Panel Administracyjny – obiekty dostępne w wiadomościach E-mail

Niniejszy artykuł przedstawia wykaz obiektów, które użytkownik ma do dyspozycji w wiadomościach e-mail. Obiekty te pozwalają na wysyłanie w wiadomościach e-mail do Klientów sprecyzowanych informacji dotyczących m.in. ich zamówienia.

W artykule tym znajdzie się szczegółowy opis każdego obiektu oraz jego właściwości, a także informacja, które obiekty są obsługiwane w konkretnych typach maili.

Wskazówka
Lista wiadomości e-mail wraz z obsługiwanymi obiektami znajduje się na końcu artykułu.
Wskazówka
Niniejszy artykuł tworzony był w oparciu o sklep w wersji 2021. Starsze wersje sklepu mogą nie obsługiwać
niektórych typów wiadomości lub niektórych obiektów!

config

Obiekt config jest podstawowym obiektem w wiadomościach e-mail. Zawiera informacje o ustawieniach sklepu, jego danych
kontaktowych, ustawieniach itp.

Dostępne właściwości:

 1. TOS – informacje o zgodach, regulaminach, zawiera:
  • FormalContents – treści formalne, zawiera:
    • Terms – regulamin sklepu, zawiera:
     • Id – numer id,
     • Type – typ,
     • Key – klucz,
     • Name – nazwa,
     • ContentHtml – treść w HTML,
     • ContentPdfUrl – adres URL do załączników w formacie PDF,
     • PublishedDate – data publikacji,
     • PageId – numer id podstrony,
     • Files – załączniki, zawiera:
      • Name – nazwa,
      • Url – adres URL załącznika,
   Wskazówka
   Pozostałe właściwości pola TOS zawierają te same pola, co powyższe pole
   config.TOS.FormalContents.
    • Privacy – polityka prywatności,
    • WithdrawalRight – prawo do odstąpienia od umowy,
    • About – informacje o sklepie,
    • Shipping – wysyłka,
    • Payment – płatność,
    • Complaints – reklamacje i zwroty,
    • Loyalty – program lojalnościowy,
   Wskazówka
   Oprócz powyższych, znajdują się tutaj także informacje dodane w Panelu Administracyjnym w
   polu Ustawienia -> Treści -> Regulamin i inne -> Użytkownika. Zawierają te same pola co powyższe.
 2. DecimalSeparator – separator liczb dziesiętnych,
 3. DecimalPlacesPrice – ilość cyfr po przecinku,
 4. DecimalThousandsSeparator – separator „tysięcy” – w jaki sposób oddzielane są kolejne 3 cyfry przed przecinkiem,
 5. B2B – czy sklep jest w wersji B2B,
 6. ENTERPRISE – czy sklep jest w wersji Enterprise,
 7. UniqueId – unikalny numer id,
 8. Url – adres URL sklepu,
 9. Version – aktualna wersja sklepu,
 10. CompanyOnly – jeśli true to zamówienie można złożyć tylko jako firma,
 11. AuthenticatedOnly – czy sklep dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników,
 12. DefaultCountry – kraj domyślny,
 13. Countries – lista krajów, zawiera:
  • ISOCode – kod ISO,
  • ISOCode3 – kod ISO,
  • Name – nazwa kraju,
  • ZipCodeRegex – wzorzec do kodów pocztowych danego kraju,
  • ZipCodeFormat – format kodu pocztowego danego kraju,
  • SSNRegex – wzorzec do numeru PESEL,
  • TINRegex – wzorzec do NIPu,
  • States – zawiera listę województw,
  • RequiredFields – zawiera pola wymagane wraz z wartościami true (wymagane) lub false (nie jest wymagane):
   • City – miasto,
   • Street – ulica,
   • StreetNo – numer domu,
   • TIN – numer NIP,
   • ZipCode – kod pocztowy,
 14. Languages – tablica z językami. Każde pole tablicy zawiera:
  • Language – kod języka,
  • Name – nazwa języka,
  • Id – id języka,
 15. Products – zawiera ustawienia produktów wraz z wartościami true (włączone) lub false (wyłączone):
  • ShowCode – pokazywanie kodów,
  • DecimalUnits – jednostki dziesiętne,
 16. Reviews – opinie, zawiera:
  • Enabled – czy włączone,
  • AuthenticationRequired – czy do utworzenia opinii wymagane jest bycie zalogowanym,
  • OnlyPurchasedProducts – czy opinie można wystawić tylko zakupionym produktom,
  • Reviews – skala ocen – każdy element tablicy zawiera następujące pola:
   • Rate – ocena (cyfra),
   • Text – ocena (tekst),
 17. Registration – informacje dotyczące rejestracji, zawiera:
  • Retail – zawiera:
   • AddressVisible – czy adres jest widoczny,
   • AddressRequired – czy adres jest wymagany,
   • PhoneVisible – czy numer telefonu jest widoczny,
   • PhoneRequired – czy numer telefonu jest wymagany,
  • Company – konto firmowe, zawiera:
   • AddressVisible – czy adres jest widoczny,
   • AddressRequired – czy adres jest wymagany,
   • PhoneVisible – czy numer telefonu jest widoczny,
   • PhoneRequired – czy numer telefonu jest wymagany,
  • AuthorizationRequired – czy autoryzacja jest wymagana,
  • ConfirmationRequired – czy potwierdzenie jest wymagane,
  • Disabled – czy konto jest nieaktywne,
  • ValidateTin – czy numer NIP jest zatwierdzony,
 18. VATEU – tablica prefixów, każdy element zawiera:
  • Name – nazwa (np. „PL – Polska”),
  • Value – wartość (np. „PL)”,
  • ISOCode – kod ISO (np. „PL”),
 19. DefinedPages – zawiera listę zdefiniowanych stron:
  • Home – strona główna,
  • Terms – regulamin,
  • Privacy – polityka prywatności,
  • Registration – rejestracja,
  • Contact – kontakt,
  • ProductList – lista produktów
  • ProductDetails – szczegóły produktu,
  • ProductComparisonTool – porównywarka towarów,
  • Order – zamówienie,
  • ContinueShopping – kontynuuj zakupy,
  • AdvancedSearch – wyszukiwanie zaawansowane,
  • CustomerProfile – profil klienta,
  • nonexistentgroup – nieistniejąca grupa towarów,
  • nonexistentproduct – nieistniejący produkt,
  • Login – logowanie,
  • Shipping – wysyłka,
  • PasswordReminder – przypomnienie hasła,
  • UponLogging – strona otwierana po zalogowaniu się,
  • Http404 – strona nieistniejąca (błąd 404),
  • Payment – płatności,
  • About – o firmie,
  • WithdrawalRight – prawo do odstąpienia umowy,
  • Blog – blog,
  • BlogDetails – wpis na blogu,
  • Complaints – reklamacje,
  • Loyalty – program lojalnościowy,
  • Manufacturers – producenci,
  • Brands – marki,

  Każda ze zdefiniowanych stron zawiera następujące właściwości:

  • Id – numer id,
  • Name – nazwa
  • Heading – nagłówek,
  • Url – adres URL podstrony,
 20. Pages – zawiera listę stron, każda ze stron zawiera następujące pola:
  • Id – numer id,
  • Name – nazwa,
  • Heading – nagłówek,
  • Url – adres URL podstrony,
 21. Footer – stopka, zawiera:
  • JoinUs – „Dołącz do nas” (media społecznościowe) – obrazek i link,
  • Sections – sekcje, zawiera listę sekcji. Każda sekcja zawiera:
   • Heading – nagłówek,
   • Pages – lista stron, każda strona zawiera:
    • Id – numer id,
    • Name – nazwa,
    • Heading – nagłówek,
    • Url – adres URL,
 22. Currencies – waluty. Lista, której każdy element zawiera:
  • BankAccount – konto bankowe, zawiera:
   • AccountNumber – numer konta,
   • Bank – nazwa banku,
   • SWIFT – kod SWIFT,
  • Code – kod waluty,
 23. Stock – stany magazynowe, zawiera:
  • Enabled – czy włączona obsługa stanów magazynowych,
  • QuantityControl – czy włączona kontrola stanów magazynowych,
 24. Tags – tagi, zawiera listę tagów dla wyszukiwarki i bloga,
 25. Messages – wiadomości (komunikaty). Lista, której każdy element zawiera:
  • Title – tytuł,
  • Message – treść komunikatu,
  • Url – adres URL do podstrony,
  • Days – ilość dni, po których komunikat pokazuje się ponownie,
  • Id – numer id,
  • Type – typ, numer określa, czy komunikat pokazuje się w nagłówku, stopce, czy pop-upie,
 26. GTM – Google Tag Manager,
 27. GTMHead,
 28. Complaints – reklamacje, zawiera:
  • Returns – zwroty, każdy element listy zawiera:
   • Id – numer id,
   • Name – nazwa,
  • Defects – defekty, każdy element listy zawiera:
   • Id – numer id,
   • Name – nazwa,
  • Requests – rozwiązania, każdy element listy zawiera:
   • Id – numer id,
   • Name – nazwa,
  • DaysToReturn – ilość dni na zwrot zakupów,
  • ReturnsEnabled – czy zwroty są możliwe,
  • ComplaintsEnabled – czy reklamacje są możliwe,
  • AttachmentsEnabled – czy można dodać załączniki do reklamacji,
  • AttachmentsMaxCount – maksymalna liczba załączników,
  • AttachmentExtensions – lista zawierająca dozwolone formaty plików – załączników,
  • AttachmentMaxSize – maksymalny rozmiar załącznika,
 29. External – logowanie z zewnątrz, zawiera:
  • Facebook,
  • Google,
  • Edrone, zawiera pole AppId,
  • SalesMango,
 30. Contact – zawiera pole Contacts
 31. Now – aktualna data,
 32. Shop – informacje o sklepie, zawiera:
  • Contact – dane kontaktowe, zawiera:
   • PhoneNo – numer telefonu,
   • PhoneNo2 – drugi numer telefonu,
   • GSM – numer telefonu komórkowego,
   • Fax – fax,
   • Skype – nazwa na Skype,
   • GG – nazwa na Gadu-Gadu,
   • Email – adres e-mail,
  • Address – dane adresowe, zawiera:
   • Street – ulica,
   • StreetNo – numer domu,
   • UnitNo – numer lokalu,
   • ZipCode – kod pocztowy,
   • City – miasto,
   • State – województwo,
   • Country – kraj,
   • Latitude – szerokość geograficzna,
   • Longitude – długość geograficzna,
  • Name – nazwa sklepu,
  • ShortName – skrócona nazwa sklepu,
  • TIN – numer NIP,
  • Regon – numer identyfikacyjny REGON,
  • Registrant – informacja o działalności gospodarczej,
  • Description – informacje dodatkowe,
  • ImageUrl – adres URL do obrazka z logo sklepu,
  • Application – informacje o aplikacji, zawiera:
   • Name – nazwa aplikacji,
   • Website – stronę aplikacji,
 33. Orders – ustawienia dotyczące zamówień, zawiera:
  • AttributesCart – zawiera:
   • Header,
   • Position,
  • AttributesEdit – zawiera:
   • Header,
   • Position,
  • AttachmentsEnabled – czy załączniki są dozwolone,
  • AttachmentsMaxCount – maksymalna liczba załączników,
  • AttachmentExtensions – lista dozwolonych rozszerzeń plików,
  • AttachmentMaxSize – maksymalny rozmiar załącznika,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Szablon,
 2. Złożenie zamówienia,
 3. Zamówienie potwierdzone przez Klienta,
 4. Zmiana statusu zamówienia,
 5. Zamówienie zrealizowane,
 6. Zamówienie anulowane,
 7. Zamówienie zapłacone płatność online lub ratalna,
 8. Dodanie listu przewozowego,
 9. Dodanie faktury,
 10. Informacja o zamówieniu do punktu odbioru osobistego,
 11. Potwierdzenie złożenia reklamacji,
 12. Zmiana statusu reklamacji,
 13. Zamówienie z ERP,
 14. Rozpoczęcie edycji,
 15. Zatwierdzenie zamówienia,
 16. Przypomnienie o zakupach,
 17. Przypomnienie o dokończeniu płatności online,
 18. Przypomnienie o wystawieniu opinii za zakupiony towar,
 19. Podział zamówienia,
 20. Zamówienie wysłane,
 21. Pierwsze przypomnienie o dokończeniu zamówienia,
 22. Drugie przypomnienie o dokończeniu zamówienia,
 23. Zapytanie o koszt dostawy zamówienie bez kosztów dostawy,
 24. Ustalenie kosztów dostawy,
 25. Złożenie zapytania cenowego,
 26. Powiadomienie o ofercie,
 27. Powiadomienie o dostępności towaru,
 28. Kupon rabatowy,
 29. Rabat dla stałego Klienta,
 30. Kupon rabatowy na darmową dostawę,
 31. Założenie konta przez Klienta,
 32. Założenie konta przez sklep,
 33. Konto potwierdzone,
 34. Stan konta aktywne, zablokowane,
 35. Zmiana adresu e-mail,
 36. Program lojalnościowy,
 37. Przypomnienie hasła,
 38. Reset hasła przez sklep,
 39. Zapis do newslettera,
 40. Zapis do newslettera przez sklep,
 41. Wypisanie z newslettera przez sklep,
 42. Zapytanie ze strony kontakt,
 43. Zapytanie o towar,
 44. Powiadom znajomego o towarze,

order

Obiekt order zawiera wszystkie informacje na temat zamówienia.

Dostępne właściwości:

 1. Document – typ dokumentu dodanego do zamówienia (paragon lub faktura),
 2. DocumentText – nazwa dokumentu dodanego do zamówienia,
 3. OrderTotalValueInWords – wartość zamówienia wypisana jako tekst,
 4. ProductsTotalValueBeforeDiscount – wartość zamówienia bez zniżek,
 5. WeightUnit – jednostka masy,
 6. PreOrder – czy przedsprzedaż,
 7. ConfirmationTime – czas na zatwierdzenie zamówienia,
 8. ConfirmationDueDate – termin potwierdzenia zamówienia,
 9. ConfirmationUrl – link do potwierdzenia zamówienia,
 10. ThirdPartyConsent – zgoda na przekazywanie danych osobom trzecim,
 11. Attachments – załączniki,
 12. CanCancel – czy zamówienie może zostać anulowane,
 13. CanAccept – czy zamówienie może zostać zaakceptowane,
 14. CanRestorePayment – czy płatność może zostać kontynuowana,
 15. CanCopy – czy zamówienie może zostać skopiowane,
 16. CanEdit – czy zamówienie może zostać edytowane,
 17. EditingAllowed – czy edycja zamówienia jest dozwolona,
 18. IsEdited – czy zamówienie było edytowane,
 19. RecalculationRequired – czy zamówienie można przeliczyć,
 20. ReportUrl – link do „raportu” z zamówienia,
 21. RelatedOffers – oferty powiązane z zamówieniem,
 22. SubtotalPrices – czy są ceny netto,
 23. ProductsSubtotalValue – wartość netto zamówienia,
 24. ProductsTotalValue – wartość brutto zamówienia
 25. Attributes – atrybuty,
 26. RelatedOrders – powiązane zamówienia,
 27. Id – numer id zamówienia,
 28. Hash – unikalny numer oznaczający zamówienie,
 29. Date – data złożenia zamówienia,
 30. ERPOrderNumber – numer zamówienia z systemu ERP,
 31. Status – status zamówienia (jako liczba),
 32. StatusText – status zamówienia (jako tekst),
 33. Currency – waluta,
 34. LanguageId – numer id języka,
 35. NotDeterminedDeliveryCost – czy nieustalony koszt dostawy,
 36. Note – wiadomość dla sprzedawcy,
 37. Discount – zniżka,
 38. ProductsValue – wartość produktów,
 39. ProductsValueBeforeDiscount – wartość produktów przed rabatem,
 40. ProductsVatValue – wartość VAT w zamówieniu,
 41. OrderTotalValue – wartość zamówienia brutto,
 42. Weight – waga,
 43. Customer – informacje o kupującym, zawiera:
  • VATEU – prefix,
  • RegisteredUser – czy użytkownik był zalogowany składając zamówienie,
  • Email – adres e-mail,
  • SSN – numer ubezpieczenia społecznego,
  • TIN – numer NIP,
  • Invoice – czy użytkownik poprosił o otrzymanie faktury,
  • Company – czy konto firmowe,
  • DeliveryAddress – adres dostawy, zawiera:
   • Name – dane kupującego,
   • Name2 – dane kupującego,
   • Name3 – dane kupującego,
   • Street – ulica,
   • StreetNo – numer domu,
   • UnitNo – numer lokalu,
   • ZipCode – kod pocztowy,
   • City – miasto,
   • State – województwo,
   • Country – kraj,
   • PhoneNo – numer telefonu,
  • InvoiceAddress – adres na fakturze, zawiera:
   • Email – adres e-mail,
   • Name – dane kupującego,
   • Name2 – dane kupującego,
   • Name3 – dane kupującego,
   • Street – ulica,
   • StreetNo – numer domu,
   • UnitNo – numer lokalu,
   • ZipCode – kod pocztowy,
   • City – miasto,
   • State – województwo,
   • Country – kraj,
   • PhoneNo – numer telefonu,
  • Buyer – trzecie dane klienta,
  • Employee – zwraca informacje na temat pracownika, zawiera:
   • Email – adres e-mail,
   • Name – dane pracownika,
   • Name2 – drugie dane pracownika,
   • PhoneNo – numer telefonu,
   • LanguageId – numer id języka,
 44. Payment – płatność, zawiera:
  • SubtotalValue – wartość netto,
  • MethodId – numer id metody płatności,
  • MethodIdText – metoda płatności (tekst),
  • MethodType – metoda płatności (typ),
  • Status – status płatności (numer),
  • StatusText – status płatności (tekst),
  • Name – nazwa metody płatnosci,
  • Description – dodatkowy opis metody płatności,
  • DueDateText – termin płatności (tekst),
  • TotalValue – wartość brutto,
  • OnlineNumber – Id transakcji z platności online,
 45. Delivery – dostawa, zawiera:
  • SubtotalValue – wartość netto,
  • MethodId – numer id sposobu dostawy,
  • Name – nazwa sposobu dostawy,
  • Description – dodatkowy opis sposobu płatności,
  • DateText – termin dostawy (słownie),
  • Status – status dostawy,
  • StatusText – status dostawy (tekst),
  • Waybill – list przewozowy,
  • Waybills – listy przewozowe, zawiera:
   • Name – kurier,
   • Number – numer listu przewozowego,
   • Url – link do śledzenia paczki,
  • TotalValue – wartość brutto,
  • CollectionPointAddress – dane punktu odbioru,
  • CollectionPointId – identyfikator punktu odbioru,
  • CollectionPointTypeId – identyfikator typu punktu odbioru,
  • CollectionPoint – punkt odbioru,
  • PackageCount – ilość paczek,
 46. Products – informacje o produktach w zamówieniu. Każdy element zawiera:
  • StatusText – status dostępności,
  • UnitPriceRatio – przelicznik ceny za jednostkę miary,
  • UnitPriceUnit – możliwa jednostka przeliczniowa (np. litry na mililitry, gramy na kilogramy itd.),
  • CanReturn – czy produkt może być zwrócony,
  • CanComplain – czy produkt może być zareklamowany,
  • IsModified – czy modyfikowany,
  • IsDeleted – czy skasowany,
  • IsEdited – czy edytowany,
  • SubtotalPrice – cena netto,
  • TotalPrice – cena brutto,
  • SubtotalValue – wartość netto,
  • TotalValue – wartość brutto,
  • Attributes – lista atrybutów,
  • No – numer,
  • Code – kod towaru,
  • Description – wartość atrybutu typu lista,
  • Quantity – ilość,
  • Unit – jednostka,
  • VAT – wartość VAT,
  • Price – cena,
  • Value – wartość,
  • WasteMgmtCost – koszt gospodarowania odpadami,
  • ReturnedQuantity – ilość zwróconego towaru,
  • IsSetParent – czy przedmiot jest główną częścią np. zestawu,
  • IsSetElement – czy nalezy do zestawu,
  • SetName – nazwa zestawu,
  • UPC – kod EAN towaru,
  • Image – zdjęcie, zawiera:
   • Id – numer id zdjęcia,
   • Link – link do towaru,
   • ExternalUrl – zewnętrzny URL,
  • ImageId – numer id zdjęcia,
  • Id – numer id towaru,
  • DefaultGroup – grupa domyślna,
  • NameNoHtml – nazwa bez znaczników HTML,
  • Link – link do strony produktu,
  • Url – link do towaru,
 47. ItemsPerPage – ilość towarów na stronie,
 48. PageCount – ilość stron,
 49. PageNo – numer strony,
 50. TotalItems – ilość produktów,
 51. Documents – lista dokumentów,
 52. DeliveryDate – zawiera liczbę (zazwyczaj dni) w ciągu których towar zostanie dostarczony,
 53. SelectedDeliveryDate – wybrana przez Klienta data dostawy,
 54. ExpectedDate – dzień dostarczenia towaru,
 55. ProcessedDate – data wysłania,
 56. ExpirationDate – dzień do którego towary zostaną dostarczone,
 57. Points – liczba punktów lojalnościowych, które klient otrzyma za zakup towarów,
 58. PointsPaid – punkty lojalnościowe wydane w tym zamówieniu,
 59. SplitPayment – podział płatności,
 60. Source – źródło,
 61. Url – adres URL do zamówienia w profilu Klienta,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Złożenie zamówienia,
 2. Zamówienie potwierdzone przez Klienta,
 3. Zmiana statusu zamówienia,
 4. Zamówienie zrealizowane,
 5. Zamówienie anulowane,
 6. Zamówienie zapłacone płatność online lub ratalna,
 7. Dodanie listu przewozowego,
 8. Dodanie faktury,
 9. Informacja o zamówieniu do punktu odbioru osobistego,
 10. Zamówienie z ERP,
 11. Rozpoczęcie edycji,
 12. Zatwierdzenie zamówienia,
 13. Przypomnienie o dokończeniu płatności online,
 14. Przypomnienie o wystawieniu opinii za zakupiony towar,
 15. Podział zamówienia,
 16. Zamówienie wysłane,
 17. Zapytanie o koszt dostawy zamówienie bez kosztów dostawy,
 18. Ustalenie kosztów dostawy,

customer

Obiekt customer zawiera informacje na temat Klienta.

Wskazówka
Niektóre pola w obiekcie customer dostępne są tylko dla poszczególnych maili. Przykładowo, pole OldEmail będzie dostępne w wiadomości związanej ze zmianą
adresu e-mail, ale w wiadomości ze statusem rejestracji już nie.

Dostępne właściwości:

 1. ConfirmationUrl – adres url do potwierdzenia konta,
 2. Discount – znizki,
 3. PasswordReminderUrl – adres url do przypomnienia hasła,
 4. Status – status Klienta (numer),
 5. StatusText – status Klienta (tekst),
 6. Email – adres e-mail,
 7. Name – dane Klienta,
 8. Name2 – dane Klienta,
 9. PhoneNo – numer telefonu,
 10. OldEmail – poprzedni adres e-mail,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Potwierdzenie złożenia reklamacji,
 2. Zmiana statusu reklamacji,
 3. Przypomnienie o zakupach,
 4. Powiadomienie o dostępności towaru,
 5. Kupon rabatowy,
 6. Rabat dla stałego Klienta,
 7. Kupon rabatowy na darmową dostawę,
 8. Założenie konta przez Klienta,
 9. Założenie konta przez sklep,
 10. Konto potwierdzone,
 11. Stan konta aktywne, zablokowane,
 12. Zmiana adresu e-mail,
 13. Program lojalnościowy,
 14. Przypomnienie hasła,
 15. Reset hasła przez sklep,
 16. Zapytanie ze strony kontakt,
 17. Zapytanie o towar,
 18. Powiadom znajomego o towarze,

complaint

Obiekt complaint wykorzystywany jest w mailach związanych ze zwrotami i reklamacjami.

Dostępne właściwosci:

 1. OrderDate – data zlożenia zamówienia,
 2. OrderDeliveryDate – data dostarczenia zamówienia,
 3. Code – kod reklamowanego towaru,
 4. Defect – powód reklamacji,
 5. DefectDescription – opis powodu reklamacji,
 6. Response – odpowiedź,
 7. DefectDate – data wystąpienia usterki,
 8. Request – sposób rozwiązania problemu,
 9. AccountNumber – numer konta,
 10. ReportUrl – link do reklamacji,
 11. ModifiedDate – data ostatniej modyfikacji,
 12. Attachments – załączniki,
 13. ComplaintId – numer id reklamacji,
 14. CreatedDate – data utworzenia reklamacji,
 15. Status – status reklamacji (liczba),
 16. StatusText – status reklamacji (tekst),
 17. Type- typ reklamacji (liczba),
 18. TypeText – typ reklamacji (tekst),
 19. OrderId – numer id zamówienia,
 20. Quantity – ilość towaru,
 21. Unit – jednostka,
 22. Description – opis,
 23. Price – cena,
 24. Value – wartość,
 25. SubtotalPrices – czy są ceny netto,
 26. SubtotalPrice – cena netto,
 27. TotalPrice – cena brutto,
 28. SubtotalValue – wartość netto,
 29. TotalValue – wartość brutto,
 30. Currency – waluta,
 31. ImageId – numer id zdjęcia towaru,
 32. Image – zdjęcie, zawiera:
  • Id – id zdjęcia,
  • Link – link do zdjęcia,
  • ExternalUrl – zewnętrzny link,
 33. Id – numer id towaru,
 34. DefaultGroup – numer domyślnej grupy,
 35. NameNoHtml – nazwa towaru bez znaczników HTML,
 36. Link – link do strony produktu,
 37. Url – link do towaru,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Potwierdzenie złożenia reklamacji,
 2. Zmiana statusu reklamacji,

product

Obiekt product wykorzystywany jest w mailach z przypomnieniem o zakupach oraz zapytaniem o towar.

Dostępne właściwości:

 1. Code – kod towaru,
 2. UPC – kod EAN towaru,
 3. Id – numer id towaru,
 4. DefaultGroup – grupa domyślna,
 5. NameNoHtml – nazwa towaru bez znaczników HTML,
 6. Link – link do strony produktu,
 7. Url – link do produktu,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Przypomnienie o zakupach,
 2. Powiadomienie o dostępności towaru,
 3. Zapytanie o towar,
 4. Powiadom znajomego o towarze,

cart

Obiekt cart posiada właściwości do porzuconych koszyków.

Dostepne właściwości:

 1. Url – link do porzuconego koszyka,
 2. Id – numer id porzuconegeo koszyka,
 3. Email – adres e-mail użytkownika, do którego należy porzucony koszyk,
 4. Name – dane Klienta,
 5. Name2 – drugie dane Klienta,
 6. PhoneNo – numer telefonu Klienta,
 7. Currency – waluta,
 8. Date – data utworzenia koszyka,
 9. Value – wartość koszyka,
 10. Authenticated – czy użytkownik był zalogowany,
 11. Products – lista produktów w koszyku, każdy element zawiera:
  • Code – kod produktu,
  • Quantity – ilość,
  • SaleUnit – jednostka miary,
  • Price – cena,
  • Value – wartość,
  • ImageId – numer id zdjęcia produktu,
  • Image – informacje o zdjęciu, zawiera:
   • Id – numer id zdjęcia,
   • Link – link do zdjęcia,
   • ExternalUrl – link zewnętrzny,
  • Id – numer Id produktu,
  • DefaultGroup – grupa domyślna,
  • NameNoHtml – nazwa produktu bez znaczników HTML,
  • Link – link do strony towaru,
  • Url – link do produktu,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Pierwsze przypomnienie o dokończeniu zamówienia,
 2. Drugie przypomnienie o dokończeniu zamówienia,

inquiry

Obiekt inquiry wykorzystywany jest w przypadku zapytań ofertowych.

Dostępne właściwości:

 1. ConfirmationUrl – link potwierdzający,
 2. Name – nazwa Klienta,
 3. Email – adres e-mail Klienta,
 4. PhoneNo – numer telefonu,
 5. Hash -unikalny numer oznaczający ofertę,
 6. Inquiry – czy zapytanie ofertowe,
 7. ExpirationDate – data ważności oferty,
 8. ProcessedDate – data realizacji zamówienia,
 9. OneTimeOffer zezwolenie na wiele zamowień z oferty, lub nie,
 10. Message – wiadomość do zapytania,
 11. Answer – odpowiedź,
 12. Products – produkty w zapytaniu, każdy element zawiera:
  • Code – kod produktu,
  • UPC – kod EAN produktu,
  • Quantity – ilość,
  • SaleUnit – jednostka (wybrana),
  • BasicUnit – jednostka podstawowa,
  • BasicUnitRatio – przelicznik jednostki,
  • UnitPriceRatio – przelicznik ceny za jednostkę miary,
  • UnitPriceUnit – możliwa jednostka przeliczeniowa (np. litry na mililitry, gramy na kilogramy itd.),
  • VAT – podatek VAT,
  • SubtotalValue – wartość netto,
  • TotalValue – wartość brutto,
  • TotalPrice – cena brutto,
  • SubtotalPrice – cena netto,
  • Attributes – atrybuty, każdy element zawiera:
   • Id – numer id,
   • Name – nazwa atrybutu,
   • ValueId – numer id wartości,
   • Value – wartość atrybutu,
  • Description – opis,
  • ExternalUrl – link zewnętrzny,
  • Id – numer id,
  • DefaultGroup – domyślna grupa,
  • NameNoHtml – nazwa towaru bez znaczników HTML,
  • Link – link do strony produktu,
  • Url – link do towaru,
 13. ItemsPerPage – maksymalna ilość przedmiotów na stronę,
 14. PageCount – ilość stron,
 15. PageNo – numer aktualnej strony,
 16. TotalItems – ilość przedmiotów,
 17. SubtotalValue – wartość oferty netto,
 18. TotalValue – wartość oferty netto,
 19. VatValue – wartość podatku VAT,
 20. Currency – waluta,
 21. Attachments – załączniki,
 22. RelatedOrders – powiązane zamówienia,
 23. RelatedOffers – powiązane oferty/zapytania ofertowe,
 24. DeliveryTotalValue – koszt dostawy,
 25. SelectedCountry – wybrany kraj,
 26. SelectedDelivery – wybrany sposób dostawy,
 27. SelectedPayment – wybrany sposób płatności,
 28. Id – numer id oferty,
 29. Date – data złożenia oferty,
 30. Status – status oferty (liczba),
 31. StatusText – status oferty (tekst),

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Złożenie zapytania cenowego,
 2. Powiadomienie o ofercie,

coupon

Obiekt coupon dotyczy kuponów rabatowych.

Dostępne właściwości:

 1. Code – kod rabatowy,
 2. ProductsMinimumTotalValue – minimalna wartość zamówienia brutto,
 3. DateFrom – początkowa data obowiązywania kuponu rabatowego,
 4. DateTill – końcowa data obowiązywania kuponu rabatowego,
 5. Type – typ kuponu rabatowego (liczba),
 6. Discount – wartość rabatu,
 7. Currency – waluta,
 8. Groups – grupy towarów,
 9. Countries – kraje,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Kupon rabatowy,
 2. Kupon rabatowy na darmową dostawę,

discount

Obiekt discount związany jest z rabatami. Dostępny jest w mailu „Rabat dla stałego klienta”.

Dostępne właściwości:

 1. Discount – wartość rabatu (w procentach),
 2. DateFrom – poczatkowa data obowiązywania rabatu,
 3. DateTill – końcowa data obowiązywania rabatu,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Rabat dla stałego klienta,

loyalty

Loyalty to obiekt wykorzystywany w mailu dotyczącym programu lojalnościowego.

Dostępne właściwości:

 1. Points – ilość punktów,
 2. Message – wiadomość,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Program lojalnościowy,

subject

Subject jest obiektem nie posiadającym żadnych właściwości. Wykorzystywany jest jako temat wiadomości.

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Zapytanie ze strony kontakt,

message

Obiekt message wykorzystywany jest w mailu „Zapytanie o Towar”, „Zapytanie ze strony kontakt” oraz „Powiadom znajomego o towarze”. Obiekt ten jest treścią wiadomości wysyłaną przez Klienta.
Nie posiada żadnych właściwości. Użycie obiektu to po prostu {{ message }}.

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Zapytanie ze strony kontakt,
 2. Zapytanie o towar,
 3. Powiadom znajomego o towarze,

userFields

Obiekt posiada tylko jedną właściwość o nazwie macro_field.

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Zapytanie ze strony kontakt,

friend

Obiekt friend stanowi informacje na temat „znajomego”, któremu wysyłamy informację o towarze w mailu „Powiadom znajomego o towarze”. Posiada następujące właściwości:

 1. Email – adres e-mail znajomego,
 2. Name – dane znajomego,
 3. Name2 – drugie dane znajomego,
 4. PhoneNo – numer telefonu znajomego,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Powiadom znajomego o towarze,

subscriber

Subscriber to obiekt wykorzystywany w wiadomościach e-mail związanych z newsletterem.

Dostępne właściwości:

 1. Email – adres e-mail,
 2. ConfirmationUrl – link potwierdzający subskrypcję,

Obiekt używany w następujących mailach:

 1. Zapis do newslettera,
 2. Zapis do newslettera przez sklep,
 3. Wypisanie z newslettera przez sklep,

Spis maili oraz obiektów w nich używanych

Spis dotyczy wersji sklepu 2021
L.P. Nazwa maila Używane obiekty
Zamówienia
1 Szablon (używany w każdym mailu) config
2 Złożenie zamówienia config, order
3 Zamówienie potwierdzone przez Klienta config, order
4 Zmiana statusu zamówienia config, order
5 Zamówienie zrealizowane config, order
6 Zamówienie anulowane config, order
7 Zamówienie zapłacone płatność online lub ratalna config, order
8 Dodanie Listu przewozowego config, order
9 Dodanie faktury config, order
10 Informacja o zamówieniu do punktu odbioru osobistego config, order
11 Potwierdzenie złożenia reklamacji config, customer, complaint
12 Zmiana statusu reklamacji config, customer, complaint
13 Zamówienie z ERP config, order
14 Rozpoczęcie edycji config, order
15 Zatwierdzenie zamówienia config, order
16 Przypomnienie o zakupach config, customer, product
17 Przypomnienie o dokończeniu płatności online config, order
18 Przypomnienie o wystawieniu opinii za zakupiony towar config, order
19 Podział zamówienia config, order
20 Zamówienie wysłane config, order
21 Pierwsze przypomnienie o dokończeniu zamówienia config, cart
22 Drugie przypomnienie o dokończeniu zamówienia config, cart
Zapytanie o koszt dostawy, Zapytanie o cenę towaru
1 Zapytanie o koszt dostawy zamówienie bez kosztów dostawy config, order
2 Ustalenie kosztów dostawy config, order
3 Złożenie zapytania cenowego config, inquiry
4 Powiadomienie o ofercie config, inquiry
5 Powiadomienie o dostępności towaru config, customer, product
Rabaty
1 Kupon rabatowy config, customer, coupon
2 Rabat dla stałego klienta config, customer, discount
3 Kupon rabatowy na darmową dostawę config, customer, coupon
Klienci
1 Założenie konta przez klienta config, customer
2 Założenie konta przez sklep config, customer
3 Konto potwierdzone config, customer
4 Stan konta aktywne, zablokowane config, customer
5 Zmiana adresu e-mail config, customer
6 Program lojalnościowy config, customer, loyalty
7 Przypomnienie hasła config, customer
8 Reset hasła przez sklep config, customer
Subskrybenci (newsletter)
1 Zapis do newslettera config, subscriber
2 Zapis do newslettera przez sklep config, subscriber
3 Wypisanie z newslettera przez sklep config, subscriber
Kontakt
1 Zapytanie ze strony kontakt config, customer, subject, message, userFields
2 Zapytanie o towar config, customer, message, product
3 Powiadom znajomego o towarze config, customer, message, product, friend

Czy ten artykuł był pomocny?