dotpay

Dotpay – podstawowe informacje

System płatności internetowych Dotpay obsługuje następujące waluty: PLN, EUR, USD, GBP, JPY.

Oferowane formy płatności:

  • karty płatnicze,
  • szybkie przelewy on-line,
  • płatności gotówkowe,
  • płatności mobilne,
  • raty on-line,
  • MasterPass,
  • e-portfele,
  • terminale POS,
  • BLIK,
  • płatności walutowe.

Do zintegrowania sklepu z systemem Dotpay, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i odesłanie go. W mailu zwrotnym będzie znajdować się prośba o przesłanie wymaganych dokumentów.

Następnie należy podpisać otrzymaną umowę i odesłać do serwisu Dotpay. Po jej weryfikacji zostanie odesłana wiadomość e-mail z danymi potrzebnymi podczas logowania w serwisie.

Adres serwisu: www.dotpay.pl

Dotpay w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności w Comarch e-Sklep jest Dotpay, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Online. Następnie należy kliknąć kafelek Dotpay.

Administrator Comarch e-Sklep może zdefiniować warunki dotyczące korzystania z kanału m.in. nazwę, minimalną oraz maksymalną wartość zamówienia, a także kolejność wyświetlania podczas zakupu.

Po aktywowaniu płatności Dotpay w e-Sklepie, kontrahent podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru opcji płatności już w koszyku, gdzie po przejściu do serwisu płatności klient zostanie automatycznie przeniesiony do kanału aby dokonać płatność.

Wskazówka
Powyższe funkcjonalności są dostępne w najnowszych szablonach 2019.3. W przypadku posiadania własnego szablonu, należy go odpowiednio zmodyfikować zgodnie z instrukcją

 Aktywacja płatności

Zakładka ogólne zawiera pola dzięki którym można aktywować płatność, zmienić nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności, przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. W tytule przelewu zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia, opis płatności.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Konfiguracja płatności

W zakładce ogólne po prawej stronie znajdują się pola w których należy podać identyfikator oraz numer PIN ustawiony w serwisie Dotpay. Dodatkowo istnieje możliwość włączenia trybu testowego, wymuszenia kanału podanego w parametrze channel (po przekierowaniu do serwisu płatności Klient będzie miał możliwość korzystania tylko z tej płatności, którą ustawimy jako domyślną) oraz określania czy ostatnio wybrany kanał ma być ignorowany. Ponadto w tej części można ustawić tekst na przycisku powrotu do sklepu widoczny w serwisie Dotpay. Dokonane zmiany należy zapisać dyskietką. Na końcu widoczny jest adres serwisu płatności oraz pole do wprowadzenia adresu raportów.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Wskazówka
Od wersji 2019.5 dla płatności Dotpay dodany został parametr – Ignoruj ostatnio wybrany kanał w zakładce Ustawienia/Płatności i dostawy/Płatności. Zaznaczenie tego parametru spowoduje zignorowanie ostatnio wybranej przez Klienta metody płatności (zapamiętanej w pamięci przeglądarki). W związku z czym po przejściu do serwisu płatności Dotpay wyświetlona zostanie pełna lista metod płatności, jak podczas składania pierwszego zamówienia. Dodatkowe informacje zostały zawarte w artykule.
Wskazówka
Od wersji 2018.7 zmieniają się adresy raportów transakcji, każda płatność otrzyma oddzielny adres powrotu. Zweryfikuj adres powrotu w serwisie płatności online z tym dostępnym w panelu administracyjnym sklepu.

Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności Dotpay.

Po kliknięciu Dodaj pojawi się formularz zgody w którym można zaznaczyć, aktywność, obowiązkowość oraz formę oświadczenia. Należy także dodać nazwę zgody, treść, nazwa wartości dla serwisu płatności oraz jej wartość.

Wymagane zgody są powiązane bezpośrednio z serwisami płatności. Jeżeli serwis wymaga wyrażenia określonej zgody, jest ona automatycznie wyświetlana. Administrator Comarch e-Sklepu może również modyfikować wymagalność takiej zgody oraz dodać własną.

Uwaga
Dla Dotpay, zgoda przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu muszą zostać oznaczone jako wymagane, w przeciwnym wypadku Dotpay odrzuci płatność
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Kanały

W zakładce Kanały można dodać oraz modyfikować kanały płatności dla serwisu Dotpay. Tak samo jak dodane kanały można modyfikować również te pobrane.

Po kliknięciu Dodaj pojawi się formularz konfiguracji kanału płatności. Z tego miejsca można aktywować kanał, zmienić obowiązującą walutę, wprowadzić klucz, dodać nazwę kanału, kolejność oraz grafikę. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką hd.

Czy ten artykuł był pomocny?