Dotpay

Dotpay – podstawowe informacje

Wskazówka
Od wersji 2022 serwis płatności Przelewy24 połączył się z serwisami eCard oraz Dotpay. Od teraz stanowią jeden serwis transakcyjny online. W wersji 2022 nie ma możliwości integracji z serwisem Dotpay.

System płatności internetowych Dotpay obsługuje następujące waluty: PLN, EUR, USD, GBP, JPY.

Oferowane formy płatności:

  • karty płatnicze,
  • szybkie przelewy on-line,
  • płatności gotówkowe,
  • płatności mobilne,
  • raty on-line,
  • MasterPass,
  • e-portfele,
  • terminale POS,
  • BLIK,
  • płatności walutowe.

Do zintegrowania sklepu z systemem Dotpay, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i odesłanie go. W mailu zwrotnym będzie znajdować się prośba o przesłanie wymaganych dokumentów.

Następnie należy podpisać otrzymaną umowę i odesłać do serwisu Dotpay. Po jej weryfikacji zostanie odesłana wiadomość e-mail z danymi potrzebnymi podczas logowania w serwisie.

Adres serwisu: www.dotpay.pl

Dotpay w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności w Comarch e-Sklep jest Dotpay, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Online. Następnie należy kliknąć kafelek Dotpay.

Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
Wskazówka
W najnowszej wersji Comarch e-Sklep 2021.5 został przygotowany na zmiany w działaniu serwisu płatności Dotpay w obszarze nowego zakresu adresów IP. Rozszerzony zakres adresów IP prezentuje się następująco: 91.216.191.181 – 91.216.191.185 oraz 5.252.202.255.

Administrator Comarch e-Sklep może zdefiniować warunki dotyczące korzystania z kanału m.in. nazwę, minimalną oraz maksymalną wartość zamówienia, a także kolejność wyświetlania podczas zakupu.

Po aktywowaniu płatności Dotpay w e-Sklepie, kontrahent podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru opcji płatności już w koszyku, gdzie po przejściu do serwisu płatności klient zostanie automatycznie przeniesiony do kanału aby dokonać płatność.

Wskazówka
Powyższe funkcjonalności są dostępne w szablonach od wersji 2019.3. W przypadku posiadania własnego szablonu, należy go odpowiednio zmodyfikować zgodnie z instrukcją o dodawaniu kanałów do płatności online w szablonach.

 Aktywacja płatności

Zakładka ogólne zawiera pola dzięki którym można aktywować płatność, zmienić nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności, przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. W tytule przelewu zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia.

Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby zapisać dokonane zmiany.

Konfiguracja płatności

W zakładce ogólne po prawej stronie znajdują się pola w których należy podać identyfikator oraz numer PIN ustawiony w serwisie Dotpay. Dodatkowo istnieje możliwość włączenia trybu testowego, wymuszenia kanału podanego w parametrze channel (po przekierowaniu do serwisu płatności Klient będzie miał możliwość korzystania tylko z tej płatności, którą ustawimy jako domyślną) oraz określania czy ostatnio wybrany kanał ma być ignorowany. Ponadto w tej części można ustawić tekst na przycisku powrotu do sklepu widoczny w serwisie Dotpay. Na końcu widoczny jest adres serwisu płatności oraz adres raportów który należy podać w serwisie Dotpay. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać dyskietką.

Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Numer PIN ustawiony w serwisie Dotpay. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić numer PIN. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.

Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Wskazówka
Od wersji 2019.5 dla płatności Dotpay dodany został parametr – Ignoruj ostatnio wybrany kanał w zakładce Ustawienia/Płatności i dostawy/Płatności. Zaznaczenie tego parametru spowoduje zignorowanie ostatnio wybranej przez Klienta metody płatności (zapamiętanej w pamięci przeglądarki). W związku z czym po przejściu do serwisu płatności Dotpay wyświetlona zostanie pełna lista metod płatności, jak podczas składania pierwszego zamówienia. Dodatkowe informacje zostały zawarte w ulotce do wersji 2019.5.

Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności Dotpay.

Po kliknięciu Dodaj pojawi się formularz zgody w którym można zaznaczyć, aktywność, obowiązkowość oraz formę oświadczenia. Należy także dodać nazwę zgody oraz treść. Dodatkowo można dodać nazwę zmiennej dla serwisu płatności oraz jej wartość.

Wymagane zgody są powiązane bezpośrednio z serwisami płatności. Jeżeli serwis wymaga wyrażenia określonej zgody, jest ona automatycznie wyświetlana. Administrator Comarch e-Sklepu może również modyfikować wymagalność takiej zgody oraz dodać własną.

Uwaga
Dla Dotpay, zgoda przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu muszą zostać oznaczone jako wymagane, w przeciwnym wypadku Dotpay odrzuci płatność

Po dokonaniu modyfikacji zapisz zmiany.

Kanały płatności

W wersji 2019.3 został wprowadzona funkcja udostępnienia kanałów dla serwisu płatności. Dzięki temu klient składający zamówienie może wybrać kanał płatności (przykładowo bank PKO, iRaty, przelew tradycyjny) już w Comarch e-Sklep. Po przejściu do serwisu płatności klient zostanie bezpośrednio przeniesiony do kanału, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Aby aktywować tą funkcję należ przejść do zakładki Kanały i pobrać kanały dostępne dla tego serwisu płatności.

W zakładce Kanały można dodać oraz modyfikować (zarówno te pobrane jak i dodane ręcznie) kanały płatności dla serwisu Dotpay.

Po kliknięciu Dodaj pojawi się formularz konfiguracji kanału płatności. Z tego miejsca można aktywować kanał, zmienić obowiązującą walutę, wprowadzić klucz, dodać nazwę kanału, kolejność oraz grafikę. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia. Pamiętaj o zapisaniu zmian po dokonaniu modyfikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskazówka
Powyższe funkcjonalności są dostępne w najnowszych szablonach 2019.3. W przypadku posiadania własnego lub starszego szablonu, należy go odpowiednio zmodyfikować zgodnie z instrukcją o dodawaniu kanałów do płatności online w szablonach.

 

Czy ten artykuł był pomocny?