Nowości i zmiany w wersji 2018.7

RODO

Nowa dyrektywa unijna wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, ale nie wyznacza ścisłych reguł jakie mają zostać spełnione. To od każdej firmy, specyfiki działania oraz organizacji pracy zależeć będą wdrożone mechanizmy. Każdy przedsiębiorca powinien przeprowadzić analizę ryzyk i określić jakie procedury potrzebuje wprowadzić – od ograniczeń w dostępach fizycznych do poszczególnych pomieszczeń, aż po zakres zapisu informacji o działaniu użytkownika w systemie ERP i e-Commerce. Stąd właśnie nie można mówić o zgodności tylko oprogramowania z nową ustawą, ale całym procesie, który będzie zobligowany wdrożyć przedsiębiorca.

 

Mając na uwadze powyższe system Comarch e-Sklep jest nieustannie rozwijany o narzędzia wspierające wdrażanie procedur, zgodnie z analizą przeprowadzoną w przedsiębiorstwie. Dotyczyć one będą rejestrowania użytkowania programu, przetwarzania danych przez użytkownika w programie, anonimizowania danych, prawa do zapomnienia czy zgód na przetwarzanie danych osobowych Klientów.

1 Nowości

1.1 Płatności online iMoje (ING)

W Wersji 2018.7 wprowadzamy integrację z serwisem płatności online iMoje. Jest to serwis płatności stworzony przez bank ING.

W celu umożliwienia klientom korzystania z tego sposobu płatności, należy podpisać umowę z dostawcą usługi płatności, oraz dokonać konfiguracji płatności po stronie panelu administracyjnego oraz po stronie panelu u usługodawcy.

Po skonfigurowaniu płatności, należy ją dodać do obsługiwanych sposobów dostaw i płatności.

1.2 Płatności online Paylane

W Wersji 2018.7 wprowadzamy integrację z serwisem płatności online Paylane.

W celu umożliwienia klientom korzystania z tego sposobu płatności, należy podpisać umowę z dostawcą usługi płatności, oraz dokonać konfiguracji płatności po stronie panelu administracyjnego oraz po stronie panelu u usługodawcy.

Po skonfigurowaniu płatności, należy ją dodać do obsługiwanych sposobów dostaw i płatności.

1.3 SALESmanago

Wprowadzono integrację z SALESmanago.

SALESmanago jest rozbudowanym narzędziem do prowadzenia działań marketingowych w sklepie internetowym. pozwala identyfikować użytkowników pojawiających się na stronie oraz sprawdzić jakimi produktami są zainteresowani. W oparciu o ich zachowanie możemy zbudować odpowiednie profile i segmenty. Dzięki temu lepiej poznamy odwiedzających naszą stronę i przygotujemy efektywniejszą komunikację.

Kluczowy aspekt SALESmanago leży w możliwości kierowania spersonalizowanych komunikatów opartych na zebranych informacjach. Pozwoli to nie tylko sprzedawać więcej, ale również polepszyć satysfakcję klientów.

1.4 Dokumenty wydania zewnętrznego w profilu klienta (tylko wersja B2B)

Dla sklepów w wersji B2B dodano możliwość wyświetlania w profilu klienta dokumentów WZ. Do obsługi funkcji wykorzystywany jest Comarch e-Sklep Sync.

Dodatkowo na dokumentach takich jak zamówienia, faktury i wydania zewnętrzne dodano dokumenty powiązane, czyli przykładowo na dokumencie Wydania Zewnętrznego pojawią się linki do powiązanej Rezerwacji Odbiorcy i Faktury Sprzedaży.

Wskazówka
Funkcja do działania wymaga szablonu Szafir w wersji 2018.7

1.5 Autocomplete – podpowiedzi szukanych towarów dla zapytań w wyszukiwarce prostej

W wersji 2018.7 dodano w wyszukiwarce prostej wyświetlanie podpowiedzi szukanych towarów wraz ze zdjęciem, ceną, nazwą (szablony Bursztyn i Agat) i kodem (tylko w szablonach Szafir i Opal).

Uwaga
Podpowiedź wyszukiwania zwraca tylko towary posiadające zdjęcie. Podpowiedzi pojawią się po wpisaniu co najmniej 3 znaków.
Wskazówka
Funkcja do działania wymaga aktualnych szablonów Comarch

1.6 Szablon graficzny Szafir

1.6.1 Udostępnienie szablonu Szafir w wersji Enterprise

Od wersji 2018.7 szablon graficzny Szafir zostaje udostępniony również dla wersji Enterprise. Użytkownik będzie mógł załadować szablon zarówno przy uruchomieniu nowego sklepu, jak i w obecnie używanym sklepie z poziomu panelu administracyjnego.

1.6.2 Konfiguracja szablonu Szafir

W konfiguracji szablonu pojawiła się możliwość zadecydowania, czy w profilu klienta będą wyświetlane takie dokumenty jak Zamówienia z ERP, Faktury i WZ.

Dodatkowo pojawiła się konfiguracja pozwalająca na włączenie lub wyłączenie opcji sprawdzania stanu magazynowego towaru w salonach.

1.6.3 Pobieranie faktur PDF w szablonie Szafir

W szablonie graficznym Szafir dodano w profilu klienta możliwość pobierania kopii faktury elektronicznej w formacie PDF wystawionej do zamówienia w systemie ERP.

1.7 Szablon graficzny Bursztyn

1.7.1 Lookbook w szablonie graficznym Bursztyn

W darmowym szablonie graficznym Bursztyn dodano obsługę Lookbook.

Od wersji 2018.7 domyślnie w szablonie pojawi się możliwość korzystania z tego rodzaju prezentacji towarów za pomocą katalogu zdjęć. Funkcja pozwala na dodanie zdjęć prezentujących na przykład określoną kolekcję i oznaczenia na nich towarów dostępnych do zakupu w e-Sklepie.

1.7.2 Pionowe menu w szablonie Bursztyn

W darmowym szablonie graficznym Bursztyn dodano możliwość ustawienia pionowego menu kategorii.

Od wersji 2018.7 w konfiguracji szablonu pojawiła się opcja pozwalająca na aktywację pionowego widoku menu kategorii w e-Sklepie. Pozwala to na czytelną prezentację większej ilości grup towarowych.

1.8 Szablon graficzny Agat – pobieranie faktur PDF

W profilu klienta dodano możliwość pobrania faktury w formacie PDF do złożonego zamówienia. Faktura przesyłana jest z systemu ERP.

1.9 Edrone

1.9.1 Synchronizacja statusu subskrypcji

Wprowadzono synchronizację statusu subskrypcji pomiędzy e-Sklepem a serwisem edrone. Od teraz zmiana w e-Sklepie będzie przekazywana automatycznie do serwisu oraz zmiany w serwisie będą przekazywane do e-Sklepu.

Dodatkowo z domyślnych szablonów Comarch usunięto akcję dotyczącą zapisu i wypisu z newslettera, ponieważ dane przekazywane są przez e-Sklep w tle.

Uwaga
Synchronizacja statusu wymaga aktywnego certyfikatu SSL

1.9.2 Dodatkowe pola w konfiguracji edrone

W panelu administracyjnym w konfiguracji edrone dodano pola pozwalające na wpisanie identyfikatora aplikacji, ukrytego kodu aplikacji, oraz dodano pole z adresem niezbędnym przy konfiguracji statusu subskrypcji.

1.10 Allegro

1.10.1 Wznawianie aukcji z tym samym numerem

Umożliwiono wznawianie aukcji z tym samym numerem w serwisie Allegro.

1.10.2 Seryjne wystawianie aukcji

Zoptymalizowano seryjne wystawianie aukcji na Allegro.

1.11 Automatyczne anulowanie nieopłaconych zamówień online

W konfiguracji zamówień dodano opcję pozwalającą na automatyczne anulowanie zamówień online, które nie zostały opłacone przez klienta. Zamówienia takie są anulowane po upływie określonego w konfiguracji czasu, po wykonaniu synchronizacji.

Wskazówka
Minimalny czas na anulowanie nieopłaconego zamówienia wynosi 1 godzinę.

1.12 Długość pól tekstowych w formularzach

We wszystkich szablonach Comarch dostosowano długość pól tekstowych do ich faktycznej pojemności. Użytkownik nie będzie mógł w pole wprowadzić więcej znaków, niż dopuszcza to e-Sklep.

1.13 Towary podrzędne w pliku dla Google Shopping

Udostępniono informacje o towarach grupujących w pliku wymiany dla Google Shopping.

1.14 Filtr listy z atrybutami z towarów podrzędnych

W filtrze listy produktów dodano możliwość filtrowania listy po atrybutach dostępnych jedynie na towarach podrzędnych w towarach grupujących.

1.15 Progressive Web App

W panelu administracyjnym e-Sklepu wdrożono PWA, czyli Progressive Web App.

1.16 Aktualizacja komponentów panelu administracyjnego

Zaktualizowano komponenty i frameworki używane przez panel administracyjny.

2 Zmiany

Zmieniono link dla mapy strony XML generowanej dla wyszukiwarek internetowych takich jak na przykład Google, czy BING.

Od teraz mapa strony XML będzie dostępna pod adresem PRZYKŁADOWY_ADRES.PL/sitemap.xml .

Wskazówka
Poprzedni adres mapy strony XML zostaje zachowany.

2.2 Zalecany rozmiar obrazków

W informacjach o dopuszczalnych obrazkach w sekcji z optymalizacjami dodano informację o zalecanym rozmiarze obrazków.

Zalecany rozmiar zdjęcia dodanego do towaru wynosi 150KB.

2.3 Slick Slider w wersji 1.9.0

W darmowych szablonach graficznych zaktualizowano pliki pluginu Slick Slider.

2.4 Wysyłka wiadomości e-mail przy imporcie kontrahentów

Zoptymalizowano wysyłkę wiadomości e-mail przy imporcie kontrahentów z pliku XML. Od teraz wiadomości te wysyłane są przy pomocy wysyłki masowej.

2.5 Odblokowanie możliwości modyfikacji danych dla importowanych kontrahentów

Odblokowano możliwość modyfikacji kontrahentów zaimportowanych z systemu ERP. W profilu klienta odblokowano możliwość edycji danych dla kontrahentów krajowych.

Wskazówka
Dla kontrahentów innych niż krajowi, edycja danych możliwa jest tylko przez administratora lub w systemie ERP.

2.6 Zmiana adresu URL dla strony z listą towarów

Odblokowano możliwość zmiany linku dla strony z listą towarów.

2.7 Zamawianie SSL – adres mail administratora domeny

Zmieniono mechanizm zamawiania certyfikatu SSL. W przypadku maila administratora domeny, można podać tylko adres znajdujący się w domenie, nie są przyjmowane adresy w subdomenach.

2.8 Strzałki sortowania na listach

Zmieniono wyświetlanie strzałek informujących o wybranym sortowaniu na liście. Od teraz strzałka pojawia się tylko na kolumnie, po której występuje aktualnie sortowanie.

2.9 Lista subskrybentów

Wprowadzono zmiany w pobieraniu listy subskrybentów. Lista subskrybentów zawiera adresy e-mail kontrahentów, którzy wyrazili zgodę handlową dla kanału e-mail oraz adresy e-mail, które zapisały się do newslettera w sklepie.

2.10 Pliki użytkownika

Wprowadzono usprawnienia w zarządzaniu nazwami plików i katalogów użytkownika.

Wprowadzono zmiany optymalizacyjne wpływające na wydajność przy edytowaniu plików użytkownika.

2.11 Format daty zgodny z językiem wyświetlania

Wprowadzono wyświetlanie dat w formacie zgodnym z wybranym językiem wyświetlania sklepu.

3 Poprawiono

3.1 Szablon Szafir – pobieranie danych z GUS

Zoptymalizowano mechanizm pobierania danych kontrahenta z GUS. W przypadku, gdy w bazie GUS brakuje wybranych informacji o podmiocie, można je uzupełnić ręcznie na formularzu rejestracji.

Dla długiej nazwy firmy wprowadzono mechanizm, który dzieli taką nazwę na dwa pola. Nazwa przekraczająca 50 znaków jest dzielona.

W przypadku, gdy serwis GUS nie zwraca nazwy ulicy, w pole to kopiowana jest nazwa miejscowości.

3.2 Wyświetlanie usuniętych komunikatów

Poprawiono mechanizm dodawania i usuwania komunikatów. W przypadku usunięcia komunikatu w panelu administracyjnym, nie będzie on więcej wyświetlany w e-Sklepie.

3.3 Długie nazwy tytułów zgód w szablonie Agat

Poprawiono wyświetlanie długich zgód formalnych w szablonie Agat.

3.4 Makro do wypisania z newslettera

Poprawiono mechanizm generujący link do wypisania z newslettera dołączany do treści wiadomości.

3.5 Mail pracownika z przecinkiem

Poprawiono mechanizm działania importu kontrahentów. Wyeliminowano błędne działanie w przypadku maila z przecinkiem na końcu.

3.6 Eksport listy rabatów do pliku CSV

Poprawiono eksport listy rabatów do pliku CSV. Do pliku eksportuje się już brakująca kolumna „Pozostało (dni)”.

3.7 Eksport zamówień do pliku CSV i XML

Poprawiono mechanizm eksportu listy zamówień do pliku CSV i XML. Numer domu i numer lokalu przenoszą się już poprawnie.

3.8 Podgląd zmian dla administratora w plikach porównywarek cen

Poprawiono mechanizm podglądu zmian w czasie rzeczywistym dla plików porównywarek.

Wskazówka
Filtr DEBUG dla towarów w porównywarce należy stosować dla poszczególnych towarów, w domyślnych szablonach jako {{ p|DEBUG }}

3.9 Duże litery w mailu kontrahenta

Poprawiono mechanizm importu kontrahentów z systemu ERP. Wyeliminowano przypadek, w którym w adresie e-mail pojawiały się wielkie litery.

3.10 Responsywność w menu szablonu Bursztyn

Poprawiono wyświetlanie długich nazw kategorii w menu na urządzeniach mobilnych w szablonie Bursztyn.

 

Comarch e-Sklep – wymagania

Comarch e-Sklep 2018.7 współpracuje z systemami ERP
w następujących wersjach
Light. Standard, Enterprise B2B
Comarch ERP Optima 2018.x 2018.x
Comarch ERP Altum 2018.1 2018.1
Comarch ERP XL 2018.x 2018.x
Comarch ERP XT aktualna wersja dostępna na stronie www.erpxt.pl niedostępny
Comarch ERP Enterprise informacji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise niedostępny
Wersja 2018.6 obsługuje protokół synchronizacji z ERP w wersji 12.0.
Uwaga
Comarch e-Sklep Sync będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.
Wskazówka

Do konfiguracji Comarch e-Sklep 2018.7 wymagana jest jedna z przeglądarek:

■ Google Chrome 67 lub wyższa

■ Mozilla FireFox 60 lub wyższa

■ Opera 54 lub wyższa

■ Microsoft Edge 12 lub wyższa

■ Microsoft Internet Explorer 11 lub wyższa

■ Safari dla komputerów Mac

W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do Panelu Administracyjnym wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki, wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Wskazówka

Obsługa nowego panelu za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome 65 lub wyższa,

■ Android 6 oraz kolejne wersje – Mozilla FireFox 59 lub wyższa,

■ iOS 10 oraz kolejne wersje – Safari.

Wskazówka
Wymagania dla szablonów sklepu ustala autor szablonu.

Aktualizacja do wersji 2018.7

Czynności do wykonania po aktualizacji sklepu do wersji 2018.7 z wersji wcześniejszych

Konfiguracja InPost

Po aktualizacji należy ponownie wprowadzić dane dostępowe dla paczkomatów InPost. Od wersji 2019 Comarch e-Sklep będzie obsługiwał tylko API ShipX.

Konfiguracja Google Tag Manager

Jeżeli chcesz wykorzystać w pełni możliwości integracji, załaduj aktualny szablon i skonfiguruj Google Tag Manager zgodnie z instrukcją dostępną w Centrum Pomocy Comarch e-Sklep.

Lookbook

W przypadku aktualizowanego sklepu, w celu skorzystania z Lookbook należy dodać nową stronę w obszarze Wygląd sklepu/Strony, następnie wybrać dla niej plik lookbook.html w obszarze Wygląd sklepu/Ustawienia/Edytuj ustawienia zaawansowane/Strony, na koniec ustawić nową stronę jako funkcjonalną dla Lookbook w Wygląd sklepu/Strony. Po wykonaniu tych czynności możesz dodać link do strony na przykład w stopce strony. Nowy katalog do Lookbook dodasz w obszarze z konfiguracją bannerów.

Pobieranie danych z GUS w szablonie Szafir

W ustawieniach szablonu możesz skonfigurować, czy dane mają być pobierane, oraz czy kontrahent będzie miał możliwość ich edycji po pobraniu.

Adres dla raportów transakcji online dotpay i imoje

Od wersji 2018.7 zmieniają sie adresy raportów transakcji, każda płatność otrzyma oddzielny adres powrotu. Zweryfikuj adres powrotu w serwisie płatności online z tym dostępnym w panelu administracyjnym sklepu.

WAŻNE Zmiany w protokole synchronizacji

Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa, w infrastrukturze serwerowej Comarch, od dnia 01 września 2018r. wyłączamy w procesie synchronizacji protokół TLS 1.0, który nie spełnia obecnych standardów bezpieczeństwa.

Oznacza to brak możliwości synchronizacji danych z systemów operacyjnych starszych niż Windows 7 oraz systemów:

  • Comarch ERP Optima starszych niż 2018.0.1
  • Comarch ERP XL starszych niż 2017.1.2
  • Comarch ERP Altum starszych niż 2018.1

WAŻNE Wsparcie dla przeglądarki Internet Explorer

Od wersji 2018.6 zaprzestajemy wsparcia dla przeglądarek Internet Explorer w wersji niższej niż 11. Użytkownicy z niższą wersją przeglądarki Internet Explorer nie będą mogli korzystać z e-Sklepu oraz panelu administracyjnego. Przy wejściu ze starszej przeglądarki, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Czy ten artykuł był pomocny?