Dodanie konfigurowalności strony głównej w szablonie Szafir

Dodanie konfigurowalności strony głównej w szablonie Szafir

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować szablon Szafir, aby strona główna była konfigurowalna.

Wskazówka
Instrukcja przeznaczona jest dla sklepów od wersji 2022.4, które posiadają starsze szablony. Artykuł przeprowadzi Cię przez proces modyfikacji plików js oraz scss. Dodatkowe informacje o kompilacji i minifikacji znajdziesz w centrum pomocy.

Krok 1.

W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Wygląd sklepu/Ustawienia. Następnie, mając wybrany szablon Szafir, w prawym górnym rogu wybierz więcej, po czym przejdź do Edytuj ustawienia zaawansowane/więcej/edytuj HTML.

Krok 2.

Odnajdź plik __settings.liquid. Następnie w drugiej linijce dodaj poniższy kod:

Następnie wyszukaj linijkę border-bottom: 1px solid #ddd; i pod nią dodaj display: flex;. Parę linijek niżej znajduje się kod:

Usuń go, a następnie wklej następujący kod:

Wyszukaj frazę {{navigationBarSettings}} i zamień ją na {{homepage}}. Następnie odszukaj frazę {{newsletter}} i usuń całą sekcję fieldset w której się ona znajduje. To samo zrób w przypadku fraz {{homepageBannerTranslation}}, {{blogOnHomepage}} oraz {{categoryMenu}}. Kilka linijek niżej znajdziesz id=”tab1Content”. Pod tą linijką dodaj poniższy fragment:

Następnie znajdź frazę id=”tab2Content” i dwie linijki wyżej wklej następujący kod:

Teraz wyszukaj funkcję __SaveLiquidSettings i linijkę wyżej wklej poniższy kod:

Krok 3.

Następnie w pliku home.html w pierwszych linijkach znajdziesz taki fragment kodu:

Usuń go i w jego miejsce wklej ten kod:

Teraz znajdź frazę assign manufacturersSliderSize. W obszareze tej linijki znajdziesz następujący fragment kodu:

Usuń go, a w jego miejsce wklej poniższy kod:

Kilka linijek niżej znajdziesz taki fragment kodu:

Usuń go i wklej w jego miejsce ten kod:

Krok 4.

Teraz w pliku common/banner.html znajdź class=”lazyslider-container-lq homepage-slider-ui” i po spacji dopisz style=”order: {{ settings.mainBannerNo }}”. Dwie linijki niżej znajdziesz settings.autoplaySpeed. Zamień to na settings.mainBannerAutoplaySpeed.

Krok 5.

Następnie w pliku product/minibox-product.html w jednej z pierwszych linijek znajdziesz frazę {{isLarge}}. Za wskazaną frazą, po spacji, dopisz następującą: {% if settings.newsSectionAnimationOnHover == 'yes’ -%} with-animation-on-hover-ui {% endif -%}.

Krok 6.

Podobnie w pliku blog/blog-news-partial.html – znajdź blog-home-ui i po spacji dopisz {% if settings.newsAnimationOnHover == 'yes’ -%} with-animation-on-hover-ui {% endif -%}.

Krok 7.

Teraz w pliku js/init-ui1.js wyszukaj frazę //lookbook slider i linijkę wyżej wklej poniższy kod:

Krok 8.

Następnie w pliku scss/partials/_home.scss w drugiej linijce wklej poniższy kod:

Na koniec w pliku scss/globals/_globals2.scss na samym końcu dodaj poniższy kod:

Czy ten artykuł był pomocny?