Przyjazny tytuł strony

Przyjazny tytuł strony

Tytuł strony powinien w sposób zwięzły nazywać zawartość, z którą klient spotka się na danej stronie. Przyjazny tytuł strony jest dynamiczny, czyli przy każdym przejściu na inną stronę sklepu, produkt, czy grupę towarową, zmienia się i opisuje przeglądaną stronę.

Zasady budowania tytułu strony

Istnieje kilka sposobów budowy tytułu strony, są one zależne od rodzaju strony.

Dla podstawowych stron Comarch e-Sklep, takich jak strona z regulaminem, czy też strona z danymi kontaktowymi, tytuł możemy zbudować z nazwy strony i np. nazwy sklepu czyli:
Regulamin Comarch e-Sklep

Tytuł dla strony z katalogiem produktów może zawierać nazwę kategorii lub ścieżkę kategorii, tutaj również można dodać nazwę sklepu:
Obuwie sportowe w Comarch e-Sklep

Tytuł dla strony ze szczegółami produktu powinien zawierać nazwę produktu, dodatkowo może zawierać nazwę kategorii i nazwę sklepu:
Pasek czarny | Akcesoria w Comarch e-Sklep

Poszczególne elementy można rozdzielać jak powyżej za pomocą znaków, takich jak np. pionowa kreska, można je również łączyć w sposób bardziej naturalny, za pomocą tekstu, np.:
Pasek czarny w kategorii Akcesoria od Comarch e-Sklep

Uwaga
Uwaga: Link do strony z produktem generowany jest na podstawie nazwy produktu  tylko podczas dodawania produktu do sklepu. Po aktualizacji danych na karcie produktu link do strony z produktem nie jest zmieniany. W celu edycji należy zmodyfikować pole link w systemie ERP.

Przyjazne strony a wersja językowa

Nazwy stron, grup oraz towarów są pobierane z ustawień dla wersji językowej, w której klient przegląda stronę. Jeśli jest brak zasobu dla danej wersji językowej to przyjazne strony budowane są dla języka domyślnego.

Konfiguracja tytułu strony

Tytuł dla swoich stron zdefiniujesz w obszarze Wygląd sklepu/Strony . Wystarczy przejść do edycji wybranej strony i zmodyfikować pole Tytuł strony (meta title) lub dla niektórych stron pole Wynikowy tytuł strony.

Więcej o obszarze przeczytasz w artykule Strony.

Czy ten artykuł był pomocny?