eCard

eCard – podstawowe informacje

System płatności internetowych eCard obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie.

Płatności na rynek polski.

Oferowane formy płatności:

  • ePrzelewy,
  • Płatność mobilna,
  • Płatności Call Center,
  • Płatności cykliczne,
  • Doładowania,
  • Terminale płatnicze,
  • Rozwiązywania dedykowane.

Do zintegrowania sklepu z systemem eCard konieczne jest, wypełnienie formularza rejestracyjnego i odesłanie go. W mailu znajduje się adres do Panelu oraz login i hasło. Następnie należy wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach i podpisane odesłać wraz z kopią dokumentu rejestrowego firmy do siedziby e-Card. Po weryfikacji dokumentów system e-Card dokona aktywacji konta.

Adres serwisu: www.ecard.pl

eCard w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest eCard, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Online. Następnie należy kliknąć kafelek eCard.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli aktywowane są inne języki w menu Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ogólne), dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia), opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.

Za pomocą przycisku więcej c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji można zmienić identyfikator – MerchantID, hasło autoryzacyjne użytkownika oraz klucz API -API-KEY nadany przez system płatności eCard, a także ustawić automatyczne rozliczanie. Podany jest w niej również adres serwisu płatności oraz adres raportów. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło autoryzacyjne. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło autoryzacyjne. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?