Dlaczego towar niepoprawnie wyświetla się w e-Sklepie?

Najczęstszą przyczyną niepoprawnego wyświetlania towarów w e-Sklepie są błędnie skonfigurowane atrybuty towarów.

Wskazówka
Od wersji 2019 e-Sklepu wprowadzono nową strukturę dla atrybutów przekazywanych z systemu ERP. W związku z tą zmianą, wspierane są tylko systemy ERP przekazujące atrybuty według nowego wzorca. Więcej na temat zmian możesz przeczytać w artykule o nowościach i zmianach w wersji 2019.

W celu poprawy wyświetlania się towarów w e-Sklepie należy zweryfikować:

  • czy na towarach typu fantom dodane atrybuty mają zaznaczony parametr atrybut grupujący i jednocześnie, czy jest wskazany towar nadrzędny (dla podrzędnego),
  • czy atrybut z parametrem „atrybut grupujący”, w przypadku fantomów, ma dodatkowo format lista. Inne formaty dla atrybutów grupujących nie są już obsługiwane,
  • czy atrybut z parametrem atrybut grupujący ma wybraną konkretną wartość z listy,
  • czy na jednym towarze został dodany dwa razy ten sam atrybut. Towary wysyłane do e-Sklepu nie powinny posiadać zduplikowanych atrybutów.

 

Czy ten artykuł był pomocny?