Obsługa towaru archiwalnego

Obsługa towaru archiwalnego

W tym artykule dowiesz się jak obsłużyć towar archiwalny na stronie ze szczegółami towaru w swoim szablonie.

Szafir

W pliku product/product-presentation-data.html wyszukaj frazę header. Jest to element, w którym trzeba dodać warunek, aby ostatecznie wyglądało to tak:

 

Następnie wyszukaj frazę add-to-cart-container-ui. Jest to kontener, w którym na samym początku wyświetlane są punkty lojalnościowe i flagi. Trzeba je uwarunkować, żeby nie pojawiały się przy towarze archiwalnym. Zamiast nich powinna się pojawić informacja o tym, że jest to towar archiwalny. Początek tego kontenera powinien wyglądać następująco:

Parę linijek niżej znajdują się etykiety {{ translations.ChooseProductVariant }} i {{ translations.Availability }}: {{ activeProduct.Availability.Text }}. Trzeba zmodyfikować ich warunki tak, aby nie wyświetlały się w przypadku towaru archiwalnego. Powinno to wyglądać w ten sposób:

W podobny sposób należy ukryć całą resztę dotyczącą różnych danych o towarze. Aby to zrobić należy wyszukać taki warunek {% if activeProduct.StockLevel.Control and tableView == false -%} i linijkę wyżej dopisać {% if product.Archival == false -%}. Natomiast zamknięcie tego warunku trzeba będzie dopisać dużo dalej. Aby znaleźć odpowiednie miejsce należy wyszukać taką frazę CheaperInSet. Jest to etykieta przycisku przewijającego do sekcji z zestawami (o ile takowe istnieją dla danego towaru). Pod tym przyciskiem znajduje się {% endif -%}, który zamyka warunek sprawdzający właśnie istnienie owych zestawów. Pod nim trzeba dopisać jeszcze jedno {% endif -%}, aby zamknąć warunek, który dodaliśmy wyżej. Ostatecznie powinno to wyglądać tak:

Na końcu pliku scss/globals/_globals2.scss wklej taki kod:

A na końcu pliku scss/globals/_globals-m.scss wklej taki kod:

Wskazówka
Zwróć uwagę, aby ten styl znajdował się wewnątrz głównej klamry, która otwiera się w pierwszej linijce pliku i zamyka w ostatniej
Wskazówka
Pamiętaj, że pliki scss należy zminifikować. O tym jak skompilować i zminifikować pliki scss dowiesz się z artykułu o kompilacji i minifikacji plików.

Agat

W pliku product-page.html wyszukaj frazę button-container. Jest to klasa kontenera, w którym znajdują się najważniejsze dane związane z towarem. Pod tym kontenerem wklej taki kod:

Pozostając w tym samym pliku (product-page.html) wyszukaj frazę config.Reviews.Enabled. Jest to część warunku, odpowiedzialnego za dodawanie opinii o produkcie. Zmodyfikuj go tak, aby wyglądał następująco:

W pliku partials/product/product-popup.html wyszukaj frazę usr.Authenticated. W tym pliku będą dwa wystąpienia takiej frazy. W obu to część warunku. W obu przypadkach zmodyfikuj te warunki, aby wyglądały tak:

W tym samym pliku (partials/product/product-popup.html) wyszukaj frazę add-to-cart-popup. Jest to klasa kontenera, który trzeba zmodyfikować, aby wyglądał tak:

Dalej w tym samym pliku (partials/product/product-popup.html) wyszukaj frazę AddToCartForm. Jest to ID formularza odpowiedzialnego za dodawanie towaru do koszyka. Linijkę wyżej otwórz taki warunek:

Będzie on obejmował resztę kodu znajdującego się w tym pliku. Na końcu znajdziesz kontener z klasą ask-for-price-popup. Pod tym kontenerem zamknij wcześniej otworzony warunek dopisując linijkę niżej {% endif -%}.

Na końcu pliku scss/main2.scss wklej taki kod:

Wskazówka
Pamiętaj, że pliki scss należy zminifikować. O tym jak skompilować i zminifikować pliki scss dowiesz się z artykułu o kompilacji i minifikacji plików.

Bursztyn

W pliku productdetails.html wyszukaj frazę itemprop=”offers”. Jest to jeden z atrybutów kontenera, na którego początku trzeba wkleić taki kod:

W tym samym pliku (productdetails.html) wyszukaj frazę usr.Authenticated. W tym pliku będą dwa wystąpienia takiej frazy. W obu to część warunku. W obu przypadkach zmodyfikuj te warunki, aby wyglądały tak:

Dalej w tym samym pliku (productdetails.html) wyszukaj frazę class=”availability”. Linijkę wyżej nad elementem, który ma taką klasę dopisz {% if _pd.Archival == false %}. Będzie to początek warunku, który trzeba zakończyć trochę niżej. Aby znaleźć to miejsce wyszukaj frazę {% if customer.HidePrices %}. Jest to warunek przed, którym trzeba zakończyć ten nasz nowy, który właśnie dodaliśmy. Aby tego dokonać należy linijkę wyżej dopisać {% endif %}.

Kolejną frazą w tym pliku (productdetails.html), którą trzeba wyszukać jest add-to-cart. Jest to klasa przycisku dodawania towaru do koszyka. Będą dwa wystąpienia. Interesuje nas tylko pierwsze, które dotyczy danego towaru. Drugie wystąpienie dotyczy zestawów i znajduje się w warunku {% if set.Price <> null %}. To nas nie interesuje więc zostańmy przy tym pierwszym. Linijkę wyżej dopisz {% if _pd.Archival == false %}. Pod tym przyciskiem znajdują się jeszcze dwa przyciski (powiadamiania o dostępności i pytania o cenę). Pod tym drugim należy zamknąć warunek dopisując linijkę niżej {% endif %}.

Będąc przy tych przyciskach możemy zauważyć element nav z klasą options. Linijkę wyżej wklej {% if _pd.Archival == false %}, a zaraz za końcem tego elementu dopisz linijkę niżej {% endif %}.

Ostatni warunek w tym pliku (productdetails.html), który trzeba zmienić znajdziesz wyszukując frazę productuserreviews.TotalItems. Trzeba ją podmienić, aby wyglądała tak:

Plik productdetails/opinions-partial.html należy zmodyfikować tak, żeby wyglądał w ten sposób:

Na końcu pliku scss/main2.scss wklej:

Wskazówka
Pamiętaj, że pliki scss należy zminifikować. O tym jak skompilować i zminifikować pliki scss dowiesz się z artykułu o kompilacji i minifikacji plików.

Opal

W pliku productdetails.html wyszukaj frazę details-section. Jest to klasa kontenera, nad którym trzeba wkleić linijkę wyżej taki kod:

Następnie wyszukaj frazę usr.Authenticated. W tym pliku będą dwa wystąpienia takiej frazy. W obu to część warunku. W obu przypadkach zmodyfikuj te warunki, aby wyglądały tak:

Kolejna fraza to class=”stock”. Będzie to klasa elementu, który trzeba „ubrać” w warunek {% if _pd.Archival == false %}. Będzie to początek warunku, który trzeba zakończyć linijkę pod elementem poprzez dopisanie {% endif %}.

Teraz wyszukaj frazę class=”attributes”. Linijkę wyżej nad elementem, który ma taką klasę dopisz {% if _pd.Archival == false %}. Będzie to początek warunku, który trzeba zakończyć trochę niżej. Aby znaleźć to miejsce wyszukaj frazę {% if customer.HidePrices %}. Jest to warunek przed, którym trzeba zakończyć ten nasz nowy, który właśnie dodaliśmy. Aby tego dokonać należy linijkę wyżej dopisać {% endif %}.

Następna fraza to add-to-cart. Jest to klasa przycisku dodawania towaru do koszyka. Będą dwa wystąpienia. Interesuje nas tylko pierwsze, które dotyczy danego towaru. Drugie wystąpienie dotyczy zestawów i znajduje się w warunku {% if set.Price <> null %}. To nas nie interesuje więc zostańmy przy tym pierwszym. Linijkę wyżej dopisz {% if _pd.Archival == false %}. Pod tym przyciskiem znajdują się jeszcze dwa przyciski (powiadamiania o dostępności i pytania o cenę). Pod tym drugim należy zamknąć warunek dopisując linijkę niżej {% endif %}.

Będąc przy tych przyciskach możemy zauważyć element nav z klasą options. Linijkę wyżej wklej {% if _pd.Archival == false %}, a zaraz za końcem tego elementu dopisz linijkę niżej {% endif %}.

Na końcu pliku scss/main2.scss wklej:

Wskazówka
Pamiętaj, że pliki scss należy zminifikować. O tym jak skompilować i zminifikować pliki scss dowiesz się z artykułu o kompilacji i minifikacji plików.

Topaz

Wzależności od wybranego wariantu szczegółów towaru zmiany będą inne.

Wersja z miniaturkami zdjęć po lewej

W pliku elements/product/product-details-1.html wyszukaj frazę product-details__images. Zastąp kontener z tą klasą poniższym kodem:

Następnie wyszukaj frazę product-details__add-to-cart. Na początku kontenera z tą klasą wklej poniższy kod:

Kawałek niżej znajdziesz kontener z klasą product-details__reviewsContainer. Podmień go poniższym kodem:

Teraz wyszukiaj basic-unit-ratio. Podmień wszystko co jest pod tą linijką, aż do linijki, w której znajduje się kontener z klasą product-details__info-container (tej linijki nie podmieniaj) poniższym kodem:

Następnie znajdź kontener z klasą product-details__other-options i podmień go (wraz z jego zawartością) poniższym kodem:

Teraz znajdź kontener z klasą product-details__prices. Na samym początku w tym kontenerze będzie warunek {% if customer.Authenticated == true -%}. Zmień go na {% if customer.Authenticated == true and product.Archival == false -%}.

Następnie znajdź kontener z klasą product-details__button-group i podmień go (wraz z jego zawartością) na poniższy kod:

Teraz w pliku css/layout.css dodaj poniższy kod:

Wersja z miniaturkami zdjęć pod głównym zdjęciem

W pliku elements/product/product-details-2.html wyszukaj frazę product-details__images. Zastąp kontener z tą klasą poniższym kodem:

Następnie wyszukaj frazę product-details__add-to-cart. Na początku kontenera z tą klasą wklej poniższy kod:

Teraz wyszukiaj {% if product.Clip or product.Batch -%}. Podmień wszystko co jest pod tą linijką (łącznie z nią), aż do linijki {% include 'partials/common/after-adding-to-cart-popup.html’ %} (jej nie podmieniaj) poniższym kodem:

Teraz w pliku css/layout.css dodaj poniższy kod:

Czy ten artykuł był pomocny?