Obiekty globalne

Obiekty globalne

Obiekty globalne dostępne są domyślnie na wszystkich stronach sklepu.
Nie wymagają aktywacji.

Config

Obiekt udostępnia konfigurację sklepu. Nazwa zmiennej globalnej: config.

Obiekt zawiera następujące właściwości:

 1. config.Application – informacje o uzywanej aplikacji. Zawiera:
  • Name – nazwa oprogramowania,
  • Website – adres z dodatkowymi informacjami
 2. config.AuthenticatedOnly – jeśli true to tylko zalogowani mają dostęp do sklepu
 3. config.B2B – jeśli true to sklep jest w wersji B2B
 4. config.Banners.Nazwa – odpowiada za ustawienia banera, zawiera:
  • Images – informacje na temat użytego obrazu
   Wskazówka
   Images zawiera dodatkowo: Alt, DateTill, File, Heading, Id, Link, TargetBlank, Text, Title oraz Url
  • Name – nazwa banera,
  • TargetBlank – czy po kliknięciu w baner adres który zawiera ma być otwierany w nowym oknie,
  • Type – typ,
 5. config.CompanyOnly – jeśli true to tylko firmy mogą się rejestrować
 6. config.Complaints.Nazwa – ustawienia związane z reklamacjami. Zawiera:
  • AttachmentExtensions – możliwe rozszerzenia załączonych plików
  • AttachmentMaxSize – maksymalny rozmiar pliku
  • AttachmentEnabled – włączenie/wyłączenie możliwości załączania plików
  • AttachmentMaxCount – maksymalna ilość załączonych plików
  • ComplaintsEnabled – włączenie/wyłączenie możliwości składania reklamacji
  • DaysToReturn – liczba dni na zwrot,
  • Defects – występujący defekt (np. wada konstrukcyjna)
  • Requests – żądania związane z przedmiotem (np. naprawa)
  • Returns – zwrot,
  • ReturnsEnabled – włączenie/wyłączenie możliwośći zwrotu towaru
 7. Wskazówka
  Właściwości Returns, Defects oraz Requests zawierają wartości Name oraz Id.
 8. config.Contact – lista działów do kontaktu
 9. config.Countries.Nazwa – ustawienia danego kraju, zawiera:
  • ISOCode – kod kraju,
  • ISOCode3 – kod kraju (3 znaki),
  • Name – nazwa kraju
  • RequiredFields – wymagane pola. Zawiera City, Street, StreetNo, TIN, ZipCode, które przyjmują wartość true/false.
  • SSNRegex – ustawienia Regex PESEL,
  • States – spis województw,
  • TINRegex – ustawienia Regex NIP,
  • ZipCodeFormat – ustawienia kodu pocztowego,
  • ZipCodeRegex – ustawienia Regex kodu pocztowego
 10. config.Currencies – waluty, zawiera:
  • BankAccount – konto bankowe, zawiera:
   • AccountNumber – numer konta
   • Bank – bank
   • SWIFT – Numer KRS lub CEIDG, Organ rejestrujący
  • Code – kod waluty (np. EUR)
 11. config.DecimalPlacesPrice – ilość miejsc po przecinku (dotyczy cen)
 12. config.DecimalSeparator – separator liczb dziesiętnych,
 13. config.DecimalThousandsSeparators – separatory tysięczne (np. 5 600zł zamiast 5600zł)
 14. config.DefaultCountry – ustawiony kraj domyślny,
 15. config.DefinedPages.NazwaStrony – informacje o name, heading, id i url stron funkcyjnych. Zawiera informacje o następujących stronach:
  • About,
  • AdvancedSearch,
  • Blog,
  • BlogDetails,
  • Brands,
  • Complaints,
  • Contact,
  • ContinueShopping,
  • CustomerProfile,
  • Home,
  • Http404,
  • Login,
  • LookBook,
  • Loyalty,
  • Manufacturers,
  • Order,
  • PasswordReminder,
  • Payment,
  • Privacy,
  • ProductComparisonTool,
  • ProductDetails,
  • ProductList,
  • Registration,
  • Shipping,
  • SocialMedia,
  • Terms,
  • UponLogging,
  • WithdrawalRight,
  • nonexistentgroup,
  • nonexistentproduct
 16. config.ENTERPRISE – sprawdza, czy sklep jest w wersji Enterprise,
 17. config.External- zawiera Edrone, Facebook, Google, SalesManago
 18. config.Footer – stopka, zawiera:
  • JoinUs – linki do portali społecznościowych ustawiane w Panelu Administracyjnym
  • Sections – sekcje stopki, każda zawiera:
   • Heading – nagłówek
   • Pages – odnośniki do stron, każda zawiera:
    • Heading – nagłówek
    • Id – id
    • Name – nazwa
    • Url – url
 19. config.GTM – google tag manager
 20. config.GTMHead – kod google tag manager umieszczany w sekcji 'head'
 21. config.Languages – ustawienia wybranego języka, zawiera:
  • Id – numer Id
  • Language – język,
  • Name – nazwa,,
 22. config.Lookbook – ustawienia dotyczące lookbooka
 23. config.Messages.Nazwa – odpowiada za wyświetlanie informacji na stronie, przykładowo w formie notyfikacji o wykorzystywaniu cookies. Zawiera:
  • Days – liczba dni,
  • Id – Id,
  • Message – treść,
  • Title – tytuł,
  • Type – typ (w formie int)
  • Url – adres Url,
 24. config.Now – obecny czas,
 25. config.Orders – atrybuty zamówienia, zawiera:
  • AttachmentExtensions – możliwe rozszerzenia załączonych plików
  • AttachmentMaxSize – maksymalny rozmiar załączonego pliku
  • AttachmentEnabled – włączenie/wyłączenie możliwości załączania plików
  • AttachmentMaxCount – maksymalna ilość załączonych plików
  • AttributesCart – atrybuty na zamówieniu, zawiera:
   • Header – atrybuty w nagłówku, zawiera:
    • Editable – czy edytowalny
    • Format – rodzaj atrybutu
    • Id – id
    • Name – nazwa
    • Required – czy wymagany
    • Values – wartości dla atrybutu typu lista
   • Position – atrybuty na elemencie zamówienia, analogiczne do Header
  • AttributesEdit – atrybuty w profilu klienta na szczegółach zamówienia, analogiczne do AttributesCart
 26. config.Pages – właściwość obiektu config zawierająca informacje o Id, Name, Heading oraz Url. Zawiera informacje o stronach użytych w sklepie.
 27. config.Products.Nazwa – zawiera:
  • ShowCode – wyświetlanie kodu produktu,
  • DecimalUnits – wyświetlanie wartości/liczb niecałkowitych,
 28. config.Registration.Nazwa – ustawienia związane z rejestracją, zawierają:
  • Retail – rejestracja klienta prywatnego, zawiera:
   • AddressVisible – czy adres widoczny,
   • AddressRequired – czy adres wymagany,
   • PhoneVisible – czy telefon widoczny,
   • PhoneRequired – czy telefon wymagany
  • Company – rejestracja klienta firmowego, analogicznie do Retail
  • AuthorizationRequired – czy autoryzacja jest wymagana
  • ConfirmationRequired – czy potwierdzenie jest wymagane
  • Disabled – włączenie/wyłączenie możliwości rejestracji
  • ValidateIn – walidacja przy rejestracji
 29. config.Reviews.Nazwa – ustawienia odnośnie recenzji/opinii o towarze, zawiera:
  • AuthenticationRequired – czy wymagane jest, aby użytkownik był zalogowany,
  • Enabled – czy recenzje są włączone,
  • OnlyPurchasedProducts – czy można napisać opinię/ocenić tylko gdy produkt został wcześniej zakupiony,
  • Reviews – ustawienia odnośnie systemu ocen i odpowiadającej ocenie opisowi, zawiera:
   • Rate – ocena (od 1 do 5),
   • Text – opis słowny oceny
 30. config.Shop.Nazwa – odpowiada za konfigurację sklepu. Zawiera:
  • Address.Nazwa – odpowiada za konfigurację danych adresowych sklepu. Może zawierać:
   • City,
   • Country,
   • Latitude,
   • Longitude,
   • State,
   • Street,
   • StreetNo,
   • UnitNo,
   • ZipCode
  • Contact.Nazwa – odpowiada za konfigurację danych kontaktowych sklepu. Może zawierać:
   • Email,
   • Fax,
   • GG
   • GSM,
   • PhoneNo,
   • PhoneNo2,
   • Skype
  • Description – opis sklepu,
  • ImageUrl – nazwa użytego loga,
  • Name – odpowiada za nazwę sklepu,
  • Registrant – organ rejestrujący,
  • Regon – numer Regon,
  • ShortName – kod firmy,
  • TIN – numer NIP,
 31. config.Stock.Nazwa – zawiera informacje o:
  • Enabled – czy włączono kontrolę stanów magazynowych,
  • QuantityControl – czy włączono kontrolę ilości
 32. config.TOS.Nazwa – zawiera:
  • Consents – są to udzielane zgody na akcje takie jak:
   • Newsletter – akceptacja polityki prywatności,
   • Order – odstąpienie od umowy,
   • Registration – otrzymywanie newslettera oraz akceptację regulaminu,
   • Inquiries – zapytania ofertowe
  • FormalContents.Nazwa – właściwość odpowiada za przechowywanie danych wyświetlanych na stronach, takich jak np. informacje o prawie do odstąpienia od umowy. Może przyjąć:
   • About,
   • Complaints,
   • Loyalty,
   • Payment,
   • Privacy,
   • Shipping,
   • Terms,
   • WithdrawalRight
 33. Wskazówka
  Wszystkie wyżej wymienione właściwości obiektu config.TOS.Consents posiadają w sobie kolejne właściwości: Text, Required, Statement oraz Id.
 34. config.Tags.Nazwa - zawiera:
  • Blog – wyświetla tagi które znajdują się na blogu, zawiera:
   • Text – nazwa,
   • Url – url do wszystkich postów z danym tagiem,
   • Weight – waga
  • Search – tagi wyszukiwania
 35. config.TemplateId - id szablonu,
 36. config.UniqueId - unikalne Id,
 37. config.Url - zwraca adres sklepu,
 38. config.VATEU - konfiguracja VATEU w sklepie,
 39. config.Version – wersja sklepu

Page

Obiekt udostępnia informacje o aktualnej stronie. Nazwa zmiennej globalnej: page.

Obiekt zawiera następujące właściwości:

 1. page.BaseHref - wyświetla podstawowy adres strony (bez obecnej podstrony - jedynie główny odnośnik do strony głównej),
 2. page.Breadcrumbs - wyświetla breadcrumbs danej strony, posiada:
  • Heading – nagłówek,
  • Id – numer Id,
  • Name – nazwa,
  • Url – adres URL
 3. page.CSRF - wygenerowany token,
 4. page.CanonicalLink - wyświetla pełen adres strony na której się znajdujemy,
 5. page.Cookies - wyświetla informacje na temat cookies,
 6. page.CurrentGroupNodes - odpowiada za wyświetlenie kategorii,
 7. page.CurrentSiteNode.Nazwa - wyświetla następujące informacje o przeglądanej stronie:
  • Heading – tytuł,
  • Id – numer Id,
  • Name – nazwa,
  • Url – adres URL
 8. page.GET - wartości pobrane GETem,
 9. page.GTMDataLayer – warstwa danych google tag manager,
 10. page.GroupId - wyświetla ID grupy (np. dla przeglądanego przedmiotu),
 11. page.GroupNodes - odpowiada za wyświetlenie kategorii dostępnych w sklepie,
 12. page.HiddenPrices - włączenie/wyłączenie widoczności cen,
 13. page.IsHttp404 - czy strona jest stroną błędu 404,
 14. page.Language - ustawienia języka strony,
 15. page.LanguageId - id języka,
 16. page.LinkNext – link do następnej strony w historii przeglądarki,
 17. page.LinkPrev – link do poprzedniej strony w historii przeglądarki,
 18. page.MetaDescription - meti-tagi użyte w tekście źródłowym strony
 19. page.MetaKeywords - odpowiada za informacje odnośnie użytych słów kluczowych na stronie,
 20. page.MetaTitle - wyświetla tytuł strony,
 21. page.Objects – obiekty lokalne dostępne na stronie,
 22. page.POST – elementy wysłane POSTem,
 23. page.PageId - wyświetla ID przeglądanej strony,
 24. page.ParentSiteNode.Nazwa - zawiera informacje na temat strony nadrzędnej do tej, którą obecnie przeglądamy. Zawiera:
  • Id – numer Id,
  • Name – nazwa,
  • Heading – tytuł,
  • Url – adres URL
 25. page.ProductId – id towaru (tylko na stronie ze szczegółami towaru),
 26. page.QueryString - wyświetla zawartość GET z URL (np. treść wpisaną do wyszukiwarki),
 27. page.TemplateInclude – wartość wpisywana w PA dla konkretnej strony,
 28. page.TemplateName - nazwa pliku html,
 29. page.Url - wyświetla URL przeglądanej strony,
 30. page.UrlRaw - zawiera adres URL strony, wraz z dodatkowymi parametrami (takimi jak np. wyszukiwana fraza)

Usr

Obiekt udostępnia informacje o zalogowanym użytkowniku. Nazwa zmiennej globalnej: usr.

Obiekt ten posiada następujące właściwości:

 1. usr.Authenticated - informacja o tym czy użytkownik jest zalogowany, przyjmuje wartość true/false
 2. usr.Email - wyświetla adres mailowy
 3. usr.IsAdmin - informacja o tym, czy użytkownik posiada uprawnienia administratora

Customer

Obiekt udostępnia informacje o kontrahencie w sklepie (jednorazowy lub zalogowany). Nazwa zmiennej globalnej: customer.

Obiekt posiada następujące właściwości:

 1. customer.Address - dane dotyczące adresu Klienta, zawiera:
  • City,
  • Country,
  • Email,
  • Name,
  • Name2,
  • Name3,
  • PhoneNo,
  • State,
  • Street,
  • StreetNo,
  • UnitNo,
  • ZipCode
 2. customer.Authenticated - informacja na temat tego, czy użytkownik jest zalogowany,
 3. customer.Cart - informacje odnośnie przedmiotu/ów w koszyku, zawiera:
  • CartEmpty – true jeśli aktywny koszyk klienta jest pusty,
  • Count – liczba przedmiotów w koszyku,
  • Currency – waluta,
  • Discount – zniżka,
  • EditedOrderId – id zamówienia które jest aktualnie edytowane,
  • Email- adres e-mail,
  • Id – id koszyka,
  • Inquiry – zapytanie ofertowe,
  • Products – zawiera następujące informacje o produkcie:
   • AskForPrice – w zależności od przyjętych ustawień, może zawierać zapytanie odnośnie ceny,
   • Code – kod produktu,
   • DecimalUnit – czy jednostki mogą być liczbami niecałkowitymi,
   • DefaultGroup – domyślna grupa,
   • Id – id przedmiotu,
   • ImageId – id obrazu,
   • IsSetElement – czy przedmiot jest elementem zestawu,
   • IsSetParent – czy przedmiot jest przedmiotem głównym,
   • Link – link produktu,
   • NameNoHtml – nazwa produktu (bez znaczników HTML),
   • No – numer przedmiotu w koszyku,
   • Price – cena,
   • Quantity – ilość,
   • SaleUnit – jednostka sprzedażowa (np. para),
   • SubtotalPrice – cena bez VAT,
   • TotalPrice – cena całkowita,
   • Url – url produktu
  • Saved – oszczędność,
  • SubtotalPrices – czy ceny mają być wyświetlane z stawką VAT,
  • Value – wartość,
  • ValueBeforeDiscount – wartość przed zniżką
 4. customer.Carts – lista koszyków, zawiera:
  • Count – ilość przedmiotów w koszyku,
  • Current – czy aktywny,
  • EditedOrderId – id edytowanego zamówienia,
  • Id – id koszyka,
  • Inquiry – zapytanie ofertowe,
  • Name – nazwa
 5. customer.Companies - informacje o firmie, zawiera:
  • Default
  • Id
  • Name
  • Name2
  • Name3,
 6. customer.Company - czy klient ma konto firmowe,
 7. customer.CompanyErpId – id firmy klienta (w ERP),
 8. customer.CompanyId - id firmy,
 9. customer.ComparisonToolItems - przedmioty przechowywane w porównywarce towarów,
 10. customer.CreditLimit - informacja o limicie kredytowym,
 11. customer.Currency - ustawienia waluty Klienta,
 12. customer.CustomerDetailsEditable – jeśli true to można edytować dane klienta,
 13. customer.DeliveryAddress.Nazwa - dane dotyczące adresu dostawy, zawiera:
  • City,
  • Country,
  • Name,
  • Name2,
  • Name3,
  • PhoneNo,
  • State,
  • Street,
  • StreetNo,
  • UnitNo,
  • ZipCode
 14. customer.Email - email Klienta,
 15. customer.Employee - dane dotyczące pracownika, może zawierać:
  • Email – adres mailowy,
  • LanguageId – język,
  • Name – pole nazwa,
  • Name2 – dodatkowe pole nazwa,
  • PhoneNo – numer telefonu
 16. customer.HidePrices - widoczność cen w sklepie,
 17. customer.Invoice - ustawienia odnośnie otrzymywania faktury (tak/nie)
 18. customer.NewsletterSubscriber - informacja o subskrypcji Klienta do newslettera,
 19. customer.PaymentDueDays – termin płatności w dniach,
 20. customer.Points – liczba posiadanych przez klienta punktów lojalnościowych,
 21. customer.PriceId – id cennika (tylko ENT),
 22. customer.ReviewAuthor - wybrany przez Klienta nick,
 23. customer.SSN - numer PESEL Klienta,
 24. customer.SubtotalPrices - wyświetlanie cen z/bez VAT,
 25. customer.TIN - numer NIP Klienta,
 26. customer.UserId - id danego Klienta,
 27. customer.UserId32 - id danego Klienta z 64 znakami,
 28. customer.VATEU - numer VATEU,
 29. customer.WishListCount - liczba przedmiotów na liście życzeń/przechowalni użytkownika

 

Currency

Zmienna udostępnia informacje o aktualnie wybranej walucie w sklepie.
Alias do właściwości customer.Currency. Nazwa zmiennej globalnej: currency.

Wskazówka
Obiekt ten nie posiada właściwości - zawsze zwraca on używaną walutę.

Translations

Obiekt udostępnia tłumaczenia fraz dostępne w sklepie. Nazwa zmiennej globalnej: translations.

Wskazówka
Każdy szablon zawiera standardowe tłumaczenia. Zawierają one Key(id) oraz wartość przypisaną danemu tłumaczeniu dla konkretnego języka.

Settings

Obiekt udostępnia ustawienia danego szablonu w sklepie. Nazwa zmiennej globalnej: settings.
Użycie tego obiektu umożliwia dokonywanie pewnych zmian w sklepie bez ingerencji w kod (np. zmiana kolorów).

Wskazówka
Właściwości tego obiektu, można znaleźć w Panelu Administracyjnym w zakładce Ustawienia(JSON). Można je dodawać, edytować i usuwać bezpośrednio w tej zakładce, lub z poziomu graficznej nakładki, za którą odpowiada plik __settings.liquid.

 __action

Obiekt udostępnia informacje związane z wykonaną akcją. Nazwa zmiennej globalnej: __action.
Dla akcji wykonywanych w AJAX nazwa obiektu: action.

__actionGET

Obiekt udostępnia informacje związane z wykonaną akcją na podstawie parametrów przekazanych w linku. Link wysyłany jest mailem do użytkownika sklepu. Dotyczy akcji takich jak: aktywacja, deaktywacja newslettera, aktywacja konta, potwierdzenie zamówienia, itd. Nazwa zmiennej globalnej: __actionGET.

Czy ten artykuł był pomocny?