Graficzna prezentacja atrybutów – szablon Topaz

Wstęp

W szablonie Topaz od wersji 2022.4 wprowadzono możliwość graficznej prezentacji atrybutów towaru. Funkcja umożliwia prezentację atrybutów, w formie kolorów dla towarów zgrupowanych (fantomów) i tych posiadających atrybuty oraz w formie miniatur dla towarów zgrupowanych. W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby obsługiwał graficzną prezentację atrybutów.

Wskazówka
W tym artykule dowiesz się jak wprowadzać zmiany w plikach js i css. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować.

Zmiana ustawień w Panelu Administracyjnym

W Panelu Administracyjnym wybierz zakładkę Wygląd sklepu/Ustawienia szablonu, a następnie w prawym górnym rogu kliknij na ikonę z trzema kwadratami i wybierz opcję Edytuj ustawienia zaawansowane. Następnie w zakładce Ustawienia (JSON) w oknie JSON znajdź na końcu kodu znak „}” i wklej przed nim poniższą instrukcję, po czym zapisz zmiany.

Zmiany w plikach szablonu

W pliku __settings.liquid znajdź frazę:

Pod podaną treścią należy wkleić poniższy kod:

Następnie wyszukaj najbliższą frazę:

I wklej pod nią następujący kod:

Teraz znajdź fragment kodu:

A następnie zmień wartości marginesów na:

Kolejno wyszukaj:

Podany fragment zastąp:

Teraz wyszukaj:

I zmień kod na poniższy:

Kolejno odnajdź instrukcję:

A następnie zastąp ją podanym fragmentem:

Kolejnym etapem jest zmiana wyświetlanej treści w ustawieniach Panelu Administracyjnego. Wyszukaj fragment:

I poniżej powyższego kodu wklej poniższe instrukcje:

Teraz odszukaj instrukcję:

A linijkę przed nią wklej:

Ostatnim etapem zmian w pliku jest edycja kodu JavaScript. Znajdź fragment:

A nastepnie podmień go na:

Kolejne zmiany w plikach szablonu Topaz dotyczą plików widoku szczegółów towaru. Kreator szablonów umożliwia wygenerowanie czterech różnych widoków szczegółów towarów, dlatego zmiany dla każdego z nich mogą się różnić.

Na początku wykonaj zmiany w pliku z kodem JavaScript. Są one identyczne dla wszystkich widoków i należy ich dokonać w pliku js/layout2.js. Wyszukaj w pliku fragment:

Przedstawioną powyżej pętle for podmień na następujący kod:

Analogiczną zmianę wykonaj w sekcji:

Instrukcję pętli for podmień na ten sam kod, co dla fragmentu znajdującego się w funkcji SetSuplFirst.

Następne zmiany dotyczyć będą pliku html. Zmiany zostaną omówione na przykładzie pliku elements/product/product-details-3.html, lecz omawiany kod będzie identyczny dla innych widoków szczegółów towaru. Róźnić się będzie jedynie nazwa edytowanego pliku, a dokładniej cyfra znajdująca się w nazwie.

Na początku wyszukaj fragment:

Przedstawiony powyżej element div (linijka od 7 do 12) zamień na następujący kod:

Teraz znajdź:

I powyższy kod zamień na:

W przypadku kiedy szablon Topaz umożliwia zakup z listy towarów, konieczne są zmiany w pliku partials/products-list/add-to-cart-popup.html. Jeśli Twój szablon nie posiada tej opcji, możesz pominąć ten krok. Na początku wyszukaj fragment:

A następnie zamień go na:

Na koniec znajdź jeszcze fragment:

I zastąp go poniższym kodem:

Ostatnim etapem zmian w szablonie Topaz w celu graficznej prezentacji atrybutów jest zmiana plików css w szablonie. Pliki ze stylami różnią się w zależności od wybranego szczegółu towaru. Poniższe zmiany dotyczą pierwszego i drugiego widoku szczegółów towaru. Zmiany dla pozostałych widoków przedstawione są w dalszej częsci artykułu.

W pliku css/layout1.css zlokalizuj podany fragment:

A następnie zaraz po ostatnim znaku powyższego kodu wklej:

Na koniec odnajdź fragment:

I zmień wartość maksymalnej wysokości:

Następne zmiany stylistyki szablonu Topaz dotyczą wyłącznie trzeciego i czwartego widoku szczegółów towaru. W przypadku pozostałych widoków, wszystkie zmiany zostały już przedstawione.

W pliku css/layout2.css należy wyszukać w pliku fragment:

A następnie przed powyższym kodem dodaj:

Teraz odnajdź w pliku instrukcje:

I wklej przed podanym fragmentem takie instrukcje:

Następnie wyszukaj fragment:

Aby podmienić go na poniższe wartości:

Kolejno zlokalizuj instrukcje:

I zastąp je następującymi:

Ostatnim etapem zmian w pliku jest aktualizacja podanego kodu:

Na poniższy fragment:

W przypadku trzeciego i czwartego widoku szczegółów towaru, konieczne są jeszcze dodatkowe zmiany w pliku css/layout-m0.css.

Na początku wyszukaj fragment:

Teraz podmień go na poniższy kod:
Na koniec odnajdź w pliku instrukcje:
I zastąp je następującym fragmentem:

Czy ten artykuł był pomocny?