SOFORT

SOFORT – podstawowe informacje

System płatności internetowych SOFORT obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie.

Płatności na rynek międzynarodowy.

Do zintegrowania sklepu z systemem SOFORT konieczne jest, dokonanie rejestracji, wybranie umowy i produktu. W niektórych przypadkach może być konieczne otwarcie konta w SOFORT Banku.

Formy płatności:

  • przelew bankowy

Adres serwisu: www.sofort.com

SOFORT w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest SOFORT, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Online. Następnie należy kliknąć kafelek SOFORT.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, opis płatności w sklepie, dodać szczegóły, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę, lub zmienić tytuł przelewu. Po dokonaniu tej zmiany, należy ją zapisać przyciskiem ZAPISZ.

j

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji można ustawić identyfikator użytkownika w serwisie płatności, identyfikator projektu utworzonego w serwisie płatności, oraz hasło podane w serwisie płatności, służące do weryfikacji danych podczas komunikacji.

Podany jest w niej również adres powrotu pozytywnego, adres powrotu błędnego, oraz adres raportów. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem, ZAPISZ ZMIANY W KONFIGURACJI.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?