Obsługa załączników do zamówienia

Obsługa załączników do zamówienia

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby było możliwe dodanie załączników do składanego zamówienia.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js oraz scss. Z tego artykułu dowiesz się jak je kompilować i minifikować.

Szafir

Na potrzeby tej funkcji zdecydowaliśmy się na drobne zmiany w wyglądzie elementów związanych z dodawaniem notatki do zamówienia. Poniższe fragmenty kodu uwzględniają owe zmiany.

Na początku dodaj w swoim szablonie nowe frazy w zakładce Tłumaczenia:
AddAttachement – Dodaj załącznik
AddMessage – Dodaj wiadomość
YourMessage – Twoja wiadomość
AttachementsNotAdded – Nie dodano wszystkich załączników
Attachements – Załączniki

W pliku _layout.html w elemencie head znajduje się skrypt, który dodaje do zmiennej __translations różne tłumaczenia. Dodaj tam taką linijkę: AttachementsNotAdded: „{{ translations.AttachementsNotAdded | H }}”,

Jeśli miałeś w swoim szablonie funkcję do importowania koszyka z pliku to w pliku common/navigation-bars/main-navigation-bar-partial.html wyszukaj frazę id=”file”, a następnie w tym inpucie, w którym występuje to ID dodaj klasę import-cart-input-lq. Następnie w pliku js/init.js wyszukaj frazę [name=”file”] i zamień ją na .import-cart-input-lq.

W pliku order/cart.html wyszukaj frazę note-lq. Jest to klasa kontenera, w którym znajdują się wszystkie elementy związane z dodawaniem notatki do zamówienia. Wytnij cały ten kontener czyli taki kod:

i wklej go pod taką linijką: {% include 'common/order-summary.html’ -%}

Następnie trzeba w całości podmienić zawartość plików order/note-partials/note-form.html oraz order/note-partials/note-presentation.html. Poniżej właściwa zawartość obu plików:

order/note-partials/note-form.html

order/note-partials/note-presentation.html

Kolejnym krokiem będzie dodanie nowego pliku HTML o nazwie attachements. Należy go dodać do folderu order. Poniżej zawartość tego pliku:

order/attachements.html

Następnie w pliku customer-profile/orders/order-details.html wyszukaj frazę {% if order.Note != „” -%}. W tym warunku znajdują się dodane notatki do zamówienia. Pod tym warunkiem wklej poniższy kod:

Na samym końcu pliku js/init-ui2.js dodaj poniższy kod:

W pliku scss/globals/_globals-m.scss wyszukaj frazę &.confirm-in-cart-ui. Zmień tam top: 93px na top: 70px. Usuń też right: 20px.

W pliku scss/globals/_globals2.scss wyszukaj frazę .add-note-in-cart-ui. Dopisz do niej po spacji w tej samej linijce .ti-notepad a następnie usuń margin-top: -10px i dodaj font-size: 20px.

W pliku scss/globals/partials/_order.scss wyszukaj frazę .note-ui. Nadpisz wszystkie style znajdujące się w tej klasie poniższym kodem:

Czy ten artykuł był pomocny?