Jak zrealizować zamówienie z Amazon?

Wstęp

Dowiedziałeś się już z wcześniejszych artykułów o integracji oraz importowaniu towarów dla serwisu Amazon. Tutaj znajdziesz natomiast informacje na temat pobierania i realizacji zamówień z platformy sprzedażowej Amazon.

Proces realizacji zamówienia:

Gdzie pojawiają się zamówienia z serwisu Amazon?

Po złożeniu zamówienia przez klienta w Amazon, trafia ono do panelu administracyjnego e-Sklepu i jest widoczne na liście zamówień w zakładce Sprzedaż/ Zamówienia.

Na tej liście możesz odczytać wszystkie potrzebne informacje o zamówieniu: jego numer, datę, stan realizacji, źródło pochodzenia itp.

Wskazówka
Aby wyfiltrować zamówienia z serwisu Amazon, należy w kolumnie „Źródło pochodzenia” wybrać opcję „Amazon„.

Następnie w procesie synchronizacji zamówienia z Amazon wysyłane są do systemu ERP.

Co znajdę na zakładce Zamówienia?

W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Amazon/ Zamówienia widoczna jest lista zamówień pobranych z tego serwisu. Transakcje prezentowane są na zakładkach:

   • Do realizacji,
   • Zrealizowano.

Lista, na każdej zakładce, składa się z kolumn:

 • ID – kolejny numer zamówienia w e-Sklepie (kolumna z możliwością sortowania i filtrowania),
 • Status zamówienia Amazon – pobrany z serwisu (kolumna z możliwością sortowania i filtrowania po statusach zdefiniowanych na liście możliwych statusów),
 • Wartość zamówienia z kosztami przesyłki – pobrana z serwisu,
 • Waluta – w jakiej jest pobranie zamówienie z Amazon,
 • Data sprzedaży – data i godzina złożenia zamówienia przez Klienta w serwisie Amazon (kolumna z możliwością sortowania i filtrowania),
 • Nr zamówienia Amazon – numer zamówienia pobrany z serwisu (kolumna z możliwością filtrowania),
 • Serwis – nazwa serwisu Amazon, z którego pobrano zamówienie (kolumna z możliwością filtrowania),
 • Login Amazon – nazwa konta Amazon, z którego pobrano zamówienie.

Co mogę zrobić na zakładce Do realizacji?

Na zakładce Do realizacji dostępna jest lista zamówień pobranych z serwisu Amazon. Po dodaniu nowego konta Amazon w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep pobierane są wszystkie zamówienia, które zostały złożone od czasu przyłączenia konta Amazon (także te niepowiązane z ofertami w aplikacji).

Wskazówka
Zamówienia podświetlone na szaro pochodzą z ofert, które nie są powiązane z towarami udostępnionymi w Comarch e-Sklep, w związku z czym nie będą przekształcane do zamówień. O tym jak je powiązać, przeczytasz w tym artykule.

Przyciski na liście Amazon/ Zamówienia/ Do realizacji:

 • Stwórz zamówienia – służy do ręcznego przekształcania zamówień Amazon do zamówień w e-Sklepie (widocznych wówczas na zakładce Zrealizowano), a następnie dalszego przesłania ich do systemu ERP. Opcja stworzy zamówienia tylko dla ofert Amazon powiązanych z towarami z e-Sklepu. Przycisk nie pozwala na tworzenie zamówień dla pojedynczych zamówień z listy. Jest to globalne ustawienie, które działa dla wszystkich zamówień spełniających warunki. Do zamówień przekształcane są tylko zamówienia, które są powiązane z towarem w Comarch e-Sklep – zamówienia podświetlone na biało;
 • Pobierz zamówienia Amazon – umożliwia pobranie zamówień z serwisu Amazon. Po kliknięciu należy wybrać nazwę serwisu, z którego mają zostać zaczytane zamówienia do e-Sklepu, a także ustawić datę.
 • Powiąż seryjnie oferty – pozwala na ręczne powiązanie wielu ofert z portalu Amazon z towarami widniejącymi w e-Sklepie za pomocą pliku XML o odpowiedniej strukturze. Więcej informacji w rozdziale Import powiązań towarów dla serwisu Amazon.

Szczegóły zamówienia na zakładce Do realizacji

Na szczegółach zamówienia widoczne są takie informacje jak:

   • Numer zamówienia pobrany z serwisu Amazon,
   • Status zamówienia,
   • Data i godzina złożenia zamówienia przez Klienta w Amazon,
   • login sprzedawcy oraz nazwa serwisu,
   • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem ASIN z Amazon, ilość zamówionych towarów wraz z ceną jednostkową w walucie, ilość wysłana, wartość zamówienia, koszt dostawy oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
   • sekcja Kupujący, w której widoczne są dane kupującego: zamaskowany adres e-mail,
   • sekcja Odbiorca, w której wyświetlony jest adres wysyłki podany przez kupującego podczas składania zamówienia,
   • sekcja Płatność, w której widoczna jest zapłacona kwota z walutą oraz forma płatności,
   • sekcja Dostawa, w której widoczny jest koszt dostawy oraz sposób dostawy.

Co znajdę na zakładce Zrealizowano?

Na zakładce Zrealizowano prezentowana jest lista transakcji, z których zostały utworzone zamówienia. Takie zamówienia widoczne są również w panelu w menu Sprzedaż/ Zamówienia. Wystarczy użyć filtra.

Szczegóły zamówienia na zakładce Zrealizowano

Na szczegółach zamówienia zrealizowanego widoczne są takie informacje jak:

   • Numer zamówienia pobrany z serwisu Amazon,
   • Status zamówienia,
   • Data i godzina złożenia zamówienia przez Klienta w Amazon,
   • numer zamówienia w sklepie wraz z przyciskiem Przejdź do zamówienia, po kliknięciu w który zostaniesz przeniesiony na szczegóły zamówienia w menu Sprzedaż/ Zamówienia,
   • login sprzedawcy oraz nazwa serwisu,
   • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem ASIN z Amazon, ilość zamówionych towarów wraz z ceną jednostkową w walucie, ilość wysłana, wartość zamówienia, koszt dostawy oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
   • sekcja Kupujący, w której widoczne są dane kupującego: zamaskowany adres e-mail,
   • sekcja Odbiorca, w której wyświetlony jest adres wysyłki podany przez kupującego podczas składania zamówienia,
   • sekcja Płatność, w której widoczna jest zapłacona kwota z walutą oraz forma płatności,
   • sekcja Dostawa, w której widoczny jest koszt dostawy oraz sposób dostawy.

Na zamówieniu Amazon, które jest zrealizowane dla każdej pozycji wykazywana jest cena netto, cena brutto oraz stawka VAT wyliczana na podstawie danych wartościowych, jakie zostaną przekazane przez serwis.

Wskazówka
Wszystkie zamówienia pobrane z serwisu Amazon, dla towarów powiązanych z e-Sklepem, zostaną następnie przesłane do systemu ERP.

Jak zrealizować zamówienie w systemie ERP?

Wskazówka
Zamówienia z serwisu Amazon są widoczne w systemie ERP w tym samym miejscu, gdzie pozostałe zamówienia z e-Sklepu oraz innych marketplace’ów.

Po synchronizacji, zamówienia z Amazon należy zrealizować w systemie ERP, czyli wygenerować do nich list przewozowy (wraz z wszelkimi danymi do wysyłki) oraz utworzyć dokumenty sprzedaży.

Potem, w procesie synchronizacji informacje o realizacji zamówienia Amazon (list przewozowy oraz dokument sprzedaży) są przesyłane z systemu ERP do e-Sklepu, a następnie przekazywane do marketplace’u. Na tej podstawie Amazon zmieni status zamówienia, informując klienta o szczegółach przesyłki.

Czy ten artykuł był pomocny?