Jak dodać nową hurtownie w Comarch e-Sklep?

Wstęp

W Comarch e-Sklep funkcja integracji z zewnętrznymi hurtowniami jest stale w trakcie rozwoju. Aktualnie dostępne są gotowe integracje z hurtowniami:

Natomiast w tym artykule dowiesz się w jaki sposób dodać samodzielnie nową wybraną hurtownię do swojego e-Sklepu.

Jak dodać nową hurtownie w Comarch e-Sklep?

Jeżeli chcesz zintegrować swój Comarch e-Sklep z inną hurtownią (której nie ma na liście gotowych integracji), to możesz to zrobić na zakładce Hurtownie/ Lista hurtowni za pomocą przycisku Dodaj:

Następnie należy podać nazwę hurtowni, która jest podłączana do e-Sklepu oraz potwierdzić ją przyciskiem Dodaj:

Zostanie utworzony formularz podłączania nowej hurtowni. Na formularzu należy aktywować połączenie z nową hurtownią poprzez uzupełnienie pól i parametrów na zakładce Konfiguracja w następujących sekcjach:

 • Sekcja Ogólne
  • Aktywny – włączone
 • Sekcja Towary  
  • Towary – opcja niedostępna w pierwszym etapie integracji z hurtowniami,
  • Stan magazynowy – zaznacz (w pierwszy etapie integracji z hurtowniami możliwe jest aktualizowanie automatycznie stanów magazynowych pobranych z hurtowni dla towarów powiązanych z towarami z e-Sklepu).
  • Ustaw według wzorca – możliwość uzupełnienia formularza integracji z hurtownią według formatu Ceneo (formatu XML porównywarki cen Ceneo). W przyszłości lista dostępnych wzorców będzie rozszerzana.

Po wybraniu opcji Ceneo i kliknięciu w zastosuj:

formularz integracji z hurtownią zostanie uzupełniony odpowiednio:

W przypadku integracji z hurtownią, która udostępnia swój feed produktowy w formacie innym niż Ceneo, należy odpowiednio uzupełnić powyższe pola.

Poniżej znajdziesz przykład konfiguracji zewnętrznej hurtowni, która udostępnia feed produktowy w formacie różnym od Ceneo.

Pola w zakładce Konfiguracji hurtowni uzupełnij danymi z pliku powyżej.

 • Sekcja Automatycznie powiąż towary z hurtowni z towarami w sklepie
W tej sekcji wybierz w jaki sposób mają się automatycznie mapować towary z e-Sklepu z towarami pobranymi z hurtowni oraz określ priorytet (w zakresie 1-3), czyli pierwszeństwo wiązania towarów po wybranej cesze. Do wyboru opcje:
  • Kod EAN,
  • Kod producenta,
  • Kod towaru
 • Sekcja Nazwa

Umożliwia edycję nazwy hurtowni. Po zmianie nazwy należy zapisać ją przyciskiem:Pliki szablonu: 3 - Przycisk zapisz

Dodatkowo, po aktywacji danej hurtowni w tej sekcji będzie dostępna informacja o dacie i godzinie ostatniej aktualizacji stanów magazynowych.

 • Sekcja Ustawienia W tej sekcji należy podać parametry integracji udostępnione przez daną hurtownię.
  • Adres do pliku –  tutaj wpisz adres w formacie https:// do pliku z feedem produktowym hurtowni (nie może być http ani FTP).
  • Typ pliku – do wyboru opcja XML lub CSV. Należy zaznaczyć format pliku, w jakim hurtownia udostępniła swoją ofertę produktową.
 • Sekcja Harmonogram pobierania stanów magazynowych
Wskaż godzinę, o której będą aktualizowały się stany magazynowe pobrane z hurtowni dla towarów powiązanych z towarami z e-Sklepu. Maksymalnie można dodać 4 pozycje w harmonogramie.

Wprowadzone ustawienia należy zapisać przyciskiem:Pliki szablonu: 3 - Przycisk zapisz

Po uaktywnieniu integracji z wybraną hurtownią o wskazanych w harmonogramie godzinach zostaną pobrane towary z danej hurtowni i jednocześnie nastąpi ich automatycznie połączenie po wybranym kodzie z towarami dostępnymi w e-Sklepie. W kolejnej synchronizacji określonej w harmonogramie nastąpi pierwsza aktualizacja stanów magazynowych produktów w e-Sklepie na podstawie stanów pobranych z podłączonej hurtowni.

Zakładka Towary

Na szczegółach hurtowni na zakładce Towary widoczne są towary udostępnione przez hurtownię po jej skonfigurowaniu w panelu administracyjnym e-Sklepu. Dodatkowo można tutaj sprawdzić, czy produkty z hurtowni zostały powiązane z towarami z e-Sklepu oraz jakie dokładnie są to towary. Lista składa się z następujących kolumn:

 • Hurtownia – Identyfikator: oznaczenie towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod EAN: kod EAN towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod producenta: kod producenta towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod towaru: kod towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia sortowanie.
 • Zdjęcie: zdjęcie towaru pobrane z bazy towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia sortowanie. Uwaga: Aktualnie nie ma możliwości dodawania do towaru w e-Sklepie zdjęcia towaru pobranego z podłączonej hurtowni.
 • Towar powiązany: kolumna informująca, czy dany towar z hurtowni jest powiązany z towarem udostępnionym do e-Sklepu. Kolumna umożliwia filtrowanie po wartości Tak/ Nie oraz sortowanie.
 • Sklep – Identyfikator: ID towaru w bazie towarowej e-Sklepu. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod towaru: kod towaru w bazie towarowej e-Sklepu. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod EAN: kod EAN towaru w bazie towarowej e-Sklepu. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod producenta: kod producenta towaru w bazie towarowej e-Sklepu. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.

 

Uwaga

Od wersji 2021.1 Comarch e-Sklep podczas dodawania własnej hurtowni można korzystać wyłącznie z plików produktowych udostępnionych za pomocą adresu URL zabezpieczonego certyfikatem SSL (czyli adres pliku musi rozpoczynać się od https). Nie jest możliwe konfigurowanie hurtowni w oparciu o pliki udostępniane w niezabezpieczonym protokole (http).

Czy ten artykuł był pomocny?