Dodanie obsługi filtrów na stronie głównej

Dodanie obsługi filtrów na stronie głównej

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby dodać w nim obsługę filtrów na stronie głównej.

Poniższy przykład jest jednym z wielu możliwych scenariuszy, Należy modyfikować kod we we własnym zakresie i dostosować go do własnych potrzeb.

Uwaga
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js i scss. Z tego artykułu dowiesz się jak je kompilować i minifikować.

Przykład modyfikacji szablonu Szafir

Wskazówka
Instrukcja dotyczy modyfikacji szablonu Szafir. W przypadku innych szablonów Comarch lub innego własnego, modyfikowanego – nie należy tej instrukcji traktować w stosunku 1:1, a jedynie jako źródło analogicznego postępowania.

Krok 1. W panelu administracyjnym e-Sklepu przejdź do sekcji Wygląd sklepu/Ustawienia/(prawy górny róg) Edytuj ustawienia zaawansowane/(prawy górny róg) Edytuj HTML.

Krok 2. Przejdź do pliku home.html i na samym początku zastąp linijkę:

 

poniższym kodem:

{% assign categories = homepage-filters.Content | Split: '||||||’ -%} {% assign categoryIndex = 0 -%}

{% for category in categories -%} {% assign categoryIndex = categoryIndex | Plus:1 -%} {% assign categoryArr = category | Split: '|||||’ -%} {% assign categoryInfoArr = categoryArr[0] | Split: '|’ -%} {% assign categoryLabel = categoryInfoArr[0] -%}

{{categoryLabel}}

{% endfor -%}

{% assign categoryIndex = 0 -%} {% for category in categories -%} {% assign categoryIndex = categoryIndex | Plus:1 -%} {% assign categoryArr = category | Split: '|||||’ -%} {% assign categoryInfoArr = categoryArr[0] | Split: '|’ -%} {% assign categoryId = categoryInfoArr[1] -%}

 

{% assign filters = categoryArr[1] | Split: '||||’ -%} {% for filter in filters -%} {% assign filterArr = filter | Split: '|||’ -%} {% assign filterInfoArr = filterArr[0] | Split: '|’ -%} {% assign filterLabel = filterInfoArr[0] -%} {% assign filterName = filterInfoArr[1] | StripNewlines -%}

{% endfor -%}

{{translations.SearchAdvanced}}

 

{% endfor -%}

 

 

 

Krok 3. Z listy dostępnych plików przejdź do folderu js, a następnie w dowolnym pliku JS (np. js/init.js) dodaj kod:

Krok 4. Przejdź do folderu scss, a następnie do podfolderu globals, gdzie w pliku _globals-m.scss dodaj kod:

Krok 5. Będąc w fodlerze scss, przejdź do podfolderu partials, następnie dodaj poniższy kod w pliku _home.scss:

Uwaga
Pamiętaj, aby odpowiednio skompilować oraz zminifikować modyfikowane pliki. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.
Wskazówka
Pamiętaj także, aby wszelkie zmiany zapisać, a następnie opublikować.

Panel Administracyjny

Krok 1. W Panelu Administracyjnym przejdź do zakładki Wygląd sklepu/Ustawienia/(prawy górny róg) Edytuj ustawienia zaawansowane/Zakładka Obiekty.

Krok 2. Dodaj nowy obiekt klikając przycisk Dodaj. Wybierz typ Tekst i nazwij go homepage-filters. Gdy się pojawi na liście obiektów kliknij na niego, aby edytować jego ustawienia.

Krok 3. W polu treść sprecyzuj, jakiej kategorii towarów ma dotyczyć filtrowanie (możesz utworzyć kilka osobnych zakładek), oraz jakich atrybutów filtrujących będzie można użyć.

Poniżej przykładowa treść:

Wskazówka
  • Nazwa Kategorii1,2,3,… – Nazwa Kategorii w e-Sklepie, na podstawie której zostanie utworzony filtr na stronie głównej.
  • ID Kategorii1,2,3,… – jest to ID wybranej kategorii w e-Sklepie, na podstawie której zostanie utworzony filtr.
  • Nazwa Filtra1,2,3,… – w tym miejscu podaj nazwę filtra, jaki chcesz aby został wyświetlony na stronie głównej.
  • FILTR1,2,3,… – wartość Field w obiekcie, w którym znajdują się filtry dla danej kategorii.
Wskazówka
Zwróć uwagę na ilość „|” belek między nazwami kategorii oraz filtrami. Jest ona istotna, aby prawidłowo utworzyć filtry.

Krok 4. Udostępnij obiekt na stronie głównej w szablonie. Gdy utworzysz treść dla obiektu przejdź do zakładki Strony i zaznacz parametr Strona główna.

Krok 5. Do listy obiektów (Wygląd sklepu/Ustawienia/(prawy górny róg)Edytuj ustawienia zaawansowane/Zakładka Obiekty) dodaj nowy obiekt o typie tekst oraz nazwie filters-sorting-order.

Krok 6. Podobnie jak w kroku 3 uzupełnij treść dla nowo dodanego obiektu. W treści należy wprowadzić wszystkie wartości, dla każdego filtra, którego chcemy wyświetlać Klientom w e-Sklepie. Kolejność, w jakiej wprowadzisz wartości będzie taka sama na stronie głównej e-Sklepu.

Poniżej przykładowa treść:

Wskazówka
Ostatnia wartość powinna również zawierać belkę „|”.

Krok 7. Udostępnij obiekt na stronie głównej w szablonie. Gdy utworzysz treść dla obiektu przejdź do zakładki Strony i zaznacz parametr Strona główna (patrz pkt. 4).

Wskazówka
Pamiętaj, aby wszelkie zmiany zapisać, a następnie opublikować.

Czy ten artykuł był pomocny?