Obiekty globalne

Obiekty globalne

Obiekty globalne dostępne są domyślnie na wszystkich stronach sklepu.
Nie wymagają aktywacji.

Config

Obiekt udostępnia konfigurację sklepu. Nazwa zmiennej globalnej: config.

Kliknij, by zobaczyć właściwości obiektu Config

Obiekt zawiera następujące właściwości:

    1. config.Application – informacje o uzywanej aplikacji. Zawiera:
     • Name – nazwa oprogramowania,
     • Website – adres z dodatkowymi informacjami
    2. config.AuthenticatedOnly – jeśli true to tylko zalogowani mają dostęp do sklepu
    3. config.B2B – jeśli true to sklep jest w wersji B2B
    4. config.Banners.Nazwa – odpowiada za ustawienia banera, zawiera:
     • Images – informacje na temat użytego obrazu
      [notice]Images zawiera dodatkowo: Files, Url, Title, TargetBlank, Link, Alt, Heading,Text oraz Id[/notice]
     • Name – nazwa banera,
     • TargetBlank – czy po kliknięciu w baner adres który zawiera ma być otwierany w nowym oknie,
     • Type – typ,
    5. config.CompanyOnly – jeśli true to tylko firmy mogą się rejestrować
    6. config.Complaints.Nazwa – ustawienia związane z reklamacjami. Zawiera:
     • ComplaintsEnabled – włączenie/wyłączenie możliwości składania reklamacji
     • DaysToReturn – liczba dni na zwrot,
     • Defects – występujący defekt (np. wada konstrukcyjna)
     • Requests – żądania związane z przedmiotem (np. naprawa)
     • Returns – zwrot,
     • ReturnsEnabled – włączenie/wyłączenie możliwośći zwrotu towaru
    7. [notice]Właściwości Returns, Defects oraz Requests zawierają wartości Name oraz Id.[/notice]
    8. config.Countries.Nazwa – ustawienia danego kraju, zawiera:
     • ISOCode – kod kraju,
     • ISOCode3 – kod kraju (3 znaki),
     • Name – nazwa kraju
     • SSNRegex – ustawienia Regex PESEL,
     • States – spis województw,
     • TINRegex – ustawienia Regex NIP,
     • ZipCodeFormat – ustawienia kodu pocztowego,
     • ZipCodeRegex – ustawienia Regex kodu pocztowego
    9. config.Currencies – waluty, zawiera:
     • BankAccount – konto bankowe, zawiera:
      • AccountNumber – numer konta
      • Bank – bank
      • SWIFT – Numer KRS lub CEIDG, Organ rejestrujący
     • Code – kod waluty (np. EUR)
    10. config.DecimalPlacesPrice – ilość miejsc po przecinku (dotyczy cen)
    11. config.DecimalSeparator – separator liczb dziesiętnych,
    12. config.DecimalThousandsSeparators – separatory tysięczne (np. 5 600zł zamiast 5600zł)
    13. config.DefaultCountry – ustawiony kraj domyślny,
    14. config.DefinedPages.NazwaStrony – informacje o name, heading, id i url stron funkcyjnych. Zawiera informacje o następujących stronach:
     • About,
     • AdvancedSearch,
     • Blog,
     • BlogDetails,
     • Complaints,
     • Contact,
     • ContinueShopping,
     • CustomerProfile,
     • Home,
     • Http404,
     • Login,
     • Loyalty,
     • Order,
     • PasswordReminder,
     • Payment,
     • Privacy,
     • ProductComparisonTool,
     • ProductDetails,
     • ProductList,
     • Registration,
     • Shipping,
     • Terms,
     • UponLogging,
     • WithdrawalRight,
     • nonexistentgroup,
     • nonexistentproduct
    15. config.ENTERPRISE – sprawdza, czy sklep jest w wersji Enterprise,
    16. config.Footer – stopka, zawiera:
     • JoinUs – linki do portali społecznościowych ustawiane w Panelu Administracyjnym
     • Sections – sekcje stopki, każda zawiera:
      • Heading – nagłówek
      • Pages – odnośniki do stron, każda zawiera:
       • Heading – nagłówek
       • Id – id
       • Name – nazwa
       • Url – url
    17. config.GTM – google tag manager
    18. config.Languages – ustawienia wybranego języka, zawiera:
     • Id – numer Id
     • Language – język,
     • Name – nazwa,,
    19. config.Messages.Nazwa – odpowiada za wyświetlanie informacji na stronie, przykładowo w formie notyfikacji o wykorzystywaniu cookies. Zawiera:
     • Days – liczba dni,
     • Id – Id,
     • Message – treść,
     • Title – tytuł,
     • Type – typ (w formie int)
     • Url – adres Url,
    20. config.Now – obecny czas,
    21. config.Orders – atrybuty zamówienia, zawiera:
     • AttributesCart – atrybuty na zamówieniu, zawiera:
      • Header – atrybuty w nagłówku, zawiera:
       • Editable – czy edytowalny
       • Format – rodzaj atrybutu
       • Id – id
       • Name – nazwa
       • Required – czy wymagany
       • Values – wartości dla atrybutu typu lista
      • Position – atrybuty na elemencie zamówienia, analogiczne do Header
     • AttributesEdit – atrybuty w profilu klienta na szczegółach zamówienia, analogiczne do AttributesCart
    22. config.Pages – właściwość obiektu config zawierająca informacje o Id, Name, Heading oraz Url. Zawiera informacje o stronach użytych w sklepie.
    23. config.Products.Nazwa – zawiera:
     • ShowCode – wyświetlanie kodu produktu,
     • DecimalUnits – wyświetlanie wartości/liczb niecałkowitych,
    24. config.Registration.Nazwa – ustawienia związane z rejestracją, zawierają:
     • Retail – rejestracja klienta prywatnego, zawiera:
      • AddressVisible – czy adres widoczny,
      • AddressRequired – czy adres wymagany,
      • PhoneVisible – czy telefon widoczny,
      • PhoneRequired – czy telefon wymagany
     • Company – rejestracja klienta firmowego, analogicznie do Retail
     • AuthorizationRequired – czy autoryzacja jest wymagana
     • ConfirmationRequired – czy potwierdzenie jest wymagane
    25. config.Reviews.Nazwa – ustawienia odnośnie recenzji/opinii o towarze, zawiera:
     • AuthenticationRequired – czy wymagane jest, aby użytkownik był zalogowany,
     • Enabled – czy recenzje są włączone,
     • OnlyPurchasedProducts – czy można napisać opinię/ocenić tylko gdy produkt został wcześniej zakupiony,
     • Reviews – ustawienia odnośnie systemu ocen i odpowiadającej ocenie opisowi, zawiera:
      • Rate – ocena (od 1 do 5),
      • Text – opis słowny oceny
    26. config.Shop.Nazwa – odpowiada za konfigurację sklepu. Zawiera:
     • Address.Nazwa – odpowiada za konfigurację danych adresowych sklepu. Może zawierać:
      • City,
      • Country,
      • Latitude,
      • Longitude,
      • State,
      • Street,
      • StreetNo,
      • UnitNo,
      • ZipCode
     • Contact.Nazwa – odpowiada za konfigurację danych kontaktowych sklepu. Może zawierać:
      • Email,
      • Fax,
      • GG
      • GSM,
      • PhoneNo,
      • PhoneNo2,
      • Skype
     • Description – opis sklepu,
     • ImageUrl – nazwa użytego loga,
     • Name – odpowiada za nazwę sklepu,
     • Registrant – organ rejestrujący,
     • Regon – numer Regon,
     • ShortName – kod firmy,
     • TIN – numer NIP,
    27. config.Stock.Nazwa – zawiera informacje o:
     • Enabled – czy włączono kontrolę stanów magazynowych,
     • QuantityControl – czy włączono kontrolę ilości
    28. config.TOS.Nazwa – zawiera:
     • Consents – są to udzielane zgody na akcje takie jak:
      • Newsletter – akceptacja polityki prywatności,
      • Order – odstąpienie od umowy,
      • Registration – otrzymywanie newslettera oraz akceptację regulaminu
     • FormalContents.Nazwa – właściwość odpowiada za przechowywanie danych wyświetlanych na stronach, takich jak np. informacje o prawie do odstąpienia od umowy. Może przyjąć:
      • About,
      • Payment,
      • Privacy,
      • Shipping,
      • Terms,
      • WithdrawalRight
    29. Wskazówka
     Wszystkie wyżej wymienione właściwości obiektu config.TOS.Consents posiadają w sobie kolejne właściwości: Text, Required, Statement oraz Id.
    30. config.Tags.Nazwa - zawiera:
     • Blog – wyświetla tagi które znajdują się na blogu, zawiera:
      • Text – nazwa,
      • Url – url do wszystkich postów z danym tagiem,
      • Weight – waga
     • Search – tagi wyszukiwania
    31. config.TemplateId - id szablonu,
    32. config.UniqueId - unikalne Id,
    33. config.Url - zwraca adres sklepu,
    34. config.VATEU - konfiguracja VATEU w sklepie,
    35. config.Version – wersja sklepu

Page

Obiekt udostępnia informacje o aktualnej stronie. Nazwa zmiennej globalnej: page.

Kliknij, by zobaczyć właściwości obiektu Page

Obiekt zawiera następujące właściwości:

 1. page.BaseHref - wyświetla podstawowy adres strony (bez obecnej podstrony - jedynie główny odnośnik do strony głównej),
 2. page.Breadcrumbs - wyświetla breadcrumbs danej strony, posiada:
  • Heading – nagłówek,
  • Id – numer Id,
  • Name – nazwa,
  • Url – adres URL
 3. page.CSRF - wygenerowany token,
 4. page.CanonicalLink - wyświetla pełen adres strony na której się znajdujemy,
 5. page.Cookies - wyświetla informacje na temat cookies,
 6. page.CurrentGroupNodes - odpowiada za wyświetlenie kategorii,
 7. page.CurrentSiteNode.Nazwa - wyświetla następujące informacje o przeglądanej stronie:
  • Heading – tytuł,
  • Id – numer Id,
  • Name – nazwa,
  • Url – adres URL
 8. page.GET - wartości pobrane GETem,
 9. page.GTMDataLayer – warstwa danych google tag manager,
 10. page.GroupId - wyświetla ID grupy (np. dla przeglądanego przedmiotu),
 11. page.GroupNodes - odpowiada za wyświetlenie kategorii dostępnych w sklepie,
 12. page.IsHttp404 - czy strona jest stroną błędu 404,
 13. page.Language - ustawienia języka strony,
 14. page.LanguageId - id języka,
 15. page.LinkNext – link do następnej strony w historii przeglądarki,
 16. page.LinkPrev – link do poprzedniej strony w historii przeglądarki,
 17. page.MetaDescription - meti-tagi użyte w tekście źródłowym strony
 18. page.MetaKeywords - odpowiada za informacje odnośnie użytych słów kluczowych na stronie,
 19. page.MetaTitle - wyświetla tytuł strony,
 20. page.Objects – obiekty lokalne dostępne na stronie,
 21. page.POST – elementy wysłane POSTem,
 22. page.PageId - wyświetla ID przeglądanej strony,
 23. page.ParentSiteNode.Nazwa - zawiera informacje na temat strony nadrzędnej do tej, którą obecnie przeglądamy. Zawiera:
  • Id – numer Id,
  • Name – nazwa,
  • Heading – tytuł,
  • Url – adres URL
 24. page.ProductId – id towaru (tylko na stronie ze szczegółami towaru),
 25. page.QueryString - wyświetla zawartość GET z URL (np. treść wpisaną do wyszukiwarki),
 26. page.TemplateInclude – wartość wpisywana w PA dla konkretnej strony,
 27. page.TemplateName - nazwa pliku html,
 28. page.Url - wyświetla URL przeglądanej strony,
 29. page.UrlRaw - zawiera adres URL strony, wraz z dodatkowymi parametrami (takimi jak np. wyszukiwana fraza)

Usr

Obiekt udostępnia informacje o zalogowanym użytkowniku. Nazwa zmiennej globalnej: usr.

Kliknij, by zobaczyć właściwości obiektu Usr

Obiekt ten posiada następujące właściwości:

 1. usr.Authenticated - informacja o tym czy użytkownik jest zalogowany, przyjmuje wartość true/false
 2. usr.Email - wyświetla adres mailowy
 3. usr.IsAdmin - informacja o tym, czy użytkownik posiada uprawnienia administratora

Customer

Obiekt udostępnia informacje o kontrahencie w sklepie (jednorazowy lub zalogowany). Nazwa zmiennej globalnej: customer.

Kliknij, by zobaczyć właściwości obiektu Customer

Obiekt posiada następujące właściwości:

  1. customer.Address - dane dotyczące adresu Klienta, zawiera:
   • City,
   • Country,
   • Email,
   • Name,
   • Name2,
   • PhoneNo,
   • State,
   • Street,
   • StreetNo,
   • UnitNo,
   • ZipCode
  2. customer.Authenticated - informacja na temat tego, czy użytkownik jest zalogowany,
  3. customer.Cart - informacje odnośnie przedmiotu/ów w koszyku, zawiera:
   • CartEmpty – true jeśli aktywny koszyk klienta jest pusty,
   • Count – liczba przedmiotów w koszyku,
   • Currency – waluta,
   • Discount – zniżka,
   • EditedOrderId – id zamówienia które jest aktualnie edytowane,
   • Email- adres e-mail,
   • Products – zawiera następujące informacje o produkcie:
    • AskForPrice – w zależności od przyjętych ustawień, może zawierać zapytanie odnośnie ceny,
    • Code – kod produktu,
    • DecimalUnit – czy jednostki mogą być liczbami niecałkowitymi,
    • DefaultGroup – domyślna grupa,
    • Id – id przedmiotu,
    • ImageId – id obrazu,
    • IsSetElement – czy przedmiot jest elementem zestawu,
    • IsSetParent – czy przedmiot jest przedmiotem głównym,
    • Link – link produktu,
    • NameNoHtml – nazwa produktu (bez znaczników HTML),
    • No – numer przedmiotu w koszyku,
    • Price – cena,
    • Quantity – ilość,
    • SaleUnit – jednostka sprzedażowa (np. para),
    • SubtotalPrice – cena bez VAT,
    • TotalPrice – cena całkowita,
    • Url – url produktu
   • Saved – oszczędność,
   • SubtotalPrices – czy ceny mają być wyświetlane z stawką VAT,
   • Value – wartość,
   • ValueBeforeDiscount – wartość przed zniżką
  4. customer.Carts – lista koszyków, zawiera:
   • Current – czy aktywny,
   • EditedOrderId – id edytowanego zamówienia,
   • Id – id koszyka,
   • Name – nazwa
  5. customer.Companies - informacje o firmie, zawiera:
   • Default
   • Id
   • Name
   • Name2
  6. customer.Company - czy klient ma konto firmowe,
  7. customer.CompanyErpId – id firmy klienta (w ERP),
  8. customer.CompanyId - id firmy,
  9. customer.ComparisonToolItems - przedmioty przechowywane w porównywarce towarów,
  10. customer.Currency - ustawienia waluty Klienta,
  11. customer.CustomerDetailsEditable – jeśli true to można edytować dane klienta,
  12. customer.DeliveryAddress.Nazwa - dane dotyczące adresu dostawy, zawiera:
   • City,
   • Country,
   • Name,
   • Name2,
   • PhoneNo,
   • State,
   • Street,
   • StreetNo,
   • UnitNo,
   • ZipCode
  13. customer.Email - emial Klienta,
  14. customer.Employee - dane dotyczące pracownika, może zawierać:
   • Email – adres mailowy,,
   • Name – pole nazwa,
   • Name2 – dodatkowe pole nazwa,
   • PhoneNo – numer telefonu
  15. customer.HidePrices - widoczność cen w sklepie,
  16. customer.Invoice - ustawienia odnośnie otrzymywania faktury (tak/nie)
  17. customer.NewsletterSubscriber - informacja o subskrypcji Klienta do newslettera,
  18. customer.Points – liczba posiadanych przez klienta punktów lojalnościowych,
  19. customer.PriceId – id cennika (tylko ENT),
  20. customer.ReviewAuthor - wybrany przez Klienta nick,
  21. customer.SSN - numer PESEL Klienta,
  22. customer.SubtotalPrices - wyświetlanie cen z/bez VAT,
  23. customer.TIN - numer NIP Klienta,
  24. customer.UserId - id danego Klienta,
  25. customer.VATEU - numer VATEU,
  26. customer.WishListCount - liczba przedmiotów na liście życzeń/przechowalni użytkownika

 

Currency

Zmienna udostępnia informacje o aktualnie wybranej walucie w sklepie.
Alias do właściwości customer.Currency. Nazwa zmiennej globalnej: currency.

[notice]Obiekt ten nie posiada właściwości - zawsze zwraca on używaną walutę.[/notice]

Translations

Obiekt udostępnia tłumaczenia fraz dostępne w sklepie. Nazwa zmiennej globalnej: translations.

[notice]Każdy szablon zawiera standardowe tłumaczenia. Zawierają one Key(id) oraz wartość przypisaną danemu tłumaczeniu dla konkretnego języka.[/notice]

Settings

Obiekt udostępnia ustawienia danego szablonu w sklepie. Nazwa zmiennej globalnej: settings.
Użycie tego obiektu umożliwia dokonywanie pewnych zmian w sklepie bez ingerencji w kod (np. zmiana kolorów).
[notice]Właściwości tego obiektu, można znaleźć w Panelu Administracyjnym w zakładce Ustawienia(JSON). Można je dodawać, edytować i usuwać bezpośrednio w tej zakładce, lub z poziomu graficznej nakładki, za którą odpowiada plik __settings.liquid.[/notice]

 __action

Obiekt udostępnia informacje związane z wykonaną akcją. Nazwa zmiennej globalnej: __action.
Dla akcji wykonywanych w AJAX nazwa obiektu: action.

__actionGET

Obiekt udostępnia informacje związane z wykonaną akcją na podstawie parametrów przekazanych w linku. Link wysyłany jest mailem do użytkownika sklepu. Dotyczy akcji takich jak: aktywacja, deaktywacja newslettera, aktywacja konta, potwierdzenie zamówienia, itd. Nazwa zmiennej globalnej: __actionGET.

Czy ten artykuł był pomocny?