Obsługa Google Translate w szablonach

W niniejszym artykule dowiesz się jak integrować swój szablon z usługą automatycznego tłumaczenia – Google Translate.

Spis treści

Szafir

Wskazówka
Folder z dokumentacją szablonu otworzysz w panelu e-Sklep w menu: Wygląd sklepu/ Ustawienia, następnie (w prawym górnym rogu) wybierz ikonkę „Więcej” i wejdź w Edytuj ustawienia zaawansowane. Ponownie wybierz ikonkę „Więcej” i wejdź w Edytuj HTML.

Przejdź do folderu z szablonem a następnie otwórz plik znajdujący się pod ścieżką common/header/header-top-bar.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź trzecie wystąpienie frazy languagesSize. Bezpośrednio pod znalezioną linią wklej następujący kod:

 

 

Przejdź z powrotem do głównego folderu szablonu i otwórz plik base_layout.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę </head>. Bezpośrednio nad znalezioną linią wklej następujący kod:

 

Topaz


Uwaga
Topaz zawiera kilka wersji nagłówka, więc wybierz odpowiednią w poniższej części artykułu.

Wersja pierwsza (header-1)

Przejdź do folderu z szablonem a następnie otwórz plik znajdujący się pod ścieżką elements/header/header-1.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę headerSection__shopData. Bezpośrednio pod znalezioną linią wklej następujący kod:

 

 

Przejdź z powrotem do głównego folderu szablonu i otwórz plik base_layout.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę </head>. Bezpośrednio nad znalezioną linią wklej następujący kod:

 

Wersja druga (header-2)

Przejdź do folderu z szablonem a następnie otwórz plik znajdujący się pod ścieżką elements/header/header-2.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę headerSection__shopData. Bezpośrednio pod znalezioną linią wklej następujący kod:

 

 

Przejdź z powrotem do głównego folderu szablonu i otwórz plik base_layout.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę </head>. Bezpośrednio nad znalezioną linią wklej następujący kod:

 

Wersja trzecia (header-3)

Przejdź do folderu z szablonem a następnie otwórz plik znajdujący się pod ścieżką elements/header/header-3.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę headerSection__bannerBg. Cztery linie nad znalezioną linią (trzy linie nad znalezioną frazą składają się z tagów) wklej następujący kod:

 

 

Przejdź z powrotem do głównego folderu szablonu i otwórz plik base_layout.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę </head>. Bezpośrednio nad znalezioną linią wklej następujący kod:

 

Agat

Przejdź do folderu z szablonem a następnie otwórz plik znajdujący się pod ścieżką partials/common/header.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę lang-and-currency. Bezpośrednio pod znalezioną linią wklej następujący kod:

 

 

Przejdź z powrotem do głównego folderu szablonu i otwórz plik _layout.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę </head>. Bezpośrednio nad znalezioną linią wklej następujący kod:

 

Bursztyn

Przejdź do folderu z szablonem a następnie otwórz plik znajdujący się pod ścieżką page/header.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę secondary-nav. Dwie linie pod znalezioną wklej następujący kod (pod tagiem <ul>):

 

 

Przejdź z powrotem do głównego folderu szablonu i otwórz plik _layout.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę </head>. Bezpośrednio nad znalezioną linią wklej następujący kod:

 

Opal

Przejdź do folderu z szablonem a następnie otwórz plik znajdujący się pod ścieżką page/header.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę right-box. Dwie linie pod znalezioną wklej następujący kod (pod tagiem):

 

 

Przejdź z powrotem do głównego folderu szablonu i otwórz plik _layout.html. Za pomocą narzędzia wyszukiwania znajdź frazę </head>. Bezpośrednio nad znalezioną linią wklej następujący kod:

 

Czy ten artykuł był pomocny?