Dodawanie zgód do płatności online w szablonach

Dodawanie zgód do płatności online w szablonach

W tym artykule dowiesz się, jak dodać zgody do swoich płatności online.

1. Bursztyn lub Opal

W pliku order/thank-you.html wyszukaj frazę Fields. Będzie to fragment takiej pętli:

Pod nią wklej poniższy kod:

 

2. Szafir

W pliku order/thx.html wyszukaj frazę Fields. Będzie to fragment takiej pętli:

Pod nią wklej poniższy kod:

W pliku scss/globals/_globals2.scss na samym końcu wklej poniższy fragment kodu:

Następnie taki plik należy zapisać zminifikować.

Wskazówka
O tym jak skompilować i zminifikować pliki scss dowiesz się z artykułu o kompilacji i minifikacji plików.

Agat

W pliku partials/cart/summary.html wyszukaj frazę online-payment-step. Jest to klasa elementu form, do którego należy dodać atrybut data-tos-invalid=”{{translations.TosRequired}}” tak, aby ostatecznie wyglądał jak kod poniżej:

Pozostając dalej w tym samym pliku (partials/cart/summary.html) wyszukaj frazę Fields. Będzie to fragment takiej pętli:

 

Na końcu pliku js/order.js wklej ten kod:

W pliku js/init.js wyszukaj funkcję uiSetSwitchNameWidthInNewsletter i na jej końcu dodaj poniższy kod:
Na końcu pliku scss/main2.scss wklej ten kod:
Wskazówka
Pamiętaj, że pliki js i scss należy zminifikować. O tym jak skompilować i zminifikować pliki js i scss dowiesz się z artykułu o kompilacji i minifikacji plików.

Czy ten artykuł był pomocny?