Ceneo – Kup teraz

Konfiguracja integracji z Ceneo – Kup teraz

Ceneo – Kup teraz jest usługą, która umożliwia sprzedaż towarów bezpośrednio na platformie Ceneo. Jest to rozwiązanie umożliwiające pozyskanie dodatkowych zamówień oraz kontrahentów.

Uwaga
Przed integracją z Ceneo – Kup teraz należy wcześniej skonfigurować porównywarkę Ceneo oraz towary z atrybutem c:basket o wartości 1 zgodnie z artykułem Ceneo
Wskazówka
Zgodnie z wymaganiami serwisu, warunek wyświetlania atrybutu basket w pliku generowanym dla Ceneo przyjmuje wartość basket = 1 lub basket = 0, jeżeli z systemu ERP zostanie przesłany dla towaru atrybut c:basket o określonej wartości.
Mechanizm został zmieniony, ponieważ serwis Ceneo traktuje towary bez określonego atrybutu, jak te z basket = 1.
Wskazówka
W Comarch e-Sklep wprowadzona jest możliwość uruchomienia sprzedaży poprzez Ceneo – Kup Teraz w przypadku braku posiadania modułu magazynowego w systemie ERP.
Towary pojawią się w pliku XML, jeżeli posiadają atrybut basket = 1.

W celu integracji z Ceneo – Kup teraz przejdź do obszaru Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceneo – Kup teraz.

Wprowadź swój klucz API i wyślij wiadomość do Ceneo z prośbą o odblokowanie odpowiednich adresów IP zgodnie z instrukcjami w panelu.

Lista zamówień z Ceneo

Lista zamówień pobranych z Ceneo znajdziesz w obszarze Sprzedaż/Ceneo – Kup teraz

Zakładka Do realizacji zawiera zamówienia z Ceneo, do których jeszcze nie utworzono zamówień w sklepie.

Dostępne przyciski:

  • Pobierz zamówienia z Ceneo –  Pobiera zamówienia z ceneo
  • Stwórz zamówienia – tworzy zamówienia w sklepie na podstawie zamówień z Ceneo dla wszystkich zamówień z listy (bez względu na zaznaczone pozycje).
  • Anuluj – anuluje zamówienie. Nie będzie tworzone zamówienie w sklepie
Po kliknięciu w zamówienie wyświetlane są jego szczegóły.

Zakładka Zrealizowano zawiera zamówienia z Ceneo, do których utworzono zamówienia w sklepie.

Dostępne przyciski:

  • Wyślij numer zamówienia –  Wysyła numer zamówienia w sklepie do Ceneo
  • Wyślij status zamówienia – Zmienia status zamówienia w Ceneo.
Po kliknięciu w zamówienie wyświetlane są jego szczegóły.

Na formularzu zamówienia z Ceneo, w menu opcji dodatkowych, udostępniona została opcja „Anuluj”, dostępna w przypadku anulowania zamówienia sklepowego.

Po wybraniu tej akcji dostępny jest formularz, na którym należy wybrać powód anulowania oraz podać szczegóły anulowania.

Po wciśnięciu przycisku Anuluj następuje wysłanie statusu do Ceneo. Z menu rozwijalnego wybierz powód anulowania oraz wypełnij opis (szczegółowy powód).

Tworzenie zamówień w sklepie na podstawie Ceneo

Na podstawie zamówień pobranych z Ceneo po użyciu przycisku Stwórz zamówienia w obszarze Sprzedaż/ Ceneo – Kup teraz/ zakładka Do realizacji utworzysz zamówienia sklepowe. Zamówienia w sklepie utworzone zostaną do zamówień Ceneo, które nie zostały anulowane i nie mają jeszcze zamówienia w sklepie.

Wskazówka
Od wersji 2022 tworzenie zamówień pochodzących z portalu Ceneo będzie generowane na podstawie transakcji z ostatnich 10 dni.

Jeśli w sklepie jest zarejestrowany adres e-mail z zamówienia Ceneo to zamówienie w sklepie będzie powiązane z tym kontrahentem.

Dane widoczne na zamówieniu pobierane z Ceneo to: dane do wysyłki i faktury, informacje o dostawie i płatności (w opisie dostawy zawarta informacja o punkcie odbioru osobistego lub wybranym paczkomacie) i opis zamówienia.

Uwaga
Ceneo zwraca cenę brutto. Stawka podatku VAT pobierana jest z karty towaru. Na jej podstawie wyliczana są ceny i wartości netto. Dane których nie zwraca Ceneo pobierane są z karty towaru: jednostka, Stawka VAT, kod towaru, Nazwa, Nazwa1, Symbol, Status, Data dla statusu zapowiedź, KGO, Dostępność

 

 

Uwaga
Błędy występujące podczas tworzenia zamówień zapisywane są w logach, które są dostępne w obszarze: Ustawienia/Dziennik zdarzeń/Ceneo – Kup teraz

W panelu jest możliwość uruchomienia automatu, który będzie pobierał zamówienia z Ceneo, tworzył zamówienia sklepowe, a także aktualizował numer i status zamówienia.

Automat tworzenia zamówień możesz włączyć w obszarze: Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceneo – Kup teraz/Zamówienia

Czy ten artykuł był pomocny?