Czy mogę sprzedawać towar zgrupowany (fantom) w jednostkach innych niż te wskazane na towarze nadrzędnym?

W Comarch e-Sklep została wprowadzona możliwość korzystania z jednostek miar przypisanych do towarów zgrupowanych (fantom). Dotychczas takie towary miały zawsze jednostkę przypisaną do towaru nadrzędnego.

Od teraz obsługa sklepu będzie miała możliwość wyboru, czy jednostki miary dla towarów podrzędnych będą pobierane z towaru nadrzędnego czy jednak jednostki miary dla towarów podrzędnych mają być pobierane z tych właśnie towarów.
W panelu administracyjnym: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Towary pojawił się nowy parametr Towar zgrupowany (fantom) własne jednostki miary. Włączenie tego parametru umożliwi prezentację i sprzedaż towarów zgrupowanych w ich własnych jednostkach miary.

Uwaga
Jednostki miary będą prezentowane po synchronizacji towarów zgrupowanych z systemu ERP. Po każdej zmianie tego ustawienia należy wykonać synchronizację towarów zgrupowanych. Do prawidłowego działania ustawienia wymagana jest aktualna wersja szablonu.
Wskazówka
W zależności od ustawienia parametru wymagane jest poprawne przypisywanie jednostek do towarów wchodzących w skład fantoma w systemie ERP.

Czy ten artykuł był pomocny?