Obsługa nowych zestawów

Obsługa nowych zestawów

Z tego artykułu dowiesz się jak dodać w szablonie obsługę nowych zestawów.

Wskazówka
W tym artykule dowiesz się jak wprowadzać zmiany w plikach js i scss. Dodatkowe informacje o kompilacji i minifikacji znajdziesz w centrum pomocy.

Szafir

W pliku product/product-presentation-data.html znajdź frazę {% if product.Sets != null and product.Sets != empty -%}. Powinna występować 3 razy. W każdym z nich zmień Sets na SetsExt. Następnie będąc przy ostatnim wystąpieniu tej frazy (która jest warunkiem) podmień calą zawartość tego warunku poniższym kodem:

Następnie w pliku js/init.js znajdź frazę:

Jest to jeden z warunków w funkcji post. Podmień calą jego zawartość poniższym kodem:

Teraz w tym samym pliku (js/init.js) znajdź frazę List of events i linijkę wyżej wklej poniższy kod:

Dalej w tym samym pliku (js/init.js) kilka linijek niżej (w funkcji events) dodaj analogicznie do pozostałych wywołań poniższy kod:

Przejdź do pliku js/init-ui2.js i znajdź frazę:

Na końcu wyżej wymienionej funkcji oraz następnej, która jest pod nią:

wklej poniższy kod:

Pozostając w tym samym pliku (js/init-ui2.js) znajdź linijkę:

i zamień ją na poniższy kod:

Teraz w pliku scss/globals/_globals1.scss na samym końcu dodaj poniższy kod:

Następnie w pliku scss/globals/_globals-m.scss znajdź klase .set-product-ui{ i podmień jej zawartość poniższym kodem:

Pozostając w tym samym pliku (scss/globals/_globals-m.scss) zaraz pod pierwszą linijką wklej poniższy kod:

Czy ten artykuł był pomocny?