Jak dostosować sprzedaż do przepisów VAT e-Commerce?

Pakiet VAT e-Commerce

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących pakietu VAT e-Commerce w Comarch e-Sklep umożliwiono wyliczanie na zamówieniach stawki VAT zgodnie z krajem wysyłki towaru (cena brutto nie zmienia się). Uruchomienie obsługi sprzedaży w tej szczególnej procedurze następuje po przysłaniu z systemu ERP informacji, czy sprzedawca podlega procedurze OSS oraz uzupełnieniu dla krajów wysyłki z Unii Europejskiej stawek VAT dla towarów, dostaw i płatności.

Wskazówka
Obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce jest możliwa w integracji z najnowszymi wersjami systemu Comarch ERP Optima. W przypadku systemów Comarch ERP XL oraz Comarch ERP XT prosimy o kontakt z asystą danego systemu ERP celem potwierdzenia wersji.

Aby w Comarch e-Sklep szczególna procedura VAT dla e-Commerce została uruchomiona należy:

 • w systemie Comarch ERP Optima w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Handel zaznaczyć parametr: OSS – obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce.
  Przy uruchomionej procedurze OSS w e-Sklepie kontrahenci krajowi otrzymają status Krajowy/ Procedura OSS.

 • na wszystkich kartotekach towarowych udostępnianych do e-Sklepu na zakładce Jednostki/ EAN/ VAT uzupełnić stawki VAT zgodne ze stawkami obowiązującymi w kraju dostawy. W systemie Comarch ERP na liście towarów dodano nową operację seryjną pozwalającą uzupełnić podstawowe stawki VAT dla wybranych lub wszystkich krajów Unii Europejskiej.

 • W panelu administracyjnym na szczegółach towaru dodano nową zakładkę Stawki VAT dla OSS do podglądu.

Uwaga
Nie ma możliwości edycji stawek VAT na towarach e-Sklepie. W koszyku w e-Sklepie, jeżeli towar nie będzie miał uzupełnionej stawki VAT dla danego kraju dostawy, to zostanie usunięty z zamówienia.
 • w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy  na formularzach wszystkich form płatności oraz na formularzach form dostawy wykorzystywanych w e-Sklepie na zakładce Stawki VAT dla OSS uzupełnić stawki VAT dla unijnych krajów dostawy. Tam należy wpisać ręcznie stawkę VAT dla wszystkich krajów wykorzystywanych w macierzy dostaw (są one pogrubione, u góry listy) oraz zaznaczyć parametr Aktywny oraz zapisać zmiany.

Uwaga
Brak stawki VAT na formie dostawy lub płatności uniemożliwia złożenie zamówienia do danego kraju dostawy.
 • wykonać synchronizację danych z systemu ERP celem przesłania do e-Sklepu informacji o procedurze OSS oraz stawkach VAT dla towarów.

Po prawidłowym skonfigurowaniu powyższych punktów w Comarch e-Sklep sprzedaż do krajów Unii Europejskiej (obsługa Irlandii Północnej następuje na podstawie kodu pocztowego Belfastu) będzie prowadzona według szczególnej procedury OSS dla:

 • osób fizycznych,
 • firm, jeżeli nie posiadają aktywnego NIP (zarejestrowanego w VIES) lub podany NIP jest bez unijnego prefiksu.

W przypadku sprzedaży według procedury VAT e-Commerce informacja o stawkach VAT (dla towarów, dostawy i płatności) stosowanych według unijnych krajów dostawy jest widoczna na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym oraz jest przesyłana do systemu ERP.

Allegro – VAT e-Commerce

W Comarch e-Sklep dostosowano integrację z Allegro do obsługi szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce.

Po otrzymaniu zamówienia z platformy Allegro, dokonujemy weryfikacji trzech kluczowych czynników: adresu dostawy nabywcy, konfiguracji w bazie e-Sklepu (czy klient korzysta z OSS – tak/nie) oraz rodzaju podmiotu nabywcy (czy to osoba fizyczna czy firma).

Dla sprzedawców z kontami o typie firma na formularzu oferty Allegro zostały dodane pola:

 • Przedmiot oferty – automatycznie ustawiana opcja Towar.
 • Stawka VAT dla Polski – automatycznie uzupełni się na podstawie stawki VAT pobranej z towaru,
 • Podstawa wyłączenia z VAT – jeżeli dotyczy, to należy ją uzupełnić ręcznie.
 • Stawka VAT dla Czech

Czy ten artykuł był pomocny?