Raporty i statystyki – klienci

Do zakładki Raporty i statystki udostępniony został nowy obszar do analizy danych powiązanych z Klientami. Obszar zbiera informacje o aktywności klientów na sklepie.
Dostępne są zakładki przedstawiające szczegółowe dane:

  • Wszyscy klienci: Grupuje dane o aktywnych klientach, umożliwia monitorowanie najbardziej zaangażowanych kontrahentów pod kątem liczby zamówień oraz wartości transakcji. Dostępny jest również wykres liczby wszystkich aktywnych klientów w wybranym przedziale czasowym oraz jego procentowy rozkład w podziale na typ.

  • Nowi klienci: Z tego poziomu możesz monitorować dzienny przyrost liczby nowych rejestracji na sklepie oraz procentowy rozkład tych klientów w podziale na typ.

  • Klienci bez zakupów: Udostępniona lista klientów, którzy nie dokonali zakupów w obrębie wybranego przedziału czasowego. Jest możliwość wyeksportowania danych do pliku o formacie CSV lub XML.

Dla danych zilustrowanych na wykresach słupkowych oraz liniowych jest możliwość wygenerowania tabeli do pliku CSV za pomocą przycisku Pobierz plik CSV.
Na każdej zakładce obszaru Klientów dostępny jest filtr z zakresem czasu:

  • Ostatnie 3 dni
  • Ostatnie 7 dni
  • Ostatnie 30 dni
  • Bieżący rok

Dzięki tym nowym funkcjom będziesz mógł jeszcze skuteczniej zarządzać swoim sklepem, podejmując decyzje oparte na solidnej analizie danych sprzedażowych oraz aktywności kontrahentów.

Czy ten artykuł był pomocny?