Obsługa dostawy o typie negocjowalnym w szablonach

Obsługa dostawy o typie negocjowalnym w szablonach

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby obsłużyć dostawy o typie negocjowalnym.

Szafir

Na samym początku pliku common/order-summary.html jest warunek z kilkoma assignami. W warunku dodaj taką linijkę {% assign notDeterminedDeliveryCost = order.Delivery.NotDeterminedDeliveryCost -%}, a w elsie dodaj taką {% assign notDeterminedDeliveryCost = order.SelectedDelivery.NotDeterminedDeliveryCost -%}. Kawałek niżej znajduje się warunek {% if order.NotDeterminedDeliveryCost and order.OrderStep != 'Start’ -%}. Zamień go na poniższy kod:

Następnie w tym samym pliku wyszukaj frazę {% unless order.NotDeterminedDeliveryCost -%} i zamień ją na warunek {% if order.NotDeterminedDeliveryCost == false and notDeterminedDeliveryCost == false -%}. Pamiętaj aby kilka linijek niżej zamienić {% endunless -%} na {% endif -%}. Kawałek dalej znajduje się warunek {% if paymentCost != null -%}. Zamień go na {% if paymentCost != null and order.NotDeterminedDeliveryCost == false and notDeterminedDeliveryCost == false -%}

Teraz w pliku order/delivery-partials/delivery-section.html, wyszukaj warunek {% if order.NotDeterminedDeliveryCost == false -%} i zamień go na {% if order.NotDeterminedDeliveryCost == false and deliveryMethod.NotDeterminedDeliveryCost == false -%}. Następnie wyszukaj warunek {% if order.NotDeterminedDeliveryCost == false -%} i zamień go na {% if order.NotDeterminedDeliveryCost == false and order.SelectedDelivery.NotDeterminedDeliveryCost == false -%}

W pliku order/cart.html znajdź warunek {% if order.NotDeterminedDeliveryCost and order.OrderStep == 'Start’ -%}. Zamień go na poniższy kod:

Agat

W pliku partials/cart/cart-content.html znajdź warunek {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost == true %} i zamień go na {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost or cart.SelectedDelivery.NotDeterminedDeliveryCost %}. Kawałek dalej w tym samym pliku znajdź warunek {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost == false %}. Zamień go na poniższy kod:

Kawałek niżej znajdź warunek {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost == false %} i zamień go na {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost == false and deliveryMethodLvl.NotDeterminedDeliveryCost == false %}. Dalej w tym samym pliku (partials/cart/cart-content.html), oraz w plikach partials/cart/delivery-and-payment.html i partials/cart/summary.html znajdź frazę {% unless cart.NotDeterminedDeliveryCost -%} i zamień ją na {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost == false and cart.SelectedDelivery.NotDeterminedDeliveryCost == false -%}. Pamiętaj aby kilka linijek niżej zamienić {% endunless -%} na {% endif -%}. We wszystkich przypadkach przesuń ten {% endif -%} tak aby warunek obejmował też dane związane z kosztami płatności.

Podobną zmianę należy wprowadzić w pliku partials/customer/order-details.html. Frazę {% unless customer-profile.Order.NotDeterminedDeliveryCost -%} należy zamienić na {% if customer-profile.Order.NotDeterminedDeliveryCost == false and customer-profile.Order.Delivery.NotDeterminedDeliveryCost == false -%}

W plikach partials/cart/delivery-and-payment.html i partials/cart/summary.html znajdź warunek {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost -%} i zamień go na {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost or cart.SelectedDelivery.NotDeterminedDeliveryCost %}

Bursztyn lub Opal

Na początku pliku order/cart.html znajdź warunek {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost %} i zamień go na {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost or cart.SelectedDelivery.NotDeterminedDeliveryCost %}. Następnie trochę dalej znajdź warunek {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost == false %} i zamień go na {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost == false and delivery.NotDeterminedDeliveryCost == false %}. Kawałek dalej znajdziesz warunek {% if delivery.FreeDeliveryFrom > cart.ProductsTotalValue and cart.NotDeterminedDeliveryCost == false and delivery.TotalValue > 0 %}. Zamień go na {% if delivery.FreeDeliveryFrom > cart.ProductsTotalValue and cart.NotDeterminedDeliveryCost == false and delivery.NotDeterminedDeliveryCost == false and delivery.TotalValue > 0 %}

Następnie w pliku order/stepsummary.html znajdź frazę {{translations.Crt_DeliveryCost}} i całą linijkę z tą frazą nadpisz poniższym kodem:

Topaz

W pliku staticElements/cart/cart.html znajdź warunek (występuje dwa razy) {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost == true %} i zamień go na {% if cart.NotDeterminedDeliveryCost or cart.SelectedDelivery.NotDeterminedDeliveryCost %} (w obu przypadkach). Następnie wyszukaj frazę {{deliveryMethod.DateText}}. Pod linijką z tą frazą znajduje się warunek. Zastąp go wraz z jego zawartością poniższym kodem:

Teraz wyszukaj frazę {{ payment.DueDateText }}. Pod linijką z tą frazą znajduje się warunek. Zastąp go wraz z jego zawartością poniższym kodem:

Czy ten artykuł był pomocny?