Skonfigurowałem rabaty w moim sklepie, jednak podczas realizacji zamówienia ceny nie są obniżone. Dlaczego?

W Comarch e-Sklep masz możliwość podarowania klientom rabatów obniżających cenę na wybrane produkty grupy produktów. Utworzone i synchronizowane rabaty możesz sprawdzić w panelu administracyjnym na zakładce Sprzedaż/ Rabaty. W tej sekcji rabaty pogrupowane są dodatkowymi zakładkami na rabaty o różnych parametrach.

Kontrahent ma możliwość wyświetlenia swoich rabatów w Strefie klienta na zakładce Promocje. Z tej zakładki może również przejść do towaru, który objęty został rabatem. Jeżeli pomimo widocznych rabatów, po dodaniu do koszyka klient nie ma uwzględnionego rabatu na podsumowania zamówienia zweryfikuj ustawienia dla sposobu liczenia rabatów w koszyku. W tym celu w panelu administracyjnym przejdź do zakładki Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ Sposób liczenia rabatów w koszyku. 

W tej sekcji masz możliwość ustawienia różnych zależności naliczania rabatów:

 1. Odznaczony parametr rabatu z systemu ERP oraz odznaczony parametr rabatu z e-Sklepu- jeżeli oba parametry są odznaczone, żaden z rabatów nie zostanie uwzglęniony w koszyku podczas podsumowania zamówienia.
 2.   Zaznaczony parametr rabatu z systemu ERP oraz odznaczony parametr rabatu z e-Sklepu – jeżeli został zaznaczony tylko parametr rabatów przesłanych z systemu ERP, to tylko rabaty utworzone  i przesłane z  systemu ERP będą uwzględniane z podsumowaniu zamówienia.  
 3. Odznaczony parametr rabatu z systemu ERP i zaznaczony parametr rabatu z e-Sklepu – jeżeli został zaznaczony tylko parametr rabatów zdefiniowanych w Comarch e-Sklep, to tylko rabaty utworzone w panelu administracyjnym e-Sklepu będą uwzględniane w koszyku kontrahenta.Rabaty zdefiniowane w Comarch e-Sklep możesz naliczać jako:
  • Jeden rabat według priorytetu,
  • Suma rabatów przyznanych w Comarch e-Sklep,

  Jeżeli wybierzesz opcję naliczenia rabatu według priorytetu, tylko jeden rabat zostanie uwzględniony na podsumowaniu zamówienia. Najwyższy priorytet posiada Rabat na pierwsze zamówienie, następnie brany jest pod uwagę Rabat od wartości zamówienia, najmniejszy priorytet posiada Rabat przyznany dla zarejestrowanego klienta.

 4. Zaznaczony parametr rabaty z systemu ERP i zaznaczony parametr rabaty z e-Sklepu – jeżeli wybierzesz oba te parametry, podczas wyliczenia końcowej wartości zamówienia zostaną uwzględnione zarówno rabaty z systemu ERP, jak i rabaty zdefiniowane w Comarch e-Sklep.

Końcowy rabat będzie przyjmował różne wartości, ze względu na wybrane opcje naliczania rabatu, może on uwzględniać parametry:

 • Nie licz, gdy w koszyku został naliczony rabat z ERP – w pierwszej kolejności zostanie naliczony rabat z systemu ERP, w przypadku braku tego rabatu, naliczony zostanie rabat zdefiniowany w Comarch e-Sklep,
 • Nalicz na towary, dla których nie został naliczony rabat z ERP – zostanie naliczony rabat zdefiniowany w Comarch e-Sklep, jeżeli nie został naliczony rabat z systemu ERP,
 • Sumuj rabaty z ERP i Comarch e-Sklep – rabaty z obu systemu zostaną zsumowane, przy czym tylko jeden rabat z Comarch e-Sklep zostanie uwzględniony (według priorytetów, opisanych w punkcie 3),

Rabaty zdefiniowane w Comarch e-Sklep możesz naliczać jako:

 • Jeden rabat według priorytetu,
 • Suma rabatów przyznanych w Comarch e-Sklep,

Czy ten artykuł był pomocny?