Dodanie szczegółowej weryfikacji spełnienia wymogów bezpieczeństwa hasła

Dodanie szczegółowej weryfikacji spełnienia wymogów bezpieczeństwa hasła

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby dodać szczegółową weryfikację spełnienia wymogów bezpieczeństwa hasła.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i scss. Z tego artykułu dowiesz się jak je kompilować i minifikować.

Szafir

W plikach common/address-form-register-full.html, customer-profile/customer-details/change-password-form.html, reminder.html, sign-in-customer-profile.html, sign-in.html, sign-up-no-address.html (w niektórych z tych plików występuje kilka razy) zastąp frazę:

poniższym kodem:

Teraz w pliku js/init.js wyszukaj frazę // password (nie // password mismatch) i zastąp cały warunek:

poniższym kodem:

Następnie w pliku scss/globals._globals2.scss dodaj na końcu poniższy kod:

Ostatnim krokiem będzie dodanie w Panelu Administracyjnym tłumaczeń do nowych wymogów. Tłumaczenia dodajemy w zakładce Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Tłumaczenia. Tłumaczenia które należy dodać to:

PasswordMustHave: Hasło musi mieć
Min8Char: Minimum 8 znaków
BigLetter: Dużą literę
SmallLetter: Małą literę
Digit: Cyfrę
SpecialChar: Znak specjalny

Czy ten artykuł był pomocny?