administracyjnym przejdź do zakładki Obiekty (Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej (prawy górny róg) -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Obiekty). Naciśnij przycisk Dodaj. W formularzu wybierz Menu producentów i marek, a jako nazwę ustaw manufacturer-brand. Teraz kliknij na nowo utworzony obiekt na liście. Po otwarciu ustawień obiektu, przejdź do zakładki Strony a następnie zaznacz Strona główna, Produkty i Szczegóły produktu, w zależności od tego na jakiej stronie ma być umiejscowiony slajder (istnieje możliwość wyświetlenia slajdera na wszystkich w.w. stronach). Zapisz poprzez kliknięcie przycisku Zapisz w prawym górnym rogu. W ten sposób będzie możliwe wyświetlanie logo producentów na stronie sklepu.

Kolejnym krokiem jest dodanie na stronę sklepu podglądu slidera. Dostępne są dwa warianty. Pierwszy z nich wyświetla loga producentów w prosty sposób, a drugi  wokół każdego logo dodaje cienką ramkę. W celu wykonania tej operacji, przejdź do plików sklepu, otwórz katalog elements a następnie utwórz w nim nowy katalog o nazwie manufacturer. W nowo utworzonym katalogu należy stworzyć pliki o nazwie manufacturer-1.html oraz manufacturer-2.html (w zależności czy chcemy wariant pierwszy, drugi czy obydwa). Następnie w pliku tym należy dodać poniższy kod:

Uwaga
Na jednej stronie można dodać tylko jeden slider!

Wariant zwykły:

Po wprowadzeniu powyższego kodu, otwieramy pliki dla stron, na których chcemy umieścić slider. Odpowiednio:

  • Strona główna — home-page.html
  • Lista produktów — product-list.html
  • Strona produktu — product-page.html

Znajdują się w głównym katalogu. Należy dodać w nich linijkę:

Wariant zwykły:

Kod ten należy umieścić w dowolnym miejscu pomiędzy linią {% block pageContent -%} a linią {% endblock -%}. Powyższa linia kodu odpowiada za położenie bloga na stronie głównej, dlatego jej umiejscowienie zależy od własnych preferencji.

Następnie należy otworzyć katalog css a w nim plik layout.css. Na jego końcu wklejamy następujący kod:

Wariant zwykły:

Po wykonaniu powyższych operacji, wracamy do głównego katalogu, otwieramy folder js a w nim plik layout1.js.

Następujący kod należy wkleić na końcu pliku:

Wariant zwykły:

 

Czy ten artykuł był pomocny?