Pakiet e-Sklep SMS Pro – powiadomienie SMS

Wstęp

Pakiet e-Sklep SMS Pro to usługa umożliwiająca wysłanie określonej liczby powiadomień SMS do określonych odbiorców, za pomocą panelu administracyjnego.

Jak aktywować?

Zakładka Pakiet e-Sklep SMS Pro – powiadomienie SMS znajduje się w panelu administracyjnym, w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Pakiet e-Sklep SMS Pro – powiadomienie SMS.

c

Po kliknięciu w zakładkę Aktywuj dodatek, wyświetla się pole Nr Klienta oraz PIN, które należy uzupełnić, aby aktywować dodatek. Po zakończeniu edycji, dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ KLIENTA COMARCH.

Uwaga
Aktywacja Dodatku do Comarch e-Sklep jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Regulamin Comarch e-Sklep.
Wskazówka
Dodatek Pakiet e-Sklep SMS Pro musi zostać aktywowany, aby móc złożyć zamówienie na pakiet SMSów.

Pakiety SMS są możliwe do wykorzystania przez Klienta w dowolnym momencie. Klient może zamówić dowolną liczbę pakietów z poziomu panelu administracyjnego za opłatą zgodną z naszym Cennikiem. Należy pamiętać, że zamówione pakiety płatne są z góry – niezależnie od tego w jakim zakresie zostały wykorzystane – a niewykorzystane nie podlegają zwrotom.

Wskazówki odnośnie nazwy Nadawcy SMS

  • Nazwa Nadawcy SMS wprowadzona przez Klienta, jak również każdorazowa jej zmiana musi zostać zaakceptowana przez platformę SerwerSMS.pl w następujących etapach:
    –  Firma Comarch przekazuje nazwę Nadawcy SMS do akceptacji platformie SerwerSMS.pl,
    –  Po uzyskaniu akceptacji platformy SerwerSMS.pl będzie możliwe korzystanie z nazwy Nadawcy SMS,
  • Klient zamawiający pakiety bierze pełną odpowiedzialność za treści wysyłanych wiadomości oraz za wprowadzoną nazwę Nadawcy SMS,
  • Klient zamawiający pakiety SMS wyraża zgodę, aby firma Comarch S.A. udzieliła dalszej zgody platformie SerwerSMS.pl na wysyłanie krótkich wiadomości SMS z użyciem nazwy Nadawcy SMS w celu poprawnego  wykonywania usługi komunikacji SMS.
Uwaga
Zakazuje się korzystania z nazw Nadawcy SMS prawnie zastrzeżonych lub nienależących do Klienta. W razie naruszenia tego zakazu, nazwa Nadawcy SMS zostanie zablokowana przez platformę SerwerSMS.pl
Uwaga
Powiadomienia SMS mogą być wysyłane wyłącznie na numery telefonów zarejestrowanych na terenie Polski pod prefiksem (+48).

Konfiguracja pakietu SMS została opisana w artykule Powiadomienia SMS.

Przykłady wykorzystania

Aktywacja dodatku Pakiet e-Sklep SMS Pro pozwala na wysyłanie treści marketingowych do osób zainteresowanych ofertą sklepu. W ramach pakietu można informować na przykład o aktualnych promocjach.

Przyklad
Tak mogą wyglądać Twoje przykładowe wiadomości SMS wraz z nazwą Nadawcy SMS oraz treścią informującą o wyprzedażach czy sezonowych ofertach:

Czy ten artykuł był pomocny?