Dodanie kilku opcji wielkości menu kategorii

Dodanie kilku opcji wielkości menu kategorii

W tym artykule dowiesz się jak zmodyfikować swój szablon, aby dodać w nim kilka opcji wielkości menu kategorii.

Wskazówka
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach scss. Z tego artykułu dowiesz się jak je kompilować i minifikować.

Szafir

W pliku common/categories-navigation/sliding-navigation-partial.html na samym początku zastąp linijkę:

poniższym kodem:

Teraz w pliku scss/components/_categories-navigation.scss odnajdź klasę category-content-ui i zawartość jej styli podmień poniższym kodem:

Następnie w pliku __settings.liquid do tłumaczeń polskich dodaj:

Teraz w tym samym pliku (__settings.liquid) w części w której są elementy fieldset dodaj analogicznie poniższy kod:

W Panelu Administracyjnym w zakładce Wygląd sklepu -> Ustawienia -> Ustawienia szablonu pojawi się nowa sekcja z 3 opcjami wielkości menu do wyboru. Po każdej zmianie w ustawieniach należy zapisać zmiany ikonką dyskietki znajdującą się w prawym górnym rogu.

Czy ten artykuł był pomocny?