Amazon

Wstęp

W Comarch e-Sklep udostępniona została możliwość samodzielnej integracji z serwisem Amazon dla wszystkich użytkowników Comarch e-Sklep. Aktualna wersja Alfa obejmuje wyłącznie pobieranie zamówień z serwisu Amazon. Po pobraniu zamówień są one następnie przesłane do systemu ERP.

Konfiguracja konta Amazon przez administratora

W panelu e-Sklepu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu dostępna jest zakładka Amazon. W tym miejscu możesz dodać swoje konto w serwisie. Proces ten wymaga wygenerowania tokena REST API oraz nadania uprawnień w serwisie Amazon dla panelu administracyjnego Comarch e-Sklep – celem pobrania danych niezbędnych w procesie integracji. Możesz odwołać uprawnienia w dowolnej chwili po zalogowaniu do swojego konta w Amazon. Odwołanie ich będzie równoznaczne z brakiem integracji w Comarch e-Sklep.

Uwaga
Amazon nie udostępnia kont testowych. To oznacza, że oferty będą wystawianie do sprzedaży na oficjalnych serwisach Amazon. Opłaty i prowizje będą naliczane zgodnie z regulaminami serwisu.

Od wersji 2022.1 Comarch e-Sklep została udostępniona możliwość automatycznego tworzenia kart kontrahentów na podstawie danych z zamówień pochodzących z serwisu Amazon. W panelu administracyjnym w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Amazon został dodany parametr Przesyłaj kartę kontrahenta do systemu ERP:

Po aktywacji parametru oraz pobraniu zamówienia, karta kontrahenta zostanie automatycznie założona na liście Kontrahentów w panelu administracyjnym, a następnie przeniesiona w drodze synchronizacji do posiadanego systemu Comarch ERP.

Import powiązań towarów dla serwisu Amazon

Dla podłączonych kont serwisu Amazon dostępna jest funkcja importu powiązań towarów dla ofert. W panelu administracyjnym na liście zamówień w menu Amazon/Zamówienia widoczna jest opcja Powiąż seryjnie towary. Po kliknięciu w dedykowany przycisk istnieje możliwość samodzielnego zaimportowania powiązań towarów z kodami ASIN z Amazona z pliku XML o odpowiedniej strukturze. W pliku należy podać informację o kodzie towaru oraz wskazać, z jakim kodem ASIN ma być ten towar połączony. Dokładna struktura pliku dostępna jest do pobrania po wejściu w opcję Powiąż seryjnie towary.

Ponowne wgranie w  pliku XML z powiązaniami spowoduje nowe połączenie towaru z kodem ASIN. Stare powiązanie zostanie nadpisane.

Po powiązaniu oferty Amazon z towarem z e-Sklepu, na szczegółach towaru w panelu administracyjnym w sekcji Towar dostępne jest dodatkowe pole, w którym jest widoczna informacja na temat kodu ASIN (z Amazona), z jakim powiązany jest dany towar.

Zamówienia

W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu Amazon/ Zamówienia widoczna jest lista zamówień pobranych z tego serwisu. Transakcje prezentowane są na zakładkach:

   • Do realizacji,
   • Zrealizowano.

Lista, na każdej zakładce, składa się z kolumn:

 • ID – kolejny numer zamówienia w e-Sklepie (kolumna z możliwością sortowania i filtrowania),
 • Status zamówienia Amazon – pobrany z serwisu (kolumna z możliwością sortowania i filtrowania po statusach zdefiniowanych na liście możliwych statusów),
 • Wartość zamówienia z kosztami przesyłki – pobrana z serwisu,
 • Waluta – w jakiej jest pobranie zamówienie z Amazon,
 • Data sprzedaży – data i godzina złożenia zamówienia przez Klienta w serwisie Amazon (kolumna z możliwością sortowania i filtrowania),
 • Nr zamówienia Amazon – numer zamówienia pobrany z serwisu (kolumna z możliwością filtrowania),
 • Serwis – nazwa serwisu Amazon, z którego pobrano zamówienie (kolumna z możliwością filtrowania),
 • Login Amazon – nazwa konta Amazon, z którego pobrano zamówienie.

Zamówienia na zakładce Do realizacji

Na zakładce Do realizacji dostępna jest lista zamówień z serwisu Amazon. Po dodaniu nowego konta Amazon w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep pobierane są wszystkie zamówienia, które zostały złożone od czasu przyłączenia konta Amazon (także te niepowiązane z ofertami w aplikacji).

Zamówienia podświetlone na szaro pochodzą z ofert, które nie są powiązane z towarami udostępnionymi w Comarch e-Sklep, w związku z czym nie będą przekształcane do zamówień.

Ułatwieniem dla korzystania z operacji na liście zamówień Do realizacji jest „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list zamówień, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

Przyciski na liście Amazon/ Zamówienia/ Do realizacji:

 • Stwórz zamówienia – służy do ręcznego przekształcania zamówień Amazon do zamówień w e-Sklepie (widocznych wówczas na zakładce Zrealizowano), a następnie dalszego przesłania ich do systemu ERP. Opcja stworzy zamówienia tylko dla ofert Amazon powiązanych z towarami z e-Sklepu. Przycisk nie pozwala na tworzenie zamówień dla pojedynczych zamówień z listy Jest to globalne ustawienie, które działa dla wszystkich zamówień spełniających warunki. Do zamówień przekształcane są tylko zamówienia, które są powiązane z towarem w Comarch e-Sklep – zamówienia podświetlone na biało;
 • Pobierz zamówienia Amazon – umożliwia pobranie zamówień z serwisu Amazon. Po kliknięciu należy wybrać nazwę serwisu, z którego mają zostać zaczytanie zamówienia do e-Sklepu, a także ustawić datę.
 • Powiąż seryjnie oferty – pozwala na ręczne powiązanie wielu ofert z portalu Amazon z towarami widniejącymi w e-Sklepie za pomocą pliku XML o odpowiedniej strukturze. Więcej informacji w rozdziale Import powiązań towarów dla serwisu Amazon.

Szczegóły zamówienia na zakładce Do realizacji

Na szczegółach zamówienia widoczne są takie informacje jak:

   • Numer zamówienia pobrany z serwisu Amazon,
   • Status zamówienia,
   • Data i godzina złożenia zamówienia przez Klienta w Amazon,
   • login sprzedawcy oraz nazwa serwisu,
   • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem ASIN z Amazon, ilość zamówionych towarów wraz z ceną jednostkową w walucie, ilość wysłana, wartość zamówienia, koszt dostawy oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
   • sekcja Kupujący, w której widoczne są dane kupującego: zamaskowany adres e-mail,
   • sekcja Odbiorca, w której wyświetlony jest adres wysyłki podany przez kupującego podczas składania zamówienia,
   • sekcja Płatność, w której widoczna jest zapłacona kwota z walutą oraz forma płatności,
   • sekcja Dostawa, w której widoczny jest koszt dostawy oraz sposób dostawy.

Zamówienia na zakładce Zrealizowano

Na zakładce Zrealizowano prezentowana jest lista transakcji, z których zostały utworzone zamówienia.

Szczegóły zamówienia na zakładce Zrealizowano

Na szczegółach zamówienia zrealizowanego widoczne są takie informacje jak:

   • Numer zamówienia pobrany z serwisu Amazon,
   • Status zamówienia,
   • Data i godzina złożenia zamówienia przez Klienta w Amazon,
   • numer zamówienia w sklepie wraz z przyciskiem Przejdź do zamówienia, po kliknięciu w który zostaniesz przeniesiony na szczegóły zamówienia w menu Sprzedaż/ Zamówienia,
   • login sprzedawcy oraz nazwa serwisu,
   • sekcja Zamówione towary, w której wyświetlone są zamówione towary wraz z numerem ASIN z Amazon, ilość zamówionych towarów wraz z ceną jednostkową w walucie, ilość wysłana, wartość zamówienia, koszt dostawy oraz łączna wartość zamówienia z kosztem przesyłki,
   • sekcja Kupujący, w której widoczne są dane kupującego: zamaskowany adres e-mail,
   • sekcja Odbiorca, w której wyświetlony jest adres wysyłki podany przez kupującego podczas składania zamówienia,
   • sekcja Płatność, w której widoczna jest zapłacona kwota z walutą oraz forma płatności,
   • sekcja Dostawa, w której widoczny jest koszt dostawy oraz sposób dostawy.

Na zamówieniu Amazon, które jest zrealizowane czyli widoczne w menu Sprzedaż/ Zamówienia dla każdej pozycji wykazywana jest cena netto, cena brutto oraz stawka VAT wyliczana na podstawie danych wartościowych, jakie zostaną przekazane przez serwis.

Oferty

Wszystkie oferty wystawione na koncie w serwisie Amazon podłączonym do e-Sklepu widoczne są w Panelu Administracyjnym, w menu Amazon/Oferty.

Po dodaniu i skonfigurowaniu konta Amazon w e-Sklepie, w zakładce tej wyświetlana będzie lista wszystkich ofert dodanych na podłączonym koncie. Pobieranie informacji działa w trybie online, co oznacza że wszystkie zmiany są na bieżąco aktualizowane w Panelu Administracyjnym e-Sklepu.

W celu ułatwienia korzystania z operacji dostępnych na liście ofert wprowadzone zostało „pływające menu” dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list ofert, menu z przyciskami jest zawsze dostępne u góry ekranu.

Nad listą ofert, po lewej stronie dostępny jest przycisk Dodaj, umożliwiający dodanie nowej oferty.

W prawym górnym rogu listy dostępny jest przycisk Kolumny, pozwalający na dowolne wybranie do 8 kolumn, które będą widoczne na liście ofert dla obsługi sklepu.

Widoczne mogą być kolumny:

 • Obrazek,
 • Tytuł,
 • Status,
 • Ilość w ofercie,
 • Cena w ofercie,
 • Stan w magazynie,
 • Kod towaru (ASIN),
 • Kod towaru (e-Sklep),
 • Data utworzenia, 
 • Jednostki miary,
 • Waluta.

Na liście ofert możliwe jest również filtrowanie ofert. Oferty mogą być filtrowane po kolumnach:

 • Tytuł,
 • Status,
 • Kod towaru (ASIN),
 • Kod towaru (e-Sklep).

Po wyfiltrowaniu i przejściu na szczegóły oferty, po powrocie do listy filtr nadal jest aktywny, aż do momentu usunięcia lub zmiany preferencji.

Dodawanie i edycja oferty

Nowe oferty możemy utworzyć przy pomocy przycisku Dodaj na liście ofert. Należy pamiętać, aby przed dodaniem ofert powiązać towary z kodami ASIN z Amazon zgodnie z instrukcją dostępną w punkcie „Import powiązań towarów dla serwisu Amazon”. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie parametry produktów zostają automatycznie uzupełnione dzięki powiązaniu towarów kodem ASIN.

Wyświetlony zostanie wówczas formularz z polami do uzupełnienia:

 • Dodaj towar – należy wybrać towar, który został ówcześnie powiązany z produktem z Amazon przez kod ASIN.
 • Oferta – indywidualny tytuł oferty, który nie może powtarzać się na żadnej ofercie na koncie.
 • Cena w ofercie – ustalona cena produktu.
 • Waluta – waluta, w której będzie sprzedawany produkt.
 • Ilość w ofercie – liczba jednostek, która zostanie udostępniona do sprzedaży na portalu.
 • Planowany czas realizacji – przewidywany czas realizacji zamówienia.

Po uzupełnieniu wszystkich pół należy zatwierdzić formularz przyciskiem WYŚLIJ.

Po zamknięciu formularza, oferta musi zostać zatwierdzona przez Amazon, co może zająć nawet do kilku godzin. W momencie, gdy zostanie zaakceptowana, po wejściu w szczegóły oferty pojawi się znacznik Wystawiona.

Tworząc ofertę należy sprawdzić, czy istnieje ona w systemie pod już istniejącym numerem ASIN. Jeśli produkt istnieje w bazie, to tworząc własną ofertę sprzedaży, należy powiązać konkretny towar z tym istniejącym poprzez ASIN. Jeśli z jakiegoś powodu okaże się, że wystawione dane o produkcie nie są jednak wystarczające, istnieje możliwość przesłania sugerowanych zmian bezpośrednio do Amazona. Jeśli zostaną one przyjęte i zaakceptowane – staną się częścią strony zawierającej szczegółowe dane o produkcie pod konkretnym numerem ASIN.

W przypadku gdy produkt nie został jeszcze zawarty w ofercie sprzedażowej Amazona, trzeba stworzyć taką ofertę od podstaw, system Amazon wygeneruje dla niej unikalny, nowy kod ASIN. Na ten moment nie ma możliwości dodania nieistniejących produktów z poziomu e-Sklepu – należy to zrobić bezpośrednio w panelu Amazon.

Czy ten artykuł był pomocny?