Aplikacja mobilna – informacje podstawowe oraz proces zamawiania

Comarch e-Sklep w wersji mobilnej stanowi dodatek, który służy do uruchomienia sklepu internetowego na systemach Android oraz iOS.

1. Złożyć zamówienie w Panelu Administracyjnym sklepu

Zamówienie należy złożyć w Panelu Administracyjnym sklepu z którym ma być powiązana aplikacja. Konieczne jest wypełnienie formularza i zaakceptowanie regulaminu.

Mój profil > Zamów dodatek SMS/SSL/Mobile.

Aplikacja jest płatna. Po zamówieniu dodatku konieczne jest opłacanie miesięcznych abonamentów zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie https://www.comarchesklep.pl/cennik.

Umowę można wypowiedzieć zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie usługi.

Uwaga
Zamówienie można złożyć tylko dla sklepów z aktywnym certyfikatem SSL (*https).
Uwaga
Należy pamiętać, że w przypadku uruchomionej aplikacji po zmianie domyślnej domeny sklepu aplikacja przestanie pobierać dane.
W takim przypadku należy złożyć ponowne zamówienie na nową aplikację mobilną.

 

2. Zarejestrować odpowiednie konto developerskie w App Store / Google Play

Opłaty związane z aktywacją kont App Store / Google Play ponosi Klient:

Działania konfiguracyjne również wykonuje Klient – może być wsparty przez Partnera lub Comarch za dodatkowymi opłatami.

 

3. Przesłać do asysty Comarch e-Sklep niezbędne informacje powiązane z aplikacją

Dla obu systemów należy przesłać:

 • Nazwa sklepu (wyświetlana w nagłówku aplikacji)
 • Logotyp (plik graficzny w formacie *.png o wymiarach 145×145)

Ponadto dodatkowo w zależności od systemu:

iOS

 • Certyfikat – typ „iOS App Development”,
 • Provisioning Profile – typ „iOS App Development”,
 • Bundle ID.

Jak wygenerować powyższe dane można przeczytać w pomocy Apple : https://help.apple.com/developer-account/#/

Android

Do poprawnego wyświetlania map na zamówieniu wykorzystywanych do pokazania punktów odbioru osobistego oraz paczkomatów należy przesłać klucz API dla Map Google. Klucz API o typie ’Maps SDK for Android’ należy wygenerować w konsoli dla deweloperów https://console.developers.google.com/ podając swoją unikalną Nazwę pakietu (inną od com.comarch.EsklepMobile). Natomiast w polu Odcisk cyfrowy certyfikatu SHA-1 należy wkleić certyfikat wygenerowany w swojej konsoli aplikacji Google Play Console > Zarządzanie wersjami > Podpisywanie aplikacji > obszar 'Certyfikat podpisywania aplikacji’  > Odcisk cyfrowy certyfikatu SHA-1.

Po zapisaniu danych zostanie wygenerowany Klucz API, który należy przesłać do działu Asysty Comarch e-Sklep łącznie z podaną do niego unikalną Nazwą pakietu (inną niż com.comarch.EsklepMobile).

4. Uzupełnić informacje o aplikacji oraz wykonać audyt

iOS

Przed umieszczeniem aplikacji w sklepie iOS wymagane jest przejście audytu w App Store Connect.

Po dostarczeniu wszystkich informacji z punktu 3 klient otrzyma wygenerowany plik .ipa niezbędny do przejścia audytu.

Dodawanie aplikacji

Po zalogowaniu do https://appstoreconnect.apple.com/ należy przejść do obszaru My Apps i dodać nową aplikacje przyciskiem + New App.

 

 

 

 

 

 

Na otwartym formularzu dodawania aplikacji trzeba wybrać platformę iOS, wprowadzić nazwę, wybrać język, podać zarejestrowane Bundle ID oraz SKU (czyli unikalne ID aplikacji).

Po dodaniu nowej aplikacji kolejnym krokiem jest uzupełnienie niezbędnych danych na temat aplikacji.

APP STORE INFORMATION

W obszarze APP STORE INFORMATION dostępne są dwa podmenu:

 • App Information – wyświetla podstawowe informacje o aplikacji zdefiniowane w poprzednim kroku (nazwa, podtytuł, język). W tym miejscu trzeba również określić kategorię w jakiej będzie znajdować się aplikacja w sklepie iOS.
 • Pricing and Avaiability – w tym obszarze należy określić cenę aplikacji (lub jej brak) oraz kraj dla jakich będzie dostępna do pobrania.

iOS APP

Po uzupełnieniu powyższych informacji następnym krokiem jest uzupełnienie szczegółów dotyczących audytu aplikacji.

W tym celu należy przejść do iOS APP > 1.0 Prepare for Submission.

 

 

 

 

 

 

W wyświetlonym formularzu do uzupełnienia są następujące obszary:

Version Information

 • App Previews and Screenshots – wybrać rozdzielczość ekranu i dodać zrzuty z aplikacji,
 • Promotional Text – krótki tekst promocyjny i wyróżniający aplikację,
 • Description – opis aplikacji z wyszczególnieniem cech i funkcji aplikacji,
 • Keywords – słowa kluczowe dotyczące specyfiki branżowej,
 • Support URL – adres URL strony pomocy dotycząca aplikacji,
 • Marketing URL – adres URL strony promującej aplikację,

Build

W tym miejscu należy dodać przygotowany przez dział Comarch e-Sklep plik z aplikacją,

General App Information

 • App Store Icon – dodać ikonę która wyświetli się w sklepie iOS,
 • Rating – wskazać wiek użytkowników aplikacji,
 • Copyright – podać nazwę podmiotu, który ma prawa do aplikacji.

App Review Information

 • Sign-in required – podać dane testowego użytkownika sklepu w celach przetestowania aplikacji przez zespół Apple,
 • Contact information – dane osoby do kontaktu w sprawie audytu aplikacji,
 • Notes – dodatkowe informacje o aplikacji, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu audytu, np. specyficzne ustawienia konfiguracyjne lub ograniczenia,
 • Attachment – opcjonalne dodatkowe pliki pomocnicze.

Version Release

W tym miejscu należy wybrać sposób udostępniania aplikacji: automatyczny po przejściu audytu, ręczny lub po określonej dacie.

 Statusy audytu

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji można udostępnić aplikacje do audytu.

W tym celu należy użyć przycisku Submit for Review.

Po wysłaniu aplikacji do audytu zmieni się status przetwarzania na Waiting for Review (oczekuje na audyt).

Kolejnymi statusami, które mogą pojawić się w trakcie audytu są:

 • In Review (w trakcie oceniania),
 • Rejected (aplikacja odrzucona, zawsze z przyczyną odrzucenia aplikacji),
 • Pending Developer Release (aplikacja zaakceptowana, oczekująca na udostępnienie w sklepie iOS),
 • Ready for Sale (udostępniona w sklepie, gotowa do sprzedaży).

 

Android

Przed umieszczeniem aplikacji w sklepie google play wymagane jest zdefiniowanie informacji o aplikacji w Google Play Console.

Po dostarczeniu wszystkich informacji z punktu 3 klient otrzyma wygenerowany plik .apk który należy dodać w konfiguracji Google Play Console.

Dodawanie aplikacji

Po zalogowaniu do https://play.google.com/apps/publish/ należy przejść do obszaru Wszystkie aplikacje i dodać nową aplikację przyciskiem UTWÓRZ APLIKACJĘ.

Na otwartym formularzu dodawania aplikacji należy wybrać język domyślny i zdefiniować nazwę aplikacji.

Po utworzeniu nowej aplikacji zostanie wyświetlone menu z obszarami konfiguracyjnymi.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować Informacje o aplikacji, następnie przejść do Wersji aplikacji i wgrać otrzymany plik .apk. W kolejnych krokach trzeba wykonać Ocenę treści oraz wybrać opłaty i kraje w obszarze Ceny i dystrybucja. Po prawidłowo przeprowadzonej konfiguracji ikony powyższych obszarów zmienią się na zielone, a z poziomu Wersje aplikacji będzie możliwość udostępnienia Twojej aplikacji w sklepie google play.

Więcej na temat konfiguracji aplikacji w Google Play Console możesz przeczytać w pomocy google: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/113469?hl=pl&ref_topic=7072031

Czy ten artykuł był pomocny?