Obsługa elementu tekstowego w szablonie Topaz

Obsługa elementu tekstowego w szablonie Topaz

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon Topaz, aby obsługiwał element tekstowy.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i css. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować.

Element tekstowy z obrazem

W Panelu Administracyjnym przejdź do zakładki Obiekty (Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej (prawy górny róg) -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Obiekty). Kliknij dodaj i następnie wybierz typ tekstowy. Wprowadź nazwę textelement-2. Z dostępnych obiektów, wybierz nowo utworzony obiekt i wprowadź wybraną przez siebie treść w formacie:

Na końcu zapisz zmiany.

Po otwarciu ustawień obiektu, przejdź do zakładki Strony a następnie zaznacz Strona główna. Zapisz poprzez kliknięcie przycisku Zapisz w prawym górnym rogu. W ten sposób będzie możliwe wyświetlanie tekstu i obrazu na stronie głównej sklepu.

Kolejnym krokiem jest dodanie na stronę główną sklepu podglądu tekstu. W celu wykonania tej operacji, przejdź do plików sklepu (Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Edytuj HTML), a następnie kliknij przycisk DODAJ. W polu Ścieżka wpisz elements/textelement, a w polu nazwa pliku, textelement-2.html. W nowo utworzonym pliku dodaj poniższy kod:

Po wprowadzeniu powyższego kodu, otwieramy plik home-page.html znajdujący się w głównym katalogu. Należy dodać w nim linijkę:


Kod ten należy umieścić w dowolnym miejscu pomiędzy linią {% block pageContent -%} a linią {% endblock -%}. Powyższa linia kodu odpowiada za położenie elementu tekstowego na stronie głównej, dlatego jej umiejscowienie zależy od własnych preferencji.

Następnie należy otworzyć katalog css a w nim plik layout0.css. Na jego końcu wklejamy następujący kod:

Po wykonaniu powyższych operacji, wracamy do głównego katalogu, otwieramy folder js a w nim plik layout0.js. Przy pomocy narzędzia wyszukiwania, szukamy frazy headerFunctions.init();. Następujący kod należy wkleić bezpośrednio pod znalezioną linią:

Na koniec pozostając w tym samym katalogu otwieramy plik layout1.js. Na jego końcu wklejamy następujacy kod:


Element tekstowy bez obrazu

W Panelu Administracyjnym przejdź do zakładki Obiekty (Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Więcej (prawy górny róg) -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Obiekty). Kliknij dodaj i następnie wybierz typ tekstowy. Wprowadź nazwę textelement-1. Z dostępnych obiektów, wybierz nowo utworzony obiekt i wprowadź wybraną przez siebie treść w formacie:

Na końcu zapisz zmiany.

Po otwarciu ustawień obiektu, przejdź do zakładki Strony a następnie zaznacz Strona główna. Zapisz poprzez kliknięcie przycisku Zapisz w prawym górnym rogu. W ten sposób będzie możliwe wyświetlanie tekstu i obrazu na stronie głównej sklepu.

Kolejnym krokiem jest dodanie na stronę główną sklepu podglądu tekstu. W celu wykonania tej operacji, przejdź do plików sklepu (Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Edytuj ustawienia zaawansowane -> Edytuj HTML), a następnie kliknij przycisk DODAJ. W polu Ścieżka wpisz elements/textelement, a w polu nazwa pliku, textelement-1.html. W nowo utworzonym pliku dodaj poniższy kod:

Po wprowadzeniu powyższego kodu, otwieramy plik home-page.html znajdujący się w głównym katalogu. Należy dodać w nim linijkę:


Kod ten należy umieścić w dowolnym miejscu pomiędzy linią {% block pageContent -%} a linią {% endblock -%}. Powyższa linia kodu odpowiada za położenie elementu tekstowego na stronie głównej, dlatego jej umiejscowienie zależy od własnych preferencji.

Następnie należy otworzyć katalog css a w nim plik layout0.css. Na jego końcu wklejamy następujący kod:

Po wykonaniu powyższych operacji, wracamy do głównego katalogu, otwieramy folder js a w nim plik layout0.js. Przy pomocy narzędzia wyszukiwania, szukamy frazy headerFunctions.init();. Następujący kod należy wkleić bezpośrednio pod znalezioną linią:

Na koniec pozostając w tym samym katalogu otwieramy plik layout1.js. Na jego końcu wklejamy następujacy kod:


Czy ten artykuł był pomocny?