Obsługa dodatkowych danych teleadresowych

Obsługa dodatkowych danych teleadresowych

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby obsługiwać w nim dodatkowe dane teleadresowe.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i scss. Z tego artykułu dowiesz się jak je kompilować i minifikować.

Szafir

W pliku common/address-form.html wyszukaj frazę {% if addressVisible -%}. Wszystko nad linijką z tą frazą zamień na ten kod:

Następnie w pliku order/delivery-partials/address-form.html podmień całą jego zawartość na ten kod:

Teraz w pliku order/delivery-partials/address-list-item.html znajdź frazę {{address.State}}. Linijkę z tą frazą zastąp poniższym kodem:

Następnie w pliku w pliku order/delivery-partials/address-presentation.html całą zawartość pliku zastąp tym kodem:

Teraz w pliku order/delivery-partials/delivery-section.html znajdź frazę {% assign index = 0 -%}. Wszystko nad linijką z tą frazą zastąp poniższym kodem:

Dalej w pliku order/delivery-partials/delivery-section.html znajdź frazę delivery-address-lq. W podmień kod w tym divie na te poniżej:

Następnie w pliku order/cart.html znajdź frazę forms-container-ui forms-container-lq. Zamień wszystko w tym divie na ten kod:

Teraz w pliku __settings.liquid dodaj analogicznie do pozostałych kolejną sekcję field:

Teraz w pliku js/init-ui1.js znajdź frazę function Order(configObj) {. Linijkę niżej dodaj poniższy kod:

Dalej w pliku js/init-ui1.js znajdź frazę this.confirmAddress. Całą zawartość znalezionej funkcji podmień poniższym kodem:

Następnie nadal w pliku js/init-ui1.js znajdź frazę Order/DeliveryAddressUpdate. Linijkę z tą frazą zamień na poniższy kod:

Dalej w pliku js/init-ui1.js znajdź frazę //ORDER’s binding. Wszystko pod tym komentarzem aż do komentarza //confirm address zamień na poniższy kod:

Teraz w pliku js/init-ui1.js dodaj kod:

Następnie w pliku js/init-ui2.js znajdź frazę saveDeliveryDataPopup(e) {. Podmień kod tej funkcji na ten:

Dalej w pliku js/init-ui2.js znajdź frazę setOrderDeliveryDataPopupRadio(e) {. Podmień kod tej funkcji na ten:

Teraz w pliku scss/globals/_globals2.scss dodaj kod:

Czy ten artykuł był pomocny?