Integracja z hurtownią B2BTrade.eu

Wstęp

W Comarch e-Sklep jedną z dostępnych funkcji jest integracja z zewnętrzną Hurtownią. W tym artykule dowiesz się, jak przeprowadzić proces integracji z gotową hurtownią B2BTrade.eu.

Integracja z hurtownią B2BTrade.eu

Aby zintegrować się z hurtownią B2BTrade.eu postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 • W panelu administracyjnym przejdź do sekcji: Hurtownie/ Gotowe integracje z hurtowniami.
 • Wybierz hurtownię B2BTrade.eu, z którą chcesz się połączyć.
 • Na szczegółach wybranej hurtowni kliknij w przycisk: Chcę otrzymywać towary z hurtowni,
 • Następnie należy aktywować połączenie z predefiniowaną hurtownią poprzez uzupełnienie pól i parametrów na zakładce Konfiguracja w następujących sekcjach:
  • Sekcja Ogólne
   • Aktywny – włączone
  • Sekcja Automatycznie powiąż towary z hurtowni z towarami w sklepie
   Wybierz w jaki sposób mają się automatycznie mapować towary z e-Sklepu z towarami pobranymi z hurtowni oraz określ priorytet, czyli pierwszeństwo wiązania towarów po wybranej cesze. Do wyboru opcje:
   • Kod EAN,
   • Kod producenta,
   • Kod towaru.
  • Sekcja Harmonogram pobierania stanów magazynowych
   Wskaż godzinę, o której będą aktualizowały się stany magazynowe pobrane z hurtowni dla towarów powiązanych z towarami z e-Sklepu. Maksymalnie można dodać 4 pozycje w harmonogramie. Wprowadzone ustawienia należy zapisać przyciskiem:

Pliki szablonu: 3 - Przycisk zapisz

Po uaktywnieniu tej integracji o wskazanych w harmonogramie godzinach zostaną pobrane towary z danej hurtowni oraz jednocześnie nastąpi ich automatycznie połączenie po wybranym kodzie z towarami dostępnymi w e-Sklepie. W kolejnej synchronizacji określonej w harmonogramie nastąpi pierwsza aktualizacja stanów magazynowych produktów w e-Sklepie na podstawie stanów pobranych z podłączonej hurtowni.

Wskazówka
Od wersji 2021.2 umożliwiono aktualizowane stanów magazynowych dla powiązanych towarów, jeżeli w feedzie produktowym udostępnionym przez hurtownię ilość towaru wyrażono słownie. Aby włączyć tą funkcję należy na formularzu integracji z hurtownią w sekcji Towary przy polu Stan magazynowy zaznaczyć parametr Inteligentna obsługa.

Zakładka Towary

Na szczegółach hurtowni na zakładce Towary widoczne są towary udostępnione przez hurtownię po jej skonfigurowaniu w panelu administracyjnym e-Sklepu. Dodatkowo można tutaj sprawdzić, czy produkty z hurtowni zostały powiązane z towarami z e-Sklepu oraz jakie dokładnie są to towary. Lista składa się z następujących kolumn:

 • Hurtownia – Identyfikator: oznaczenie towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod EAN: kod EAN towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod producenta: kod producenta towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Hurtownia – Kod towaru: kod towaru w bazie towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia sortowanie.
 • Zdjęcie: zdjęcie towaru pobrane z bazy towarowej hurtowni. Kolumna umożliwia sortowanie. Uwaga: Aktualnie nie ma możliwości dodawania do towaru w e-Sklepie zdjęcia towaru pobranego z podłączonej hurtowni.
 • Towar powiązany: kolumna informująca, czy dany towar z hurtowni jest powiązany z towarem udostępnionym do e-Sklepu. Kolumna umożliwia filtrowanie po wartości Tak/ Nie oraz sortowanie.
 • Sklep – Identyfikator: ID towaru w bazie towarowej e-Sklepu. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod towaru: kod towaru w bazie towarowej e-Sklepu. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod EAN: kod EAN towaru w bazie towarowej e-Sklepu. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.
 • Sklep – Kod producenta: kod producenta towaru w bazie towarowej e-Sklepu. Kolumna umożliwia filtrowanie po wpisanej frazie oraz sortowanie.

Jak w e-Sklepie widać połączenie towarów z hurtowni z towarami udostępnionymi z systemu ERP?

Jeżeli w Comarch e-Sklep jest włączona obsługa stanów magazynowych, to ilość towaru wyświetlana jest łącznie (stan z e-Sklepu plus stan z hurtowni, ale tylko dla powiązanych towarów). Towar będzie dostępny w e-Sklepie Klienta pod taką nazwą, jaką ma dodaną w swoim systemie ERP. Standardowo w e-Sklepie Klient nie będzie widział podziału zasobów tego towaru na magazyny: sklepu i magazyn hurtowni. Jedynie administrator e-Sklepu w panelu administracyjnym na szczegółach danego towaru na zakładce Zasoby będzie widział ilości tego towaru w rozbiciu na poszczególne hurtownie i system ERP:

 

Przyklad
1. Na szczegółach hurtowni B2BTrade.eu na zakładce Towary widoczny jest towar o nazwie TW_Hurt_1, który ma stan 10 szt. Dodatkowo jego kod EAN to 12345678.
2. W panelu e-Sklepu w menu Towary/ Lista towarów są widoczne towary, które zostały udostępnione do e-Sklepu z poziomu systemu ERP. Na tej liście towarów widać towar o nazwie TO_mój_towar_2, który ma stan 15 szt. Dodatkowo jest to ten sam towar, który w hurtowni B2BTrade.eu dostępny jest pod kodem: TW_Hurt_1.

3. W sytuacji włączenia opcji: Automatycznie powiąż towary z hurtowni z towarami w sklepie po kodzie EAN oraz przypadku gdy:
a) na szczegółach hurtowni na zakładce Towary widoczny jest towar o nazwie TW_Hurt_1, który ma stan 10 szt. Dodatkowo jego kod EAN to np. 12345678
b) oraz jednocześnie w panelu e-Sklepu w menu Towary/ Lista towarów widać towar o nazwie TO_mój_towar_2, który ma stan 15 szt. oraz jego kod EAN to też 12345678 nastąpi powiązanie towarów.

4. Efekt: w Comarch e-Sklep widać towar o nazwie TO_mój_towar_2jednak jego wyświetlana ilość to nie 15 szt (czyli tyle ile jest na magazynie w systemie ERP), ale 25 szt (ponieważ dodatkowo w e-Sklepie widać 10 szt z magazynu hurtowni B2BTrade.eu – dzięki powiązaniu towarów po kodzie EAN).

Jeżeli chcesz pokazać w e-Sklepie ilości towaru w podziale na magazyny (e-Sklepu i hurtowni), to można je pobrać akcją
$.get(null, {__action:’Product/StockLevelsGet’, id:144}, console.log);

Zostanie zwrócony ten sam obiekt Stock (jak np. na szczegółach towaru), ale z dwoma dodatkowymi właściwościami:
 • WarehouseId,
 • WarehouseName.
Właściwości mogą być puste (null), jeśli jest to stan z ERP, a nie z hurtowni.

Czy ten artykuł był pomocny?