Obsługa akcji Product/DeliveryCostGet

Obsługa akcji Product/DeliveryCostGet

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby obsłużyć akcję Product/DeliveryCostGet, w zamian za pole o nazwie DeliveryCost na obiekcie ze szczegółami towarów.

Dla kogo przeznaczona jest poniższa instrukcja i kiedy warto z niej skorzystać?

Akcja Product/DeliveryCostGet informuje o minimalnych kosztach dostawy dla wybranego towaru. W standardowych szablonach Comarch informacja ta prezentowana jest na szczegółach towaru.

Przykład zastosowania akcji w szablonie Topaz

Jeżeli chcesz prezentować informacje na temat minimalnych kosztów dostawy dla swoich towarów to zaktualizuj swój szablon do najnowszej wersji (zalecane) lub skorzystaj z poniższej instrukcji i dokonaj jego samodzielnej modyfikacji.

Topaz

W zależności od wybranego widoku szczegółów towaru instrukcja będzie się lekko różnić. Wspólnym dla wszystkich widoków jest:

Krok 1. W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Edytuj HML.

Obiekt product-details-1

Krok 2.W pliku elements/productDetails/product-details-1/html.js znajdź warunek {% if product.DeliveryCost != null and product.DeliveryCost > 0 -%} i usuń go wraz z całą jego zawartością a w jego miejsce wklej poniższy kod:

Obiekt product-details-2

Krok 2.W pliku elements/productDetails/product-details-2/html.js znajdź warunek {% if product.DeliveryCost != null and product.DeliveryCost > 0 -%} i usuń go wraz z całą jego zawartością a w jego miejsce wklej poniższy kod:

Obiekt product-details-3

Krok 2.W pliku elements/productDetails/product-details-3/html.js znajdź warunek {% if product.DeliveryCost != null and product.DeliveryCost > 0 -%} i usuń go wraz z całą jego zawartością a w jego miejsce wklej poniższy kod:

Agat

Krok 1. W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Edytuj HML.

Krok 2.W pliku partials/product/product-popup.html znajdź klasę info-container i usuń kontener z tą klasą wraz z całą jego zawartością a w jego miejsce wklej poniższy kod:

Bursztyn i Opal

Krok 1. W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Edytuj HML.

Krok 2.W pliku productdetails.html znajdź warunek {% if _pd.DeliveryCost > 0 -%} i usuń go wraz z całą jego zawartością a w jego miejsce wklej poniższy kod:

Wskazówka
Po wprowadzeniu zmian pamiętaj o ich zapisaniu oraz publikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?